Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2023-01-28 10:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2023-01-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.01.2023, 01:00 16,2 13,5
26.01.2023, 02:00 27,6 9,6
26.01.2023, 03:00 32,1 10,5
26.01.2023, 04:00 29,5 12,2
26.01.2023, 05:00 31,7 12,4
26.01.2023, 06:00 34,6 17,4
26.01.2023, 07:00 38,3 29
26.01.2023, 08:00 43,3 31,6
26.01.2023, 09:00 57,8 46,3
26.01.2023, 10:00 52,1 42,3
26.01.2023, 11:00 48,4 39,7
26.01.2023, 12:00 53,4 38,1
26.01.2023, 13:00 60,4 36,4
26.01.2023, 14:00 51,5 36,1
26.01.2023, 15:00 40,3 34,2
26.01.2023, 16:00 41,5 37,4
26.01.2023, 17:00 36,9 45,4
26.01.2023, 18:00 39,8 39,4
26.01.2023, 19:00 44 38,2
26.01.2023, 20:00 52,5 45,2
26.01.2023, 21:00 50,3 40,8
26.01.2023, 22:00 51,4 36,3
26.01.2023, 23:00 50,7 31,2
27.01.2023, 00:00 39,8 27
27.01.2023, 01:00 43 22,5
27.01.2023, 02:00 39,8 19,3
27.01.2023, 03:00 34,2 13,7
27.01.2023, 04:00 31,1 10,5
27.01.2023, 05:00 28,2 11,6
27.01.2023, 06:00 25,1 13,9
27.01.2023, 07:00 40,7 24,4
27.01.2023, 08:00 42,3 32,1
27.01.2023, 09:00 47 34,5
27.01.2023, 10:00 51 32,6
27.01.2023, 11:00 53,5 34,4
27.01.2023, 12:00 53,2 29,4
27.01.2023, 13:00 62,4 28,9
27.01.2023, 14:00 51 24,9
27.01.2023, 15:00 48,1 26,5
27.01.2023, 16:00 41,5 28,6
27.01.2023, 17:00 33,4 24,7
27.01.2023, 18:00 36,2 21,8
27.01.2023, 19:00 36,1 22,9
27.01.2023, 20:00 42,3 20,1
27.01.2023, 21:00 38,3 19,6
27.01.2023, 22:00 36,9 16,3
27.01.2023, 23:00 43,4 17,6
28.01.2023, 00:00 31,5 12,4
28.01.2023, 01:00 25,5 11,8
28.01.2023, 02:00 30,8 11,2
28.01.2023, 03:00 27,1 9,5
28.01.2023, 04:00 26,1 9,4
28.01.2023, 05:00 28,2 10,7
28.01.2023, 06:00 25,3 10
28.01.2023, 07:00 29,9 13,6
28.01.2023, 08:00 27,4 13,5
28.01.2023, 09:00 21,6 14,2
28.01.2023, 10:00 14,4
28.01.2023, 11:00
28.01.2023, 12:00
28.01.2023, 13:00
28.01.2023, 14:00
28.01.2023, 15:00
28.01.2023, 16:00
28.01.2023, 17:00
28.01.2023, 18:00
28.01.2023, 19:00
28.01.2023, 20:00
28.01.2023, 21:00
28.01.2023, 22:00
28.01.2023, 23:00
29.01.2023, 00:00
Minimum 16,2 9,4
Maksimum 62,4 46,3
Średnia 39,6 24,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.