Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2024-05-24 08:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2024-05-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.05.2024, 01:00 22,9
22.05.2024, 02:00 17,2
22.05.2024, 03:00 15,8
22.05.2024, 04:00 21,3
22.05.2024, 05:00 24,5
22.05.2024, 06:00 28,1
22.05.2024, 07:00 26,5
22.05.2024, 08:00 28,9
22.05.2024, 09:00 28,4
22.05.2024, 10:00 28,7
22.05.2024, 11:00 25,7
22.05.2024, 12:00 25,5
22.05.2024, 13:00 23,7
22.05.2024, 14:00 32,8
22.05.2024, 15:00 34,9
22.05.2024, 16:00 17,1
22.05.2024, 17:00 12,9
22.05.2024, 18:00 17,8
22.05.2024, 19:00 20,6
22.05.2024, 20:00 16,3
22.05.2024, 21:00 18,6
22.05.2024, 22:00 9,8
22.05.2024, 23:00 10,2
23.05.2024, 00:00 13,9
23.05.2024, 01:00 12,1
23.05.2024, 02:00 11,3
23.05.2024, 03:00 16,2
23.05.2024, 04:00 11,4
23.05.2024, 05:00 14,1
23.05.2024, 06:00 18,3
23.05.2024, 07:00 19,3
23.05.2024, 08:00 20,4
23.05.2024, 09:00 17,8
23.05.2024, 10:00 16,1
23.05.2024, 11:00 17,8
23.05.2024, 12:00 15,4
23.05.2024, 13:00 12,1
23.05.2024, 14:00 19,8
23.05.2024, 15:00 10,2
23.05.2024, 16:00 11,2
23.05.2024, 17:00 14,4
23.05.2024, 18:00 9,5
23.05.2024, 19:00 15
23.05.2024, 20:00 11,8
23.05.2024, 21:00 12,7
23.05.2024, 22:00 13,9
23.05.2024, 23:00 15,2
24.05.2024, 00:00 18
24.05.2024, 01:00 24,1
24.05.2024, 02:00 15,9
24.05.2024, 03:00 14,8
24.05.2024, 04:00 18,6
24.05.2024, 05:00 13,3
24.05.2024, 06:00 28,9
24.05.2024, 07:00 26,5
24.05.2024, 08:00
24.05.2024, 09:00
24.05.2024, 10:00
24.05.2024, 11:00
24.05.2024, 12:00
24.05.2024, 13:00
24.05.2024, 14:00
24.05.2024, 15:00
24.05.2024, 16:00
24.05.2024, 17:00
24.05.2024, 18:00
24.05.2024, 19:00
24.05.2024, 20:00
24.05.2024, 21:00
24.05.2024, 22:00
24.05.2024, 23:00
25.05.2024, 00:00
Minimum 9,5
Maksimum 34,9
Średnia 18,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.