Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-09-27 00:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 10,4 18,3
25.09.2023, 02:00 11,3 12,5
25.09.2023, 03:00 15,7 6,3
25.09.2023, 04:00 19,7 6,6
25.09.2023, 05:00 20,1 6,3
25.09.2023, 06:00 17,7 10
25.09.2023, 07:00 24,8 16,4
25.09.2023, 08:00 26,5 25,5
25.09.2023, 09:00 26,7 23,3
25.09.2023, 10:00 33 23,8
25.09.2023, 11:00 25,7 20,8
25.09.2023, 12:00 30,9 19
25.09.2023, 13:00 27,9 18,1
25.09.2023, 14:00 29,7 22,3
25.09.2023, 15:00 31,3 26,1
25.09.2023, 16:00 26,6 24
25.09.2023, 17:00 35,3 25,6
25.09.2023, 18:00 33 22,3
25.09.2023, 19:00 25,3 26,9
25.09.2023, 20:00 24 25,6
25.09.2023, 21:00 26,2 28
25.09.2023, 22:00 26,5 24,5
25.09.2023, 23:00 24 20
26.09.2023, 00:00 28,1 18,4
26.09.2023, 01:00 25,4 19
26.09.2023, 02:00 30,4 12,5
26.09.2023, 03:00 21,4 10,5
26.09.2023, 04:00 22,4 12,4
26.09.2023, 05:00 16,5 11,7
26.09.2023, 06:00 20,7 18,2
26.09.2023, 07:00 29,2 28,6
26.09.2023, 08:00 42 31,2
26.09.2023, 09:00 19,8 21,7
26.09.2023, 10:00 28,6 20,3
26.09.2023, 11:00 37,2 21,7
26.09.2023, 12:00 27,3 22,9
26.09.2023, 13:00 30 24,5
26.09.2023, 14:00 29,2 16,5
26.09.2023, 15:00 34 21
26.09.2023, 16:00 40,2 24,2
26.09.2023, 17:00 28,3 26,9
26.09.2023, 18:00 37,7 33,4
26.09.2023, 19:00 51,8 56
26.09.2023, 20:00 40,6 58
26.09.2023, 21:00 45,9 43,7
26.09.2023, 22:00 46,3 40,8
26.09.2023, 23:00 51,9 35,6
27.09.2023, 00:00 34
27.09.2023, 01:00
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 10,4 6,3
Maksimum 51,9 58
Średnia 28,9 23,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.