Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-06-02 01:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-06-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
31.05.2023, 01:00 29,9 21,3
31.05.2023, 02:00 38 35,5
31.05.2023, 03:00 26,7 30,8
31.05.2023, 04:00 23,8 28,5
31.05.2023, 05:00 25,8 31,9
31.05.2023, 06:00 34,3 30,9
31.05.2023, 07:00 40 34,7
31.05.2023, 08:00 35,8 38
31.05.2023, 09:00 53,7 50,3
31.05.2023, 10:00 46,9 43,6
31.05.2023, 11:00 40,1 37,9
31.05.2023, 12:00 32,9 22,4
31.05.2023, 13:00 28,6 22,3
31.05.2023, 14:00 18,8 14,4
31.05.2023, 15:00 23,7 23,8
31.05.2023, 16:00 21,2 21
31.05.2023, 17:00 26,7 18,4
31.05.2023, 18:00 20,6 19
31.05.2023, 19:00 23,9 20,3
31.05.2023, 20:00 23,1 21,8
31.05.2023, 21:00 19,1 33,4
31.05.2023, 22:00 40,7 70,2
31.05.2023, 23:00 45,3 69,1
01.06.2023, 00:00 71,9 53,6
01.06.2023, 01:00 39,9 42,5
01.06.2023, 02:00 22,7 24,7
01.06.2023, 03:00 13,8 22,7
01.06.2023, 04:00 21,9 33
01.06.2023, 05:00 28,4 38,7
01.06.2023, 06:00 29,8 33,2
01.06.2023, 07:00 26,7
01.06.2023, 08:00 30,1
01.06.2023, 09:00 23,8
01.06.2023, 10:00 21,8
01.06.2023, 11:00 20,7
01.06.2023, 12:00 20,8
01.06.2023, 13:00 22,1
01.06.2023, 14:00 20,7
01.06.2023, 15:00 18,7
01.06.2023, 16:00 19,8
01.06.2023, 17:00 28,8
01.06.2023, 18:00 19,8
01.06.2023, 19:00 25,9
01.06.2023, 20:00 33,5
01.06.2023, 21:00 48,3
01.06.2023, 22:00 74,2
01.06.2023, 23:00 57,9
02.06.2023, 00:00 61,8
02.06.2023, 01:00
02.06.2023, 02:00
02.06.2023, 03:00
02.06.2023, 04:00
02.06.2023, 05:00
02.06.2023, 06:00
02.06.2023, 07:00
02.06.2023, 08:00
02.06.2023, 09:00
02.06.2023, 10:00
02.06.2023, 11:00
02.06.2023, 12:00
02.06.2023, 13:00
02.06.2023, 14:00
02.06.2023, 15:00
02.06.2023, 16:00
02.06.2023, 17:00
02.06.2023, 18:00
02.06.2023, 19:00
02.06.2023, 20:00
02.06.2023, 21:00
02.06.2023, 22:00
02.06.2023, 23:00
03.06.2023, 00:00
Minimum 13,8 14,4
Maksimum 71,9 74,2
Średnia 31,6 32,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.