Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Dietla

Actual date and hour: 2022-12-01 05:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - Dec 1, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Dietla (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00 49.1 30.6
29.11.2022, 02:00 38.4 28.4
29.11.2022, 03:00 44.7 26.9
29.11.2022, 04:00 48 26
29.11.2022, 05:00 48.8 24.3
29.11.2022, 06:00 36.1 24.4
29.11.2022, 07:00 34 29
29.11.2022, 08:00 36.7 36.3
29.11.2022, 09:00 37.2 36.8
29.11.2022, 10:00 43.5 38.9
29.11.2022, 11:00 50.9 37.4
29.11.2022, 12:00 59.9 40
29.11.2022, 13:00 49.9 36.9
29.11.2022, 14:00 44.9 31
29.11.2022, 15:00 44.9 34
29.11.2022, 16:00 45.8 41
29.11.2022, 17:00 45.2 38.2
29.11.2022, 18:00 39.9 34.2
29.11.2022, 19:00 39.2 28.5
29.11.2022, 20:00 40.1 26.7
29.11.2022, 21:00 39.7 23.8
29.11.2022, 22:00 45.8 22.4
29.11.2022, 23:00 40.4 22.4
30.11.2022, 00:00 37.3 21.7
30.11.2022, 01:00 40.7 22.3
30.11.2022, 02:00 47.8 19.7
30.11.2022, 03:00 48.7 21.5
30.11.2022, 04:00 45.7 20.8
30.11.2022, 05:00 39.2 18.6
30.11.2022, 06:00 36.1 15.5
30.11.2022, 07:00 32.3 22.1
30.11.2022, 08:00 33.8 28.6
30.11.2022, 09:00 40 31.4
30.11.2022, 10:00 36.4 30.4
30.11.2022, 11:00 41.3 33.2
30.11.2022, 12:00 43.3 32.1
30.11.2022, 13:00 38.5 36
30.11.2022, 14:00 40.7 33.3
30.11.2022, 15:00 41.8 33.7
30.11.2022, 16:00 57 40.2
30.11.2022, 17:00 59.6 41.6
30.11.2022, 18:00 32.3 27.8
30.11.2022, 19:00 42.9 32.5
30.11.2022, 20:00 43.6 35.2
30.11.2022, 21:00 41.1 25.1
30.11.2022, 22:00 35.7 21.6
30.11.2022, 23:00 43.9 26.9
01.12.2022, 00:00 50.5 28.9
01.12.2022, 01:00 49.7 26.5
01.12.2022, 02:00 41.5 23
01.12.2022, 03:00 41 22.1
01.12.2022, 04:00 45.3 19
01.12.2022, 05:00 19.7
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 32.3 15.5
Maximum 59.9 41.6
Average 42.9 28.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.