Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 19:00
MzOtwoBrzozo (Otwock, ul. Brzozowa) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 11,1 8,8 11,1 9,5 0,5 0,6 0,3
07.08.2022, 02:00 9,1 7,2 12,5 7,8 0,5 0,5 0,3
07.08.2022, 03:00 9,3 7,4 10,1 6,8 0,5 0,6 0,3
07.08.2022, 04:00 7,5 6 6,4 5,3 0,5 0,5 0,2
07.08.2022, 05:00 6,8 5,4 2,3 4,8 0,5 0,5 0,2
07.08.2022, 06:00 6,3 4,8 2,2 4 0,9 0,4 0,2
07.08.2022, 07:00 6,4 4,9 5,2 3,4 0,5 0,3 0,2
07.08.2022, 08:00 7 5,2 24,1 4,4 0,5 0,3 0,2
07.08.2022, 09:00 5,9 3,1 55,2 2,3 0,6 0,3 0,2
07.08.2022, 10:00 4,3 1,5 66,5 0,5 0,1 0,2
07.08.2022, 11:00 3,2 1,1 68,9 0,6 0,1 0,2
07.08.2022, 12:00 2,6 0,9 71,9 0,6 0,1 0,2
07.08.2022, 13:00 2,4 0,8 70,4 0,5 0,1 0,2
07.08.2022, 14:00 2,3 0,8 73 0,5 0,1 0,1
07.08.2022, 15:00 2,2 0,8 75,4 0,8 0,1 0,1
07.08.2022, 16:00 1,8 0,8 76 0,7 0,1 0,1
07.08.2022, 17:00 2,3 0,8 75,6 0,7 0,1 0,2
07.08.2022, 18:00 2,7 0,8 75,5 0,5 0,1 0,2
07.08.2022, 19:00 3,1 0,9 73,6 0,5 0,1 0,2
07.08.2022, 20:00 3,8 1,6 59,5 5,6 0,6 0,1 0,2
07.08.2022, 21:00 6,3 3,5 39,2 12,4 0,6 0,2 0,2
07.08.2022, 22:00 8,1 5,9 17,7 25,1 0,8 0,4 0,3
07.08.2022, 23:00 21,6 17,4 8,7 27,1 0,6 0,8 0,4
08.08.2022, 00:00 16,6 13,3 0,4 26,7 0,5 0,9 0,4
08.08.2022, 01:00 14,1 11,4 0 19,7 0,5 0,9 0,4
08.08.2022, 02:00 16,8 13,9 0 14,2 0,5 0,9 0,4
08.08.2022, 03:00 14,1 11,4 0 11,7 0,5 0,9 0,3
08.08.2022, 04:00 10,3 8,2 0 12,1 0,5 0,8 0,3
08.08.2022, 05:00 8,8 7 0 10,7 0,5 0,7 0,3
08.08.2022, 06:00 7,8 6,2 0 8,1 0,5 0,6 0,3
08.08.2022, 07:00 7,9 6,2 1,5 5,6 0,5 0,6 0,3
08.08.2022, 08:00 8,1 6,1 9,2 10,5 0,5 0,6 0,3
08.08.2022, 09:00 6,4 3,1 41,8 8,1 0,5 0,4 0,2
08.08.2022, 10:00 5,1 1,8 61,5 2 0,5 0,2 0,2
08.08.2022, 11:00 4,9 1,7 66,2 0,5 0,2 0,2
08.08.2022, 12:00 3,7 1,1 73,4 0,5 0,2 0,2
08.08.2022, 13:00 3,5 0,9 76,7 0,6 0,1 0,2
08.08.2022, 14:00 4 1,1 74,2 2,1 0,6 0,1 0,2
08.08.2022, 15:00 4,4 1 76,2 0,5 0,1 0,2
08.08.2022, 16:00 5,7 1,1 75,9 2,9 0,5 0,1 0,2
08.08.2022, 17:00 5 1,1 78,4 2,5 0,5 0,1 0,2
08.08.2022, 18:00 5,2 1,3 79 3,5 0,5 0,1 0,2
08.08.2022, 19:00 5,7 1,5 77,2 3,7 0,7 0,1 0,2
08.08.2022, 20:00 8,2 2,7 54,5 13,8 0,5 0,2 0,2
08.08.2022, 21:00 8,5 3,8 45,6 15,8 0,5 0,3 0,3
08.08.2022, 22:00 14,1 9,7 37,3 17 0,5 0,3 0,3
08.08.2022, 23:00 15,3 10,8 29,1 16,2 0,5 0,4 0,3
09.08.2022, 00:00 10,9 7,5 24,8 16,4 0,5 0,5 0,3
09.08.2022, 01:00 10,4 6,9 26 13,8 0,6 0,5 0,3
09.08.2022, 02:00 9,6 6,4 21,8 13 0,5 0,5 0,2
09.08.2022, 03:00 8,7 5,9 22,5 10,9 0,5 0,4 0,2
09.08.2022, 04:00 8 5,5 18 10,4 0,5 0,4 0,2
09.08.2022, 05:00 7,4 5,4 8,4 12,3 0,5 0,5 0,2
09.08.2022, 06:00 7,4 5,5 6,9 11,5 0,5 0,3 0,2
09.08.2022, 07:00 8 5,9 7,2 11,1 0,6 0,3 0,2
09.08.2022, 08:00 10,3 6,5 22,4 13 0,5 0,3 0,2
09.08.2022, 09:00 13 5,6 34,9 10 0,5 0,3 0,2
09.08.2022, 10:00 11,6 3,8 49,6 6,5 0,5 0,2 0,2
09.08.2022, 11:00 8,5 2,9 66,6 2,7 0,5 0,2 0,2
09.08.2022, 12:00 7,1 2,4 72,5 0,5 0,2 0,2
09.08.2022, 13:00 6,2 2 77,1 0,5 0,1 0,2
09.08.2022, 14:00 7 2,5 79,6 2 0,5 0,1 0,2
09.08.2022, 15:00 7,4 2,6 82,6 0,5 0,1 0,2
09.08.2022, 16:00 8,1 2,6 84,3 2,4 0,5 0,1 0,2
09.08.2022, 17:00 8,4 2,9 84,5 2,6 0,5 0,1 0,2
09.08.2022, 18:00 8,3 3,5 87 2,5 0,5 0,1 0,2
09.08.2022, 19:00
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 1,8 0,8 0 2 0,5 0,1 0,1
Maksimum 21,6 17,4 87 27,1 0,9 0,9 0,4
Średnia 7,7 4,6 42,7 9,5 0,6 0,3 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.