Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, Złoty Róg - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Złoty Róg

Aktualna data i godzina: 2023-04-01 06:00
MpKrakZloRog (Kraków, ul. Złoty Róg) 2014-08-18 - 2023-04-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Złoty Róg

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Złoty Róg (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 28,6
30.03.2023, 02:00 40,1
30.03.2023, 03:00 40,7
30.03.2023, 04:00 35,5
30.03.2023, 05:00 41,6
30.03.2023, 06:00 55,8
30.03.2023, 07:00 56,5
30.03.2023, 08:00 50,7
30.03.2023, 09:00 51,3
30.03.2023, 10:00 24,9
30.03.2023, 11:00 18
30.03.2023, 12:00 6,8
30.03.2023, 13:00 8,9
30.03.2023, 14:00 8,9
30.03.2023, 15:00 9,2
30.03.2023, 16:00 14,9
30.03.2023, 17:00 18,1
30.03.2023, 18:00 22
30.03.2023, 19:00 22,9
30.03.2023, 20:00 17,3
30.03.2023, 21:00 17,5
30.03.2023, 22:00 23,7
30.03.2023, 23:00 29,1
31.03.2023, 00:00 23,6
31.03.2023, 01:00 21
31.03.2023, 02:00 21,9
31.03.2023, 03:00 20
31.03.2023, 04:00 19,8
31.03.2023, 05:00 13,8
31.03.2023, 06:00 10,7
31.03.2023, 07:00 15,1
31.03.2023, 08:00 17,7
31.03.2023, 09:00 17,2
31.03.2023, 10:00 16,7
31.03.2023, 11:00 6,9
31.03.2023, 12:00 4,5
31.03.2023, 13:00 5,3
31.03.2023, 14:00 7,7
31.03.2023, 15:00 8,3
31.03.2023, 16:00 8,3
31.03.2023, 17:00 13,3
31.03.2023, 18:00 8,4
31.03.2023, 19:00 14,2
31.03.2023, 20:00 16,4
31.03.2023, 21:00 19,5
31.03.2023, 22:00 24,5
31.03.2023, 23:00 27
01.04.2023, 00:00 26,3
01.04.2023, 01:00 4,2
01.04.2023, 02:00 5,3
01.04.2023, 03:00 8,1
01.04.2023, 04:00 7,2
01.04.2023, 05:00 6,3
01.04.2023, 06:00
01.04.2023, 07:00
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 4,2
Maksimum 56,5
Średnia 20
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.