Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , Złoty Róg

Actual date and hour: 2022-09-26 05:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - Sep 26, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , Złoty Róg (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 41
24.09.2022, 02:00 30.7
24.09.2022, 03:00 38
24.09.2022, 04:00 28.1
24.09.2022, 05:00 30.3
24.09.2022, 06:00 37.4
24.09.2022, 07:00 34.2
24.09.2022, 08:00 37.9
24.09.2022, 09:00 31.8
24.09.2022, 10:00 28.4
24.09.2022, 11:00 19.9
24.09.2022, 12:00 13.4
24.09.2022, 13:00 15.6
24.09.2022, 14:00 17
24.09.2022, 15:00 11
24.09.2022, 16:00 12.3
24.09.2022, 17:00 11.1
24.09.2022, 18:00 7.8
24.09.2022, 19:00 19.8
24.09.2022, 20:00 22
24.09.2022, 21:00 33.2
24.09.2022, 22:00 43.6
24.09.2022, 23:00 36.2
25.09.2022, 00:00 35.1
25.09.2022, 01:00 35.4
25.09.2022, 02:00 34.5
25.09.2022, 03:00 36.3
25.09.2022, 04:00 33.9
25.09.2022, 05:00 29.2
25.09.2022, 06:00 26.4
25.09.2022, 07:00 33
25.09.2022, 08:00 30.5
25.09.2022, 09:00 35.5
25.09.2022, 10:00 29.9
25.09.2022, 11:00 26.7
25.09.2022, 12:00 26.5
25.09.2022, 13:00 23.7
25.09.2022, 14:00 17.4
25.09.2022, 15:00 18.9
25.09.2022, 16:00 18.7
25.09.2022, 17:00 14.3
25.09.2022, 18:00 26.9
25.09.2022, 19:00 26.2
25.09.2022, 20:00 29.3
25.09.2022, 21:00 35.3
25.09.2022, 22:00 46.7
25.09.2022, 23:00 39.8
26.09.2022, 00:00 38.7
26.09.2022, 01:00 38.8
26.09.2022, 02:00 43.1
26.09.2022, 03:00 36.9
26.09.2022, 04:00 34.2
26.09.2022, 05:00
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 7.8
Maximum 46.7
Average 28.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.