Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2022-12-10 03:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2022-12-10

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.12.2022, 01:00 16 21,5
08.12.2022, 02:00 16,9 17,4
08.12.2022, 03:00 14,2 17,4
08.12.2022, 04:00 21,8 18,2
08.12.2022, 05:00 15,3 23,8
08.12.2022, 06:00 17,8 29,2
08.12.2022, 07:00 24,9 43,1
08.12.2022, 08:00 43,6 54,2
08.12.2022, 09:00 46,7 62,7
08.12.2022, 10:00 57,6 55,3
08.12.2022, 11:00 44,2 45,4
08.12.2022, 12:00 42,9 43,9
08.12.2022, 13:00 41,6 48,8
08.12.2022, 14:00 34,8 46,2
08.12.2022, 15:00 19,6 45,4
08.12.2022, 16:00 21,8 47,8
08.12.2022, 17:00 21,7 59
08.12.2022, 18:00 34,4 59,5
08.12.2022, 19:00 45,5 53,3
08.12.2022, 20:00 57,5 54,8
08.12.2022, 21:00 55,8 56,6
08.12.2022, 22:00 56,3 60,4
08.12.2022, 23:00 56,8 53,2
09.12.2022, 00:00 40,8 44,9
09.12.2022, 01:00 43,9 44,1
09.12.2022, 02:00 46,9 45,9
09.12.2022, 03:00 52,1 39,2
09.12.2022, 04:00 53,5 37,1
09.12.2022, 05:00 42,8 40,8
09.12.2022, 06:00 50,5 41,1
09.12.2022, 07:00 67,1 45,1
09.12.2022, 08:00 75,5 50,5
09.12.2022, 09:00 78 56,5
09.12.2022, 10:00 89,8 47,5
09.12.2022, 11:00 120,6 56,7
09.12.2022, 12:00 78,4 47,6
09.12.2022, 13:00 55,6 46,4
09.12.2022, 14:00 64,3 56,5
09.12.2022, 15:00 57 56,4
09.12.2022, 16:00 45,7 48,6
09.12.2022, 17:00 28,5 42,2
09.12.2022, 18:00 25,8 40,8
09.12.2022, 19:00 27,7 37,5
09.12.2022, 20:00 31,9 38,9
09.12.2022, 21:00 25,4 30,2
09.12.2022, 22:00 19,2 25,8
09.12.2022, 23:00 27 29,3
10.12.2022, 00:00 25,7 26,2
10.12.2022, 01:00 19,7 26,1
10.12.2022, 02:00 17,3 22,4
10.12.2022, 03:00 19,6
10.12.2022, 04:00
10.12.2022, 05:00
10.12.2022, 06:00
10.12.2022, 07:00
10.12.2022, 08:00
10.12.2022, 09:00
10.12.2022, 10:00
10.12.2022, 11:00
10.12.2022, 12:00
10.12.2022, 13:00
10.12.2022, 14:00
10.12.2022, 15:00
10.12.2022, 16:00
10.12.2022, 17:00
10.12.2022, 18:00
10.12.2022, 19:00
10.12.2022, 20:00
10.12.2022, 21:00
10.12.2022, 22:00
10.12.2022, 23:00
11.12.2022, 00:00
Minimum 14,2 17,4
Maksimum 120,6 62,7
Średnia 42,4 42,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.