Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2024-07-17 12:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2024-07-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.07.2024, 01:00 20,4
15.07.2024, 02:00 21,2
15.07.2024, 03:00 16,7
15.07.2024, 04:00 19,6
15.07.2024, 05:00 20,6
15.07.2024, 06:00 19
15.07.2024, 07:00 25,2
15.07.2024, 08:00 31,5
15.07.2024, 09:00 23
15.07.2024, 10:00 10,6
15.07.2024, 11:00 16,2
15.07.2024, 12:00 21,8
15.07.2024, 13:00 15,7
15.07.2024, 14:00 14,5
15.07.2024, 15:00 18,2
15.07.2024, 16:00 20,9
15.07.2024, 17:00 16,1
15.07.2024, 18:00 20,7
15.07.2024, 19:00 10,8
15.07.2024, 20:00 19,1
15.07.2024, 21:00 19,8
15.07.2024, 22:00 34,6
15.07.2024, 23:00 33,1
16.07.2024, 00:00 33,2
16.07.2024, 01:00 22,2
16.07.2024, 02:00 20,9
16.07.2024, 03:00 24,6
16.07.2024, 04:00 18,2
16.07.2024, 05:00 24,6
16.07.2024, 06:00 20,8
16.07.2024, 07:00 29,1
16.07.2024, 08:00 33,2
16.07.2024, 09:00 34,6
16.07.2024, 10:00 24,1
16.07.2024, 11:00 11
16.07.2024, 12:00 11,5
16.07.2024, 13:00 18,8
16.07.2024, 14:00 30,2
16.07.2024, 15:00 38,6
16.07.2024, 16:00 15,6
16.07.2024, 17:00 12,7
16.07.2024, 18:00 16,6
16.07.2024, 19:00 15,9
16.07.2024, 20:00 14
16.07.2024, 21:00 20,3
16.07.2024, 22:00 22,4
16.07.2024, 23:00 27,8
17.07.2024, 00:00 27,2
17.07.2024, 01:00 27
17.07.2024, 02:00 27,3
17.07.2024, 03:00 32,8
17.07.2024, 04:00 23,1
17.07.2024, 05:00 27,5
17.07.2024, 06:00 26,1
17.07.2024, 07:00 31,9
17.07.2024, 08:00 28,7
17.07.2024, 09:00 32,3
17.07.2024, 10:00 20,9
17.07.2024, 11:00 8,8
17.07.2024, 12:00
17.07.2024, 13:00
17.07.2024, 14:00
17.07.2024, 15:00
17.07.2024, 16:00
17.07.2024, 17:00
17.07.2024, 18:00
17.07.2024, 19:00
17.07.2024, 20:00
17.07.2024, 21:00
17.07.2024, 22:00
17.07.2024, 23:00
18.07.2024, 00:00
Minimum 8,8
Maksimum 38,6
Średnia 22,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.