Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Dietla

Actual date and hour: 2023-10-02 07:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - Oct 2, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Dietla (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.09.2023, 01:00 43.4 40.3
30.09.2023, 02:00 52.4 36
30.09.2023, 03:00 42.7 26.6
30.09.2023, 04:00 37.3 22.1
30.09.2023, 05:00 35.7 20.4
30.09.2023, 06:00 37.5 22.4
30.09.2023, 07:00 30.7 26.4
30.09.2023, 08:00 30.3 31.1
30.09.2023, 09:00 33.7 33.4
30.09.2023, 10:00 26.8 30.4
30.09.2023, 11:00 35.1 30.9
30.09.2023, 12:00 35.9 29.6
30.09.2023, 13:00 27.4 27.5
30.09.2023, 14:00 17.5 27.5
30.09.2023, 15:00 15.5 28
30.09.2023, 16:00 1 25.3
30.09.2023, 17:00 1 19.1
30.09.2023, 18:00 14.5 22.8
30.09.2023, 19:00 22.2 26.4
30.09.2023, 20:00 21.1 26.8
30.09.2023, 21:00 19.1 28.1
30.09.2023, 22:00 17.6 24.7
30.09.2023, 23:00 30.3 24.5
01.10.2023, 00:00 22.2 21.2
01.10.2023, 01:00 27.6 24.4
01.10.2023, 02:00 14.4 19.1
01.10.2023, 03:00 18 19.4
01.10.2023, 04:00 21.6 15.9
01.10.2023, 05:00 12.7 13.5
01.10.2023, 06:00 12.8 12
01.10.2023, 07:00 15.9 11.2
01.10.2023, 08:00 20.5 11.5
01.10.2023, 09:00 13.6 10.5
01.10.2023, 10:00 28.4 13.9
01.10.2023, 11:00 24.6 12.3
01.10.2023, 12:00 22.2 12.3
01.10.2023, 13:00 22.3 13.3
01.10.2023, 14:00 21.9 13.3
01.10.2023, 15:00 17.9 15.9
01.10.2023, 16:00 17.6 14.9
01.10.2023, 17:00 14.6 16.4
01.10.2023, 18:00 24.6 26.5
01.10.2023, 19:00 24.1 44.5
01.10.2023, 20:00 39.1 48.1
01.10.2023, 21:00 28.6 42.2
01.10.2023, 22:00 24.3 38.2
01.10.2023, 23:00 29.1 33.5
02.10.2023, 00:00 12.1 31.7
02.10.2023, 01:00 25.4 28.9
02.10.2023, 02:00 15.9 25.2
02.10.2023, 03:00 20.2 17.7
02.10.2023, 04:00 24.4 19.6
02.10.2023, 05:00 16.9 18.6
02.10.2023, 06:00 22.8 16.6
02.10.2023, 07:00 22.7
02.10.2023, 08:00
02.10.2023, 09:00
02.10.2023, 10:00
02.10.2023, 11:00
02.10.2023, 12:00
02.10.2023, 13:00
02.10.2023, 14:00
02.10.2023, 15:00
02.10.2023, 16:00
02.10.2023, 17:00
02.10.2023, 18:00
02.10.2023, 19:00
02.10.2023, 20:00
02.10.2023, 21:00
02.10.2023, 22:00
02.10.2023, 23:00
03.10.2023, 00:00
Minimum 1 10.5
Maximum 52.4 48.1
Average 23.8 23.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.