Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2023-06-01 23:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2023-06-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.05.2023, 01:00 29,7
30.05.2023, 02:00 30,2
30.05.2023, 03:00 34
30.05.2023, 04:00 29,7
30.05.2023, 05:00 36,9
30.05.2023, 06:00 35,2
30.05.2023, 07:00 39,4
30.05.2023, 08:00 37,6
30.05.2023, 09:00 46,1
30.05.2023, 10:00 47
30.05.2023, 11:00 28,6
30.05.2023, 12:00 18,1
30.05.2023, 13:00 17,8
30.05.2023, 14:00 21,2
30.05.2023, 15:00 18,7
30.05.2023, 16:00 13,3
30.05.2023, 17:00
30.05.2023, 18:00 15,4
30.05.2023, 19:00 15,7
30.05.2023, 20:00 16,8
30.05.2023, 21:00 17,7
30.05.2023, 22:00 21
30.05.2023, 23:00 25,8
31.05.2023, 00:00 20
31.05.2023, 01:00 16,5
31.05.2023, 02:00 11,3
31.05.2023, 03:00 16,4
31.05.2023, 04:00 19,9
31.05.2023, 05:00 21,4
31.05.2023, 06:00 21,2
31.05.2023, 07:00 31,9
31.05.2023, 08:00 27,8
31.05.2023, 09:00 21,9
31.05.2023, 10:00 34,5
31.05.2023, 11:00 39,9
31.05.2023, 12:00 22,5
31.05.2023, 13:00 14,6
31.05.2023, 14:00 19,3
31.05.2023, 15:00 7,9
31.05.2023, 16:00 13,8
31.05.2023, 17:00 15,3
31.05.2023, 18:00 10,9
31.05.2023, 19:00 12,3
31.05.2023, 20:00 12,8
31.05.2023, 21:00 25,6
31.05.2023, 22:00 28,8
31.05.2023, 23:00 32,2
01.06.2023, 00:00 32,1
01.06.2023, 01:00
01.06.2023, 02:00 28,3
01.06.2023, 03:00 24,8
01.06.2023, 04:00 21,6
01.06.2023, 05:00 19,4
01.06.2023, 06:00 23,6
01.06.2023, 07:00 32,8
01.06.2023, 08:00 35,2
01.06.2023, 09:00 35,6
01.06.2023, 10:00 30,2
01.06.2023, 11:00 20,4
01.06.2023, 12:00 15,3
01.06.2023, 13:00 19
01.06.2023, 14:00 18,6
01.06.2023, 15:00 18,1
01.06.2023, 16:00 18,4
01.06.2023, 17:00 20,8
01.06.2023, 18:00 23,5
01.06.2023, 19:00 22,8
01.06.2023, 20:00 22,8
01.06.2023, 21:00 30,6
01.06.2023, 22:00 35
01.06.2023, 23:00
02.06.2023, 00:00
Minimum 7,9
Maksimum 47
Średnia 24,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.