Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2022-01-25 17:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2022-01-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.01.2022, 01:00 23,2 23,1
23.01.2022, 02:00 22,1 19,3
23.01.2022, 03:00 18,3 17,9
23.01.2022, 04:00 16,9 17,7
23.01.2022, 05:00 19,9 18,3
23.01.2022, 06:00 21,9 19,8
23.01.2022, 07:00 23,6 25,1
23.01.2022, 08:00 32,4 25,9
23.01.2022, 09:00 39,7 24,6
23.01.2022, 10:00 44,4 26,7
23.01.2022, 11:00 45,8 27,2
23.01.2022, 12:00 37,6 27,7
23.01.2022, 13:00 23,7 24,9
23.01.2022, 14:00 17,2 21,7
23.01.2022, 15:00 17,4 21,4
23.01.2022, 16:00 20,9 23,6
23.01.2022, 17:00 22,6 31
23.01.2022, 18:00 19,5 27,4
23.01.2022, 19:00 16,3 32,2
23.01.2022, 20:00 22,4 20,9
23.01.2022, 21:00 11,7 18,3
23.01.2022, 22:00 11,4 19,4
23.01.2022, 23:00 15,2 15,3
24.01.2022, 00:00 19 13,6
24.01.2022, 01:00 17,3 13,2
24.01.2022, 02:00 16,5 13,8
24.01.2022, 03:00 25,9 16,5
24.01.2022, 04:00 24,9 23
24.01.2022, 05:00 30,6 25,6
24.01.2022, 06:00 30,3 36
24.01.2022, 07:00 41 54,5
24.01.2022, 08:00 43,6 58,7
24.01.2022, 09:00 56,4 61,3
24.01.2022, 10:00 62,7 63,6
24.01.2022, 11:00 46,6 64,2
24.01.2022, 12:00 35,9 58,7
24.01.2022, 13:00 34 48,7
24.01.2022, 14:00 37,8 52,2
24.01.2022, 15:00 39 54,9
24.01.2022, 16:00 50,1 70,6
24.01.2022, 17:00 55,5 80,4
24.01.2022, 18:00 51,2 78,8
24.01.2022, 19:00 54,2 80
24.01.2022, 20:00 59 78,9
24.01.2022, 21:00 65,8 62,6
24.01.2022, 22:00 70,8 43,7
24.01.2022, 23:00 79,3 40,2
25.01.2022, 00:00 87,8 42,6
25.01.2022, 01:00 88,1 37,9
25.01.2022, 02:00 88 40,6
25.01.2022, 03:00 48,2 25,2
25.01.2022, 04:00 36,4 19,9
25.01.2022, 05:00 32,3 20,9
25.01.2022, 06:00 33,8 21,4
25.01.2022, 07:00 32,1 29,2
25.01.2022, 08:00 28,4 37
25.01.2022, 09:00 26,6 30,7
25.01.2022, 10:00 25,6 29,7
25.01.2022, 11:00 25,2 30,9
25.01.2022, 12:00 30,5 30,7
25.01.2022, 13:00 26 29,9
25.01.2022, 14:00 29,3 33,6
25.01.2022, 15:00 25,7 40,1
25.01.2022, 16:00 35,6 42,7
25.01.2022, 17:00 47,7
25.01.2022, 18:00
25.01.2022, 19:00
25.01.2022, 20:00
25.01.2022, 21:00
25.01.2022, 22:00
25.01.2022, 23:00
26.01.2022, 00:00
Minimum 11,4 13,2
Maksimum 88,1 80,4
Średnia 35,8 35,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.