Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Dietla

Actual date and hour: 2024-05-22 07:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - May 22, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Dietla (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.05.2024, 01:00
20.05.2024, 02:00
20.05.2024, 03:00
20.05.2024, 04:00
20.05.2024, 05:00
20.05.2024, 06:00
20.05.2024, 07:00
20.05.2024, 08:00
20.05.2024, 09:00
20.05.2024, 10:00
20.05.2024, 11:00
20.05.2024, 12:00
20.05.2024, 13:00
20.05.2024, 14:00
20.05.2024, 15:00
20.05.2024, 16:00
20.05.2024, 17:00
20.05.2024, 18:00
20.05.2024, 19:00
20.05.2024, 20:00
20.05.2024, 21:00
20.05.2024, 22:00
20.05.2024, 23:00
21.05.2024, 00:00
21.05.2024, 01:00
21.05.2024, 02:00
21.05.2024, 03:00
21.05.2024, 04:00
21.05.2024, 05:00
21.05.2024, 06:00
21.05.2024, 07:00
21.05.2024, 08:00
21.05.2024, 09:00
21.05.2024, 10:00
21.05.2024, 11:00
21.05.2024, 12:00
21.05.2024, 13:00
21.05.2024, 14:00
21.05.2024, 15:00
21.05.2024, 16:00
21.05.2024, 17:00
21.05.2024, 18:00
21.05.2024, 19:00
21.05.2024, 20:00
21.05.2024, 21:00
21.05.2024, 22:00
21.05.2024, 23:00
22.05.2024, 00:00
22.05.2024, 01:00
22.05.2024, 02:00
22.05.2024, 03:00
22.05.2024, 04:00
22.05.2024, 05:00
22.05.2024, 06:00
22.05.2024, 07:00
22.05.2024, 08:00
22.05.2024, 09:00
22.05.2024, 10:00
22.05.2024, 11:00
22.05.2024, 12:00
22.05.2024, 13:00
22.05.2024, 14:00
22.05.2024, 15:00
22.05.2024, 16:00
22.05.2024, 17:00
22.05.2024, 18:00
22.05.2024, 19:00
22.05.2024, 20:00
22.05.2024, 21:00
22.05.2024, 22:00
22.05.2024, 23:00
23.05.2024, 00:00
Minimum
Maximum
Average
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.