Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-11-29 02:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-11-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.11.2023, 01:00 13,8 13,5
27.11.2023, 02:00 18 11,3
27.11.2023, 03:00 11,3 11,2
27.11.2023, 04:00 16,2 11,9
27.11.2023, 05:00 12,3 13,2
27.11.2023, 06:00 20,7 15,5
27.11.2023, 07:00 13,4 21,4
27.11.2023, 08:00 20,1 29,8
27.11.2023, 09:00 21,3 25,6
27.11.2023, 10:00 25,1 27,5
27.11.2023, 11:00 22,6 32
27.11.2023, 12:00 33,9 24,6
27.11.2023, 13:00 26,3 21,1
27.11.2023, 14:00 23,3 20,2
27.11.2023, 15:00 24,7 25,3
27.11.2023, 16:00 19 40,4
27.11.2023, 17:00 25,1 49,8
27.11.2023, 18:00 25 49,4
27.11.2023, 19:00 33,6 56,7
27.11.2023, 20:00 41,2 58,3
27.11.2023, 21:00 51 50,8
27.11.2023, 22:00 49,2 44,8
27.11.2023, 23:00 39,3 42,8
28.11.2023, 00:00 51,3 41,6
28.11.2023, 01:00 60,5 35,1
28.11.2023, 02:00 48,1 24,2
28.11.2023, 03:00 51,2 24,9
28.11.2023, 04:00 53,1 25,5
28.11.2023, 05:00 30,4 20,7
28.11.2023, 06:00 40,6 24,8
28.11.2023, 07:00 25,2 25,9
28.11.2023, 08:00 29,8 26,9
28.11.2023, 09:00 24,3 28
28.11.2023, 10:00 27,9 23,9
28.11.2023, 11:00 32,1 22,7
28.11.2023, 12:00 34,3 24,1
28.11.2023, 13:00 26,6 24
28.11.2023, 14:00 29,9 25,6
28.11.2023, 15:00 19 25,9
28.11.2023, 16:00 27,8 24,9
28.11.2023, 17:00 18,3 32,2
28.11.2023, 18:00 25,4 27,2
28.11.2023, 19:00 24,2 28,6
28.11.2023, 20:00 29,9 26,9
28.11.2023, 21:00 31,4 24,3
28.11.2023, 22:00 25,8 20,4
28.11.2023, 23:00 24,8 19,6
29.11.2023, 00:00 26,2 16,3
29.11.2023, 01:00 15,7
29.11.2023, 02:00
29.11.2023, 03:00
29.11.2023, 04:00
29.11.2023, 05:00
29.11.2023, 06:00
29.11.2023, 07:00
29.11.2023, 08:00
29.11.2023, 09:00
29.11.2023, 10:00
29.11.2023, 11:00
29.11.2023, 12:00
29.11.2023, 13:00
29.11.2023, 14:00
29.11.2023, 15:00
29.11.2023, 16:00
29.11.2023, 17:00
29.11.2023, 18:00
29.11.2023, 19:00
29.11.2023, 20:00
29.11.2023, 21:00
29.11.2023, 22:00
29.11.2023, 23:00
30.11.2023, 00:00
Minimum 11,3 11,2
Maksimum 60,5 58,3
Średnia 29,3 27,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.