Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2022-08-17 12:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2022-08-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.08.2022, 01:00 28,5 17,4
15.08.2022, 02:00 25,1 11,9
15.08.2022, 03:00 23,7 12,8
15.08.2022, 04:00 21,1 11,8
15.08.2022, 05:00 26 12,6
15.08.2022, 06:00 23,8 13,4
15.08.2022, 07:00 25,1 12,1
15.08.2022, 08:00 42,1 12,3
15.08.2022, 09:00 48 19,8
15.08.2022, 10:00 29,5 14,2
15.08.2022, 11:00 36,9 15,5
15.08.2022, 12:00 33,8 12,6
15.08.2022, 13:00 35,1 11,7
15.08.2022, 14:00 31,1 12
15.08.2022, 15:00 30,1 10,8
15.08.2022, 16:00 30,2 13,9
15.08.2022, 17:00 23,3 16,3
15.08.2022, 18:00 22 21,8
15.08.2022, 19:00 23,5 38
15.08.2022, 20:00 16,2 21,6
15.08.2022, 21:00 27,6 35,3
15.08.2022, 22:00 24,7 34,6
15.08.2022, 23:00 25,3 31,1
16.08.2022, 00:00 29,2 41,9
16.08.2022, 01:00 27 47,1
16.08.2022, 02:00 24,3 31,7
16.08.2022, 03:00 25,7 26,1
16.08.2022, 04:00 25,6 25,7
16.08.2022, 05:00 23,8 24,9
16.08.2022, 06:00 23,1 22,5
16.08.2022, 07:00 19,3 21,2
16.08.2022, 08:00 31,7 18,2
16.08.2022, 09:00 27,9 16,7
16.08.2022, 10:00 22,4 19,9
16.08.2022, 11:00 34,7 21,9
16.08.2022, 12:00 26,5 25
16.08.2022, 13:00 27,4 24,2
16.08.2022, 14:00 36,7 16,4
16.08.2022, 15:00 41,9 22,7
16.08.2022, 16:00 28,5 33,2
16.08.2022, 17:00 29,9 30,7
16.08.2022, 18:00 42,2 33,8
16.08.2022, 19:00 39,6 42,1
16.08.2022, 20:00 34,8 41,6
16.08.2022, 21:00 43,5 44,9
16.08.2022, 22:00 42,3 47,9
16.08.2022, 23:00 42 46
17.08.2022, 00:00 39,7 41,5
17.08.2022, 01:00 43,7 38
17.08.2022, 02:00 35,4 31
17.08.2022, 03:00 34,6 24
17.08.2022, 04:00 38,3 19
17.08.2022, 05:00 35,1 17,4
17.08.2022, 06:00 35,4 15,7
17.08.2022, 07:00 32,7 18
17.08.2022, 08:00 40,3 21,8
17.08.2022, 09:00 41,7 23,6
17.08.2022, 10:00 44,8 25,3
17.08.2022, 11:00 47,6 23
17.08.2022, 12:00 19,6
17.08.2022, 13:00
17.08.2022, 14:00
17.08.2022, 15:00
17.08.2022, 16:00
17.08.2022, 17:00
17.08.2022, 18:00
17.08.2022, 19:00
17.08.2022, 20:00
17.08.2022, 21:00
17.08.2022, 22:00
17.08.2022, 23:00
18.08.2022, 00:00
Minimum 16,2 10,8
Maksimum 48 47,9
Średnia 31,7 24,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.