Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Dietla

Actual date and hour: 2022-08-17 13:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - Aug 17, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Dietla (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.08.2022, 01:00 28.5 17.4
15.08.2022, 02:00 25.1 11.9
15.08.2022, 03:00 23.7 12.8
15.08.2022, 04:00 21.1 11.8
15.08.2022, 05:00 26 12.6
15.08.2022, 06:00 23.8 13.4
15.08.2022, 07:00 25.1 12.1
15.08.2022, 08:00 42.1 12.3
15.08.2022, 09:00 48 19.8
15.08.2022, 10:00 29.5 14.2
15.08.2022, 11:00 36.9 15.5
15.08.2022, 12:00 33.8 12.6
15.08.2022, 13:00 35.1 11.7
15.08.2022, 14:00 31.1 12
15.08.2022, 15:00 30.1 10.8
15.08.2022, 16:00 30.2 13.9
15.08.2022, 17:00 23.3 16.3
15.08.2022, 18:00 22 21.8
15.08.2022, 19:00 23.5 38
15.08.2022, 20:00 16.2 21.6
15.08.2022, 21:00 27.6 35.3
15.08.2022, 22:00 24.7 34.6
15.08.2022, 23:00 25.3 31.1
16.08.2022, 00:00 29.2 41.9
16.08.2022, 01:00 27 47.1
16.08.2022, 02:00 24.3 31.7
16.08.2022, 03:00 25.7 26.1
16.08.2022, 04:00 25.6 25.7
16.08.2022, 05:00 23.8 24.9
16.08.2022, 06:00 23.1 22.5
16.08.2022, 07:00 19.3 21.2
16.08.2022, 08:00 31.7 18.2
16.08.2022, 09:00 27.9 16.7
16.08.2022, 10:00 22.4 19.9
16.08.2022, 11:00 34.7 21.9
16.08.2022, 12:00 26.5 25
16.08.2022, 13:00 27.4 24.2
16.08.2022, 14:00 36.7 16.4
16.08.2022, 15:00 41.9 22.7
16.08.2022, 16:00 28.5 33.2
16.08.2022, 17:00 29.9 30.7
16.08.2022, 18:00 42.2 33.8
16.08.2022, 19:00 39.6 42.1
16.08.2022, 20:00 34.8 41.6
16.08.2022, 21:00 43.5 44.9
16.08.2022, 22:00 42.3 47.9
16.08.2022, 23:00 42 46
17.08.2022, 00:00 39.7 41.5
17.08.2022, 01:00 43.7 38
17.08.2022, 02:00 35.4 31
17.08.2022, 03:00 34.6 24
17.08.2022, 04:00 38.3 19
17.08.2022, 05:00 35.1 17.4
17.08.2022, 06:00 35.4 15.7
17.08.2022, 07:00 32.7 18
17.08.2022, 08:00 40.3 21.8
17.08.2022, 09:00 41.7 23.6
17.08.2022, 10:00 44.8 25.3
17.08.2022, 11:00 47.6 23
17.08.2022, 12:00 47.3 19.6
17.08.2022, 13:00 17
17.08.2022, 14:00
17.08.2022, 15:00
17.08.2022, 16:00
17.08.2022, 17:00
17.08.2022, 18:00
17.08.2022, 19:00
17.08.2022, 20:00
17.08.2022, 21:00
17.08.2022, 22:00
17.08.2022, 23:00
18.08.2022, 00:00
Minimum 16.2 10.8
Maximum 48 47.9
Average 32 24.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.