Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Dietla

Actual date and hour: 2023-04-01 07:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - Apr 1, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Dietla (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 38.8 41.5
30.03.2023, 02:00 37.6 31.1
30.03.2023, 03:00 27.3 24.6
30.03.2023, 04:00 22.2 23.5
30.03.2023, 05:00 98 38.4
30.03.2023, 06:00 61.5 55.5
30.03.2023, 07:00 58.7 62.9
30.03.2023, 08:00 60.3 64.5
30.03.2023, 09:00 60.5 75.1
30.03.2023, 10:00 48.6 58.4
30.03.2023, 11:00 30.2 38.9
30.03.2023, 12:00 31.7 24.6
30.03.2023, 13:00 19.9 20.4
30.03.2023, 14:00 27.1 23.4
30.03.2023, 15:00 30.8 14.6
30.03.2023, 16:00 46.1 16.7
30.03.2023, 17:00 26.3 23.2
30.03.2023, 18:00 32.4 24.2
30.03.2023, 19:00 30.4 20.2
30.03.2023, 20:00 18 29.9
30.03.2023, 21:00 17.5 37.2
30.03.2023, 22:00 26.9 43.7
30.03.2023, 23:00 26.7 27.2
31.03.2023, 00:00 21 20.8
31.03.2023, 01:00 30.2 24.5
31.03.2023, 02:00 24.3 15.5
31.03.2023, 03:00 22.9 12.1
31.03.2023, 04:00 20.7 8.5
31.03.2023, 05:00 18.2 8.3
31.03.2023, 06:00 20.6 12.1
31.03.2023, 07:00 29.4 26.7
31.03.2023, 08:00 34.7 44.7
31.03.2023, 09:00 28 26.9
31.03.2023, 10:00 21.5 19.2
31.03.2023, 11:00 23.6 17.7
31.03.2023, 12:00 24.3 18.5
31.03.2023, 13:00 23.7 16.2
31.03.2023, 14:00 24.1 16.2
31.03.2023, 15:00 29 16.9
31.03.2023, 16:00 28.1 22.6
31.03.2023, 17:00 25.4 16.6
31.03.2023, 18:00 15.3 26.5
31.03.2023, 19:00 22.9 45.9
31.03.2023, 20:00 32.9 55.3
31.03.2023, 21:00 30.2 57.9
31.03.2023, 22:00 53.6 72.8
31.03.2023, 23:00 39.8 65.8
01.04.2023, 00:00 33.3 40.7
01.04.2023, 01:00 14.6 12.5
01.04.2023, 02:00 12.2 9.4
01.04.2023, 03:00 6.8 9.1
01.04.2023, 04:00 4.1 10.5
01.04.2023, 05:00 9.6 10.3
01.04.2023, 06:00 11.9 9.4
01.04.2023, 07:00 13.8
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 4.1 8.3
Maximum 98 75.1
Average 29.9 29.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.