Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-12-03 22:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-12-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2023, 01:00 54,4 39,3
01.12.2023, 02:00 64,3 43,3
01.12.2023, 03:00 55,1 44,9
01.12.2023, 04:00 54,7 39,1
01.12.2023, 05:00 54,6 39,7
01.12.2023, 06:00 62,3 42
01.12.2023, 07:00 63,6 43,8
01.12.2023, 08:00 64,8 45
01.12.2023, 09:00 64,7 48,6
01.12.2023, 10:00 69,9 49,7
01.12.2023, 11:00 81,1 49,7
01.12.2023, 12:00 70,3 43,3
01.12.2023, 13:00 58,7 45,1
01.12.2023, 14:00 76,7 52,7
01.12.2023, 15:00 80,7 51,7
01.12.2023, 16:00 54,6 51,8
01.12.2023, 17:00 69,1 44,3
01.12.2023, 18:00 58,5 42,1
01.12.2023, 19:00 52,2 45,1
01.12.2023, 20:00 58,2 45,2
01.12.2023, 21:00 54,2 37,7
01.12.2023, 22:00 51,8 31,4
01.12.2023, 23:00 51,7 27,6
02.12.2023, 00:00 60,7 26,1
02.12.2023, 01:00 51,7 24,3
02.12.2023, 02:00 45,5 18,7
02.12.2023, 03:00 37,1 17,9
02.12.2023, 04:00 35,6 16,9
02.12.2023, 05:00 20,5 15,5
02.12.2023, 06:00 18,4 13,6
02.12.2023, 07:00 12 17,3
02.12.2023, 08:00 8,9 18,9
02.12.2023, 09:00 18,6 19,1
02.12.2023, 10:00 17,6 22,3
02.12.2023, 11:00 14,9 19,8
02.12.2023, 12:00 22 20,6
02.12.2023, 13:00 18,9 22,3
02.12.2023, 14:00 20,1 24,9
02.12.2023, 15:00 19,9 25,4
02.12.2023, 16:00 21,2 20,2
02.12.2023, 17:00 27 22,5
02.12.2023, 18:00 34,2 43
02.12.2023, 19:00 23,1 34,1
02.12.2023, 20:00 33,9 34,5
02.12.2023, 21:00 37,1 33
02.12.2023, 22:00 27,1 28,2
02.12.2023, 23:00 28,7 25,2
03.12.2023, 00:00 37,7 25,6
03.12.2023, 01:00 32,3 22,2
03.12.2023, 02:00 20,1 21,1
03.12.2023, 03:00 23,7 18,7
03.12.2023, 04:00 43 20,8
03.12.2023, 05:00 27,2 18
03.12.2023, 06:00 15,1 17,8
03.12.2023, 07:00 19,1 18,6
03.12.2023, 08:00 13 17
03.12.2023, 09:00 14,1 16,4
03.12.2023, 10:00 18 14,5
03.12.2023, 11:00 17,8 14,4
03.12.2023, 12:00 21,5 14,4
03.12.2023, 13:00 27,2 15,8
03.12.2023, 14:00 26,3 16,4
03.12.2023, 15:00 10 16,8
03.12.2023, 16:00 20,6 19,3
03.12.2023, 17:00 23,1 23
03.12.2023, 18:00 19,7 22,8
03.12.2023, 19:00 25,9 22,9
03.12.2023, 20:00 31 27,8
03.12.2023, 21:00 27
03.12.2023, 22:00
03.12.2023, 23:00
04.12.2023, 00:00
Minimum 8,9 13,6
Maksimum 81,1 52,7
Średnia 37,8 29
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.