Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Dietla - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Dietla

Aktualna data i godzina: 2022-06-25 03:00
MpKrakDietla (Kraków, ul. Dietla) 2014-08-18 - 2022-06-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Dietla

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Dietla (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.06.2022, 01:00 33,4 49
23.06.2022, 02:00 26,9 37,3
23.06.2022, 03:00 26,1 28,5
23.06.2022, 04:00 25,3 23,5
23.06.2022, 05:00 24,1 26,3
23.06.2022, 06:00 24,8 24,1
23.06.2022, 07:00 24,7 30,2
23.06.2022, 08:00 44,7 31
23.06.2022, 09:00 37,8 35,6
23.06.2022, 10:00 35,2 23,4
23.06.2022, 11:00 19,4 14
23.06.2022, 12:00 22,4 9,2
23.06.2022, 13:00 24,6 14,4
23.06.2022, 14:00 23,1 13,2
23.06.2022, 15:00 24,5 11,7
23.06.2022, 16:00 24,9 9,8
23.06.2022, 17:00 24,4 12,7
23.06.2022, 18:00 21 11,9
23.06.2022, 19:00 18,2 7,9
23.06.2022, 20:00 22 10,7
23.06.2022, 21:00 25,2 29,4
23.06.2022, 22:00 30,5 31,8
23.06.2022, 23:00 36,7 35,5
24.06.2022, 00:00 43 35,1
24.06.2022, 01:00 41
24.06.2022, 02:00 35,6
24.06.2022, 03:00 44,9 35,9
24.06.2022, 04:00 44,7 36,1
24.06.2022, 05:00 33,7 29,3
24.06.2022, 06:00 37,4 33,8
24.06.2022, 07:00 55,7 37,3
24.06.2022, 08:00 50,3 37,2
24.06.2022, 09:00 55,8 34,7
24.06.2022, 10:00 46,1 19
24.06.2022, 11:00 41,1 13,5
24.06.2022, 12:00 34,7 11,7
24.06.2022, 13:00 44,1 13,1
24.06.2022, 14:00 25,3 14,1
24.06.2022, 15:00 38,3 12,9
24.06.2022, 16:00 20,6 12,4
24.06.2022, 17:00 23,9 11,8
24.06.2022, 18:00 23,6 15
24.06.2022, 19:00 21,4 11,9
24.06.2022, 20:00 18,1 12,5
24.06.2022, 21:00 22,3 19,5
24.06.2022, 22:00 26,3 18,5
24.06.2022, 23:00 25,3 14,7
25.06.2022, 00:00 23,2 14,8
25.06.2022, 01:00 25,4 18
25.06.2022, 02:00 63,4 21
25.06.2022, 03:00 22,9
25.06.2022, 04:00
25.06.2022, 05:00
25.06.2022, 06:00
25.06.2022, 07:00
25.06.2022, 08:00
25.06.2022, 09:00
25.06.2022, 10:00
25.06.2022, 11:00
25.06.2022, 12:00
25.06.2022, 13:00
25.06.2022, 14:00
25.06.2022, 15:00
25.06.2022, 16:00
25.06.2022, 17:00
25.06.2022, 18:00
25.06.2022, 19:00
25.06.2022, 20:00
25.06.2022, 21:00
25.06.2022, 22:00
25.06.2022, 23:00
26.06.2022, 00:00
Minimum 18,1 7,9
Maksimum 63,4 49
Średnia 31,4 22,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.