Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-03-27 19:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-03-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2023, 01:00 24,4 30,5
25.03.2023, 02:00 23,1 27,3
25.03.2023, 03:00 23,2 27,4
25.03.2023, 04:00 25,4 24
25.03.2023, 05:00 21,4 16
25.03.2023, 06:00 17,7 13,2
25.03.2023, 07:00 8,9 15,2
25.03.2023, 08:00 10,8 16,3
25.03.2023, 09:00 19,5 18,7
25.03.2023, 10:00 18,1 19
25.03.2023, 11:00 18,9 15,6
25.03.2023, 12:00 19,6 10,6
25.03.2023, 13:00 16,9 10,2
25.03.2023, 14:00 28,1 9,8
25.03.2023, 15:00 13,2 16,4
25.03.2023, 16:00 25,1 9,8
25.03.2023, 17:00 15,1 7,8
25.03.2023, 18:00 27,1 12,8
25.03.2023, 19:00 26,1 11,1
25.03.2023, 20:00 24,4 17,7
25.03.2023, 21:00 19,5 27,8
25.03.2023, 22:00 25,6 32,8
25.03.2023, 23:00 37,5 37,3
26.03.2023, 00:00 37,9 26,3
26.03.2023, 01:00 34,3 11
26.03.2023, 03:00 10,5 10,2
26.03.2023, 04:00 12,1 9,2
26.03.2023, 05:00 11,3 13,2
26.03.2023, 06:00 17 12,4
26.03.2023, 07:00 11,7 15,4
26.03.2023, 08:00 16 14,7
26.03.2023, 09:00 14,9 12,5
26.03.2023, 10:00 20,4 8,2
26.03.2023, 11:00 11,3 7,1
26.03.2023, 12:00 24,9 8,2
26.03.2023, 13:00 10,5 9
26.03.2023, 14:00 16,4 8,8
26.03.2023, 15:00 20 10,5
26.03.2023, 16:00 15,4 8,7
26.03.2023, 17:00 20,8 12,1
26.03.2023, 18:00 18,2 14,9
26.03.2023, 19:00 18,6 20,4
26.03.2023, 20:00 25,5 33,7
26.03.2023, 21:00 31,4 58,5
26.03.2023, 22:00 22,7 49,1
26.03.2023, 23:00 19,9 25,4
27.03.2023, 00:00 16,1 22,6
27.03.2023, 01:00 13,8 22,1
27.03.2023, 02:00 10,9 15,1
27.03.2023, 03:00 7,9 12,2
27.03.2023, 04:00 13
27.03.2023, 05:00 11,3 13,2
27.03.2023, 06:00 17,6 16,4
27.03.2023, 07:00 10,7 33,7
27.03.2023, 08:00 18,4 43,9
27.03.2023, 09:00 13 27,6
27.03.2023, 10:00 21,6 29
27.03.2023, 11:00 13,7 32,2
27.03.2023, 12:00 17,2 21,9
27.03.2023, 13:00 20 21,4
27.03.2023, 14:00 15,3 20,7
27.03.2023, 15:00 13,3 18,5
27.03.2023, 16:00 10 21
27.03.2023, 17:00 9,2 17,3
27.03.2023, 18:00 15,5 15,9
27.03.2023, 19:00 17,3
27.03.2023, 20:00
27.03.2023, 21:00
27.03.2023, 22:00
27.03.2023, 23:00
28.03.2023, 00:00
Minimum 7,9 7,1
Maksimum 37,9 58,5
Średnia 18,5 19,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.