Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , Złoty Róg

Actual date and hour: 2023-04-01 07:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - Apr 1, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , Złoty Róg (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 28.6
30.03.2023, 02:00 40.1
30.03.2023, 03:00 40.7
30.03.2023, 04:00 35.5
30.03.2023, 05:00 41.6
30.03.2023, 06:00 55.8
30.03.2023, 07:00 56.5
30.03.2023, 08:00 50.7
30.03.2023, 09:00 51.3
30.03.2023, 10:00 24.9
30.03.2023, 11:00 18
30.03.2023, 12:00 6.8
30.03.2023, 13:00 8.9
30.03.2023, 14:00 8.9
30.03.2023, 15:00 9.2
30.03.2023, 16:00 14.9
30.03.2023, 17:00 18.1
30.03.2023, 18:00 22
30.03.2023, 19:00 22.9
30.03.2023, 20:00 17.3
30.03.2023, 21:00 17.5
30.03.2023, 22:00 23.7
30.03.2023, 23:00 29.1
31.03.2023, 00:00 23.6
31.03.2023, 01:00 21
31.03.2023, 02:00 21.9
31.03.2023, 03:00 20
31.03.2023, 04:00 19.8
31.03.2023, 05:00 13.8
31.03.2023, 06:00 10.7
31.03.2023, 07:00 15.1
31.03.2023, 08:00 17.7
31.03.2023, 09:00 17.2
31.03.2023, 10:00 16.7
31.03.2023, 11:00 6.9
31.03.2023, 12:00 4.5
31.03.2023, 13:00 5.3
31.03.2023, 14:00 7.7
31.03.2023, 15:00 8.3
31.03.2023, 16:00 8.3
31.03.2023, 17:00 13.3
31.03.2023, 18:00 8.4
31.03.2023, 19:00 14.2
31.03.2023, 20:00 16.4
31.03.2023, 21:00 19.5
31.03.2023, 22:00 24.5
31.03.2023, 23:00 27
01.04.2023, 00:00 26.3
01.04.2023, 01:00 4.2
01.04.2023, 02:00 5.3
01.04.2023, 03:00 8.1
01.04.2023, 04:00 7.2
01.04.2023, 05:00 6.3
01.04.2023, 06:00
01.04.2023, 07:00
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 4.2
Maximum 56.5
Average 20
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.