Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , Złoty Róg

Actual date and hour: 2023-09-24 06:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - Sep 24, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , Złoty Róg (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.09.2023, 01:00 15.2
22.09.2023, 02:00 14.6
22.09.2023, 03:00 17.2
22.09.2023, 04:00 13.8
22.09.2023, 05:00 14
22.09.2023, 06:00 19.3
22.09.2023, 07:00 25.4
22.09.2023, 08:00 28.3
22.09.2023, 09:00 39.3
22.09.2023, 10:00 42.1
22.09.2023, 11:00 13.3
22.09.2023, 12:00 9.8
22.09.2023, 13:00 7.7
22.09.2023, 14:00 7.5
22.09.2023, 15:00 9.8
22.09.2023, 16:00 12.3
22.09.2023, 17:00 10.8
22.09.2023, 18:00 16.3
22.09.2023, 19:00 21.2
22.09.2023, 20:00 20.4
22.09.2023, 21:00 24.9
22.09.2023, 22:00 31.8
22.09.2023, 23:00 33.1
23.09.2023, 00:00 32.8
23.09.2023, 01:00 34.6
23.09.2023, 02:00 29.9
23.09.2023, 03:00 9.6
23.09.2023, 04:00 7.3
23.09.2023, 05:00 16.4
23.09.2023, 06:00 20.3
23.09.2023, 07:00 12.2
23.09.2023, 08:00 17.4
23.09.2023, 09:00 16.9
23.09.2023, 10:00 12.8
23.09.2023, 11:00 10.5
23.09.2023, 12:00 8.3
23.09.2023, 13:00 5.4
23.09.2023, 14:00 1
23.09.2023, 15:00 1
23.09.2023, 16:00 2.6
23.09.2023, 17:00 6
23.09.2023, 18:00 8.9
23.09.2023, 19:00 9.6
23.09.2023, 20:00 5.4
23.09.2023, 21:00 4.1
23.09.2023, 22:00 7.9
23.09.2023, 23:00 11.1
24.09.2023, 00:00 19.3
24.09.2023, 01:00 18.6
24.09.2023, 02:00 15.6
24.09.2023, 03:00 11.4
24.09.2023, 04:00 10.3
24.09.2023, 05:00 11.4
24.09.2023, 06:00
24.09.2023, 07:00
24.09.2023, 08:00
24.09.2023, 09:00
24.09.2023, 10:00
24.09.2023, 11:00
24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 13:00
24.09.2023, 14:00
24.09.2023, 15:00
24.09.2023, 16:00
24.09.2023, 17:00
24.09.2023, 18:00
24.09.2023, 19:00
24.09.2023, 20:00
24.09.2023, 21:00
24.09.2023, 22:00
24.09.2023, 23:00
25.09.2023, 00:00
Minimum 1
Maximum 42.1
Average 15.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.