Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2022-12-01 04:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2022-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00 49,1 30,6
29.11.2022, 02:00 38,4 28,4
29.11.2022, 03:00 44,7 26,9
29.11.2022, 04:00 48 26
29.11.2022, 05:00 48,8 24,3
29.11.2022, 06:00 36,1 24,4
29.11.2022, 07:00 34 29
29.11.2022, 08:00 36,7 36,3
29.11.2022, 09:00 37,2 36,8
29.11.2022, 10:00 43,5 38,9
29.11.2022, 11:00 50,9 37,4
29.11.2022, 12:00 59,9 40
29.11.2022, 13:00 49,9 36,9
29.11.2022, 14:00 44,9 31
29.11.2022, 15:00 44,9 34
29.11.2022, 16:00 45,8 41
29.11.2022, 17:00 45,2 38,2
29.11.2022, 18:00 39,9 34,2
29.11.2022, 19:00 39,2 28,5
29.11.2022, 20:00 40,1 26,7
29.11.2022, 21:00 39,7 23,8
29.11.2022, 22:00 45,8 22,4
29.11.2022, 23:00 40,4 22,4
30.11.2022, 00:00 37,3 21,7
30.11.2022, 01:00 40,7 22,3
30.11.2022, 02:00 47,8 19,7
30.11.2022, 03:00 48,7 21,5
30.11.2022, 04:00 45,7 20,8
30.11.2022, 05:00 39,2 18,6
30.11.2022, 06:00 36,1 15,5
30.11.2022, 07:00 32,3 22,1
30.11.2022, 08:00 33,8 28,6
30.11.2022, 09:00 40 31,4
30.11.2022, 10:00 36,4 30,4
30.11.2022, 11:00 41,3 33,2
30.11.2022, 12:00 43,3 32,1
30.11.2022, 13:00 38,5 36
30.11.2022, 14:00 40,7 33,3
30.11.2022, 15:00 41,8 33,7
30.11.2022, 16:00 57 40,2
30.11.2022, 17:00 59,6 41,6
30.11.2022, 18:00 32,3 27,8
30.11.2022, 19:00 42,9 32,5
30.11.2022, 20:00 43,6 35,2
30.11.2022, 21:00 41,1 25,1
30.11.2022, 22:00 35,7 21,6
30.11.2022, 23:00 43,9 26,9
01.12.2022, 00:00 50,5 28,9
01.12.2022, 01:00 49,7 26,5
01.12.2022, 02:00 41,5 23
01.12.2022, 03:00 41 22,1
01.12.2022, 04:00 19
01.12.2022, 05:00
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 32,3 15,5
Maksimum 59,9 41,6
Średnia 42,9 29
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.