Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Informacje podstawowe
Kod krajowy MzOtwoBrzozo
Kod międzynarodowy PL0539A
Strefa strefa mazowiecka
Nazwa stacji Otwock, ul. Brzozowa
Adres Otwock , ul. Brzozowa 2
Wsp. WGS84 Φ 52,115725
λ 21,237297
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 474537,07
y: 653139,77
Data rozpoczęcia pomiarów 2010-05-11
Wysokość n.p.m. 95 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru podmiejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone