Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2022-01-25 17:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2022-01-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.01.2022, 01:00 25,8
23.01.2022, 02:00 18,3
23.01.2022, 03:00 21,7
23.01.2022, 04:00 19,9
23.01.2022, 05:00 20,3
23.01.2022, 06:00 22,3
23.01.2022, 07:00 26,8
23.01.2022, 08:00 34,6
23.01.2022, 09:00 43,5
23.01.2022, 10:00 48,5
23.01.2022, 11:00 51,2
23.01.2022, 12:00 26,9
23.01.2022, 13:00 21,4
23.01.2022, 14:00 24,8
23.01.2022, 15:00 23,2
23.01.2022, 16:00 30
23.01.2022, 17:00 31,3
23.01.2022, 18:00 28,3
23.01.2022, 19:00 28,2
23.01.2022, 20:00 27,9
23.01.2022, 21:00 11
23.01.2022, 22:00 16,8
23.01.2022, 23:00 14,7
24.01.2022, 00:00 16,7
24.01.2022, 01:00 17,6
24.01.2022, 02:00 22,9
24.01.2022, 03:00 29,9
24.01.2022, 04:00 36
24.01.2022, 05:00 38,6
24.01.2022, 06:00 40,1
24.01.2022, 07:00 42,1
24.01.2022, 08:00 43,4
24.01.2022, 09:00 61,2
24.01.2022, 10:00 64,1
24.01.2022, 11:00 64,9
24.01.2022, 12:00 48,4
24.01.2022, 13:00 50,5
24.01.2022, 14:00 42
24.01.2022, 15:00 43,2
24.01.2022, 16:00 54,1
24.01.2022, 17:00 64,9
24.01.2022, 18:00 65,7
24.01.2022, 19:00 73,1
24.01.2022, 20:00 57
24.01.2022, 21:00 89,8
24.01.2022, 22:00 74,6
24.01.2022, 23:00 85,3
25.01.2022, 00:00 119,5
25.01.2022, 01:00 126,1
25.01.2022, 02:00 113,2
25.01.2022, 03:00 49,8
25.01.2022, 04:00 40,4
25.01.2022, 05:00 43,7
25.01.2022, 06:00 45,6
25.01.2022, 07:00 41,2
25.01.2022, 08:00 40
25.01.2022, 09:00 34,7
25.01.2022, 10:00 39,3
25.01.2022, 11:00 39,7
25.01.2022, 12:00 31,7
25.01.2022, 13:00 42,6
25.01.2022, 14:00 41,6
25.01.2022, 15:00 43,9
25.01.2022, 16:00 49,1
25.01.2022, 17:00
25.01.2022, 18:00
25.01.2022, 19:00
25.01.2022, 20:00
25.01.2022, 21:00
25.01.2022, 22:00
25.01.2022, 23:00
26.01.2022, 00:00
Minimum 11
Maksimum 126,1
Średnia 43,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.