Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Częstochowa , ul. Baczyńskiego 2

Informacje podstawowe
Kod krajowy SlCzestoBacz
Kod międzynarodowy PL0184A
Strefa miasto Częstochowa
Nazwa stacji Częstochowa, ul. Baczyńskiego
Adres Częstochowa , ul. Baczyńskiego 2
Wsp. WGS84 Φ 50,836389
λ 19,130111
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 329948,88
y: 509159,16
Data rozpoczęcia pomiarów 1992-01-01
Wysokość n.p.m. 265 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)