Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2023-09-24 05:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2023-09-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.09.2023, 01:00 15,2
22.09.2023, 02:00 14,6
22.09.2023, 03:00 17,2
22.09.2023, 04:00 13,8
22.09.2023, 05:00 14
22.09.2023, 06:00 19,3
22.09.2023, 07:00 25,4
22.09.2023, 08:00 28,3
22.09.2023, 09:00 39,3
22.09.2023, 10:00 42,1
22.09.2023, 11:00 13,3
22.09.2023, 12:00 9,8
22.09.2023, 13:00 7,7
22.09.2023, 14:00 7,5
22.09.2023, 15:00 9,8
22.09.2023, 16:00 12,3
22.09.2023, 17:00 10,8
22.09.2023, 18:00 16,3
22.09.2023, 19:00 21,2
22.09.2023, 20:00 20,4
22.09.2023, 21:00 24,9
22.09.2023, 22:00 31,8
22.09.2023, 23:00 33,1
23.09.2023, 00:00 32,8
23.09.2023, 01:00 34,6
23.09.2023, 02:00 29,9
23.09.2023, 03:00 9,6
23.09.2023, 04:00 7,3
23.09.2023, 05:00 16,4
23.09.2023, 06:00 20,3
23.09.2023, 07:00 12,2
23.09.2023, 08:00 17,4
23.09.2023, 09:00 16,9
23.09.2023, 10:00 12,8
23.09.2023, 11:00 10,5
23.09.2023, 12:00 8,3
23.09.2023, 13:00 5,4
23.09.2023, 14:00 1
23.09.2023, 15:00 1
23.09.2023, 16:00 2,6
23.09.2023, 17:00 6
23.09.2023, 18:00 8,9
23.09.2023, 19:00 9,6
23.09.2023, 20:00 5,4
23.09.2023, 21:00 4,1
23.09.2023, 22:00 7,9
23.09.2023, 23:00 11,1
24.09.2023, 00:00 19,3
24.09.2023, 01:00 18,6
24.09.2023, 02:00 15,6
24.09.2023, 03:00 11,4
24.09.2023, 04:00 10,3
24.09.2023, 05:00
24.09.2023, 06:00
24.09.2023, 07:00
24.09.2023, 08:00
24.09.2023, 09:00
24.09.2023, 10:00
24.09.2023, 11:00
24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 13:00
24.09.2023, 14:00
24.09.2023, 15:00
24.09.2023, 16:00
24.09.2023, 17:00
24.09.2023, 18:00
24.09.2023, 19:00
24.09.2023, 20:00
24.09.2023, 21:00
24.09.2023, 22:00
24.09.2023, 23:00
25.09.2023, 00:00
Minimum 1
Maksimum 42,1
Średnia 15,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.