Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2022-06-25 03:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2022-06-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.06.2022, 01:00 28,9
23.06.2022, 02:00 24,8
23.06.2022, 03:00 22,1
23.06.2022, 04:00 19,6
23.06.2022, 05:00 21,5
23.06.2022, 06:00 19,5
23.06.2022, 07:00 28,7
23.06.2022, 08:00 20,7
23.06.2022, 09:00 21
23.06.2022, 10:00 20,3
23.06.2022, 11:00 12,1
23.06.2022, 12:00 7,7
23.06.2022, 13:00 12
23.06.2022, 14:00 10,9
23.06.2022, 15:00 8,5
23.06.2022, 16:00 11,3
23.06.2022, 17:00 12,4
23.06.2022, 18:00 10,3
23.06.2022, 19:00 12,8
23.06.2022, 20:00 17
23.06.2022, 21:00 22,2
23.06.2022, 22:00 39,4
23.06.2022, 23:00 47,2
24.06.2022, 00:00 38,6
24.06.2022, 01:00 31
24.06.2022, 02:00 23,8
24.06.2022, 03:00 23,2
24.06.2022, 04:00 19
24.06.2022, 05:00 17,5
24.06.2022, 06:00 20,5
24.06.2022, 07:00 23,1
24.06.2022, 08:00 25,3
24.06.2022, 09:00 28,3
24.06.2022, 10:00 23
24.06.2022, 11:00 18,5
24.06.2022, 12:00 9,1
24.06.2022, 13:00 8,5
24.06.2022, 14:00 8,6
24.06.2022, 15:00 16,3
24.06.2022, 16:00 10,5
24.06.2022, 17:00 7,8
24.06.2022, 18:00 12
24.06.2022, 19:00 10,5
24.06.2022, 20:00 12
24.06.2022, 21:00 15,5
24.06.2022, 22:00 19,4
24.06.2022, 23:00 18,2
25.06.2022, 00:00 23,2
25.06.2022, 01:00
25.06.2022, 02:00
25.06.2022, 03:00
25.06.2022, 04:00
25.06.2022, 05:00
25.06.2022, 06:00
25.06.2022, 07:00
25.06.2022, 08:00
25.06.2022, 09:00
25.06.2022, 10:00
25.06.2022, 11:00
25.06.2022, 12:00
25.06.2022, 13:00
25.06.2022, 14:00
25.06.2022, 15:00
25.06.2022, 16:00
25.06.2022, 17:00
25.06.2022, 18:00
25.06.2022, 19:00
25.06.2022, 20:00
25.06.2022, 21:00
25.06.2022, 22:00
25.06.2022, 23:00
26.06.2022, 00:00
Minimum 7,7
Maksimum 47,2
Średnia 19,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.