Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 05:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 41
24.09.2022, 02:00 30,7
24.09.2022, 03:00 38
24.09.2022, 04:00 28,1
24.09.2022, 05:00 30,3
24.09.2022, 06:00 37,4
24.09.2022, 07:00 34,2
24.09.2022, 08:00 37,9
24.09.2022, 09:00 31,8
24.09.2022, 10:00 28,4
24.09.2022, 11:00 19,9
24.09.2022, 12:00 13,4
24.09.2022, 13:00 15,6
24.09.2022, 14:00 17
24.09.2022, 15:00 11
24.09.2022, 16:00 12,3
24.09.2022, 17:00 11,1
24.09.2022, 18:00 7,8
24.09.2022, 19:00 19,8
24.09.2022, 20:00 22
24.09.2022, 21:00 33,2
24.09.2022, 22:00 43,6
24.09.2022, 23:00 36,2
25.09.2022, 00:00 35,1
25.09.2022, 01:00 35,4
25.09.2022, 02:00 34,5
25.09.2022, 03:00 36,3
25.09.2022, 04:00 33,9
25.09.2022, 05:00 29,2
25.09.2022, 06:00 26,4
25.09.2022, 07:00 33
25.09.2022, 08:00 30,5
25.09.2022, 09:00 35,5
25.09.2022, 10:00 29,9
25.09.2022, 11:00 26,7
25.09.2022, 12:00 26,5
25.09.2022, 13:00 23,7
25.09.2022, 14:00 17,4
25.09.2022, 15:00 18,9
25.09.2022, 16:00 18,7
25.09.2022, 17:00 14,3
25.09.2022, 18:00 26,9
25.09.2022, 19:00 26,2
25.09.2022, 20:00 29,3
25.09.2022, 21:00 35,3
25.09.2022, 22:00 46,7
25.09.2022, 23:00 39,8
26.09.2022, 00:00 38,7
26.09.2022, 01:00 38,8
26.09.2022, 02:00 43,1
26.09.2022, 03:00 36,9
26.09.2022, 04:00 34,2
26.09.2022, 05:00
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 7,8
Maksimum 46,7
Średnia 28,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.