Dane pomiarowe tabele stacji Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Częstochowa , ul. Baczyńskiego 2

Aktualna data i godzina: 2023-02-06 16:00
SlCzestoBacz (Częstochowa, ul. Baczyńskiego) 2014-08-18 - 2023-02-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Częstochowa , ul. Baczyńskiego 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Częstochowa , ul. Baczyńskiego 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.02.2023, 01:00 5,7 66,3 3,2 5 0,4
04.02.2023, 02:00 5,2 64,6 3,8 4,9 0,4
04.02.2023, 03:00 4,6 62,1 2,8 5,1 0,4
04.02.2023, 04:00 3,8 52,9 3,8 5,2 0,4
04.02.2023, 05:00 3,3 50,9 5,1 4,7 0,9
04.02.2023, 06:00 2,9 62,4 3,1 4,1 0,6
04.02.2023, 07:00 2,6 58,6 5,7 6,4 0,7
04.02.2023, 08:00 2,4 58,8 4,9 5,6 0,5
04.02.2023, 09:00 2,3 54,6 6 5,4 0,6
04.02.2023, 10:00 2,7 56,2 5,9 4,9 0,7
04.02.2023, 11:00 2,8 61,9 4 3,1 0,6
04.02.2023, 12:00 2,7 65,1 4,3 2,8 0,6
04.02.2023, 13:00 2,7 66,3 3,9 2,6 0,6
04.02.2023, 14:00 2,7 65,3 5,4 3 0,7
04.02.2023, 15:00 2,7 64,1 6,5 4 0,7
04.02.2023, 16:00 3,1 64 6,4 4,2 0,7
04.02.2023, 17:00 3,1 60,5 7 3,5 0,8
04.02.2023, 18:00 3,4 59,2 6,9 4,2 0,9
04.02.2023, 19:00 3,5 59,6 5,6 4,6 0,8
04.02.2023, 20:00 3,5 61,6 4,9 2,7 0,8
04.02.2023, 21:00 3,5 64,2 3,9 2,8 0,7
04.02.2023, 22:00 3,7 64,4 3,6 3,1 0,7
04.02.2023, 23:00 4,5 65,3 2,7 2,8 0,7
05.02.2023, 00:00 4,5 64,2 3 2,6 0,6
05.02.2023, 01:00 4,1 62,4 3,1 3,1 0,7
05.02.2023, 02:00 3,6 61,9 2,8 2,6 0,7
05.02.2023, 03:00 3,3 60,6 3,4 2,7 0,7
05.02.2023, 04:00 3,4 60,2 3,9 3,3 0,6
05.02.2023, 05:00 3,6 55,4 6,3 5,3 0,7
05.02.2023, 06:00 3,4 48,6 9,7 10,9 0,9
05.02.2023, 07:00 3,4 46,6 9,9 8,6 0,9
05.02.2023, 08:00 3,9 38,6 16,4 19,6 1,3
05.02.2023, 09:00 5,2 41,3 13,2 18,4 1,9
05.02.2023, 10:00 6,5 50 6,9 8,1 1,5
05.02.2023, 11:00 8,1 57 5,3 4,8 1,1
05.02.2023, 12:00 7,2 61,5 2,8 2,3 0,7
05.02.2023, 13:00 7,9 62,2 3,2 2,2 0,7
05.02.2023, 14:00 8,1 64,5 2,6 2 0,7
05.02.2023, 15:00 14,5 65,9 3,4 1,7 0,7
05.02.2023, 16:00 11,2 65,4 4,9 2,1 0,6
05.02.2023, 17:00 8,4 62,8 8 4,2 0,6
05.02.2023, 18:00 9,2 55,3 12,2 7,6 1
05.02.2023, 19:00 9,3 53,8 13,7 8,4 1,6
05.02.2023, 20:00 19,5 47 19 14,4 2,1
05.02.2023, 21:00 27,9 47,5 18,1 15,3 2,4
05.02.2023, 22:00 23,4 46 18,2 14,3 2,2
05.02.2023, 23:00 30,8 50,1 13,2 11,7 2,2
06.02.2023, 00:00 26,3 50,5 11,5 8 1,8
06.02.2023, 01:00 18,8 53,3 8,6 6,7 1,8
06.02.2023, 02:00 14,3 56,8 8,2 7,6 1,2
06.02.2023, 03:00 11,2 51,4 9,1 7,6 0,9
06.02.2023, 04:00 16,7 45,7 13,8 11 1
06.02.2023, 05:00 20,6 30,9 25 16,2 1,8
06.02.2023, 06:00 31,8 20,9 33,1 22,5 2,4
06.02.2023, 07:00 34,1 7,2 48,4 23,2 2,4
06.02.2023, 08:00 40,2 7,9 54,3 25,1 3,5
06.02.2023, 09:00 46,9 15 53 23,2 3,9
06.02.2023, 10:00 53,3 38,3 32,9 15,4 2,7
06.02.2023, 11:00 44,1 50,7 19,6 11,6 2
06.02.2023, 12:00 37,7 50,2 22 10,2 1,8
06.02.2023, 13:00 32,6 56,8 12,6 7 1,3
06.02.2023, 14:00 28,6 57,8 12 8,2 1,2
06.02.2023, 15:00 29,9 56,8 14,1 9,6 1,3
06.02.2023, 16:00 59,6 13,7 8,2 1,2
06.02.2023, 17:00
06.02.2023, 18:00
06.02.2023, 19:00
06.02.2023, 20:00
06.02.2023, 21:00
06.02.2023, 22:00
06.02.2023, 23:00
07.02.2023, 00:00
Minimum 2,3 7,2 2,6 1,7 0,4
Maksimum 53,3 66,3 54,3 25,1 3,9
Średnia 12,6 53,9 11 7,7 1,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.