Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2024-07-25 17:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2024-07-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.07.2024, 01:00
23.07.2024, 02:00
23.07.2024, 03:00
23.07.2024, 04:00
23.07.2024, 05:00
23.07.2024, 06:00
23.07.2024, 07:00
23.07.2024, 08:00
23.07.2024, 09:00
23.07.2024, 10:00
23.07.2024, 11:00
23.07.2024, 12:00
23.07.2024, 13:00
23.07.2024, 14:00
23.07.2024, 15:00
23.07.2024, 16:00
23.07.2024, 17:00
23.07.2024, 18:00
23.07.2024, 19:00
23.07.2024, 20:00
23.07.2024, 21:00
23.07.2024, 22:00
23.07.2024, 23:00
24.07.2024, 00:00
24.07.2024, 01:00
24.07.2024, 02:00
24.07.2024, 03:00
24.07.2024, 04:00
24.07.2024, 05:00
24.07.2024, 06:00
24.07.2024, 07:00
24.07.2024, 08:00
24.07.2024, 09:00
24.07.2024, 10:00
24.07.2024, 11:00
24.07.2024, 12:00
24.07.2024, 13:00
24.07.2024, 14:00
24.07.2024, 15:00
24.07.2024, 16:00
24.07.2024, 17:00
24.07.2024, 18:00
24.07.2024, 19:00
24.07.2024, 20:00
24.07.2024, 21:00
24.07.2024, 22:00
24.07.2024, 23:00
25.07.2024, 00:00
25.07.2024, 01:00
25.07.2024, 02:00
25.07.2024, 03:00
25.07.2024, 04:00
25.07.2024, 05:00
25.07.2024, 06:00
25.07.2024, 07:00
25.07.2024, 08:00
25.07.2024, 09:00
25.07.2024, 10:00
25.07.2024, 11:00
25.07.2024, 12:00
25.07.2024, 13:00
25.07.2024, 14:00
25.07.2024, 15:00
25.07.2024, 16:00
25.07.2024, 17:00
25.07.2024, 18:00
25.07.2024, 19:00
25.07.2024, 20:00
25.07.2024, 21:00
25.07.2024, 22:00
25.07.2024, 23:00
26.07.2024, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.