Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2023-11-29 03:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2023-11-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.11.2023, 01:00 18,1
27.11.2023, 02:00 19,1
27.11.2023, 03:00 16,8
27.11.2023, 04:00 15,9
27.11.2023, 05:00 20,6
27.11.2023, 06:00 22,4
27.11.2023, 07:00 23,2
27.11.2023, 08:00 28,1
27.11.2023, 09:00 25,7
27.11.2023, 10:00 28,8
27.11.2023, 11:00 22
27.11.2023, 12:00 10,7
27.11.2023, 13:00 12,6
27.11.2023, 14:00 15,7
27.11.2023, 15:00 21,1
27.11.2023, 16:00 26,3
27.11.2023, 17:00 27,1
27.11.2023, 18:00 32,1
27.11.2023, 19:00 50,2
27.11.2023, 20:00 64
27.11.2023, 21:00 49,6
27.11.2023, 22:00 51
27.11.2023, 23:00 60,8
28.11.2023, 00:00 56,4
28.11.2023, 01:00 52,6
28.11.2023, 02:00 54,3
28.11.2023, 03:00 48,7
28.11.2023, 04:00 38,5
28.11.2023, 05:00 34,2
28.11.2023, 06:00 30,8
28.11.2023, 07:00 32,6
28.11.2023, 08:00 27,3
28.11.2023, 09:00
28.11.2023, 10:00
28.11.2023, 11:00 16,2
28.11.2023, 12:00 27,2
28.11.2023, 13:00 20,2
28.11.2023, 14:00 22,3
28.11.2023, 15:00 23,2
28.11.2023, 16:00 26,7
28.11.2023, 17:00 26,1
28.11.2023, 18:00 32
28.11.2023, 19:00 31,5
28.11.2023, 20:00 33,3
28.11.2023, 21:00 27,2
28.11.2023, 22:00 22,2
28.11.2023, 23:00 23,9
29.11.2023, 00:00 26,8
29.11.2023, 01:00 29,9
29.11.2023, 02:00 37,5
29.11.2023, 03:00
29.11.2023, 04:00
29.11.2023, 05:00
29.11.2023, 06:00
29.11.2023, 07:00
29.11.2023, 08:00
29.11.2023, 09:00
29.11.2023, 10:00
29.11.2023, 11:00
29.11.2023, 12:00
29.11.2023, 13:00
29.11.2023, 14:00
29.11.2023, 15:00
29.11.2023, 16:00
29.11.2023, 17:00
29.11.2023, 18:00
29.11.2023, 19:00
29.11.2023, 20:00
29.11.2023, 21:00
29.11.2023, 22:00
29.11.2023, 23:00
30.11.2023, 00:00
Minimum 10,7
Maksimum 64
Średnia 30,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.