Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2022-08-17 13:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2022-08-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.08.2022, 01:00
15.08.2022, 02:00
15.08.2022, 03:00
15.08.2022, 04:00
15.08.2022, 05:00
15.08.2022, 06:00
15.08.2022, 07:00
15.08.2022, 08:00
15.08.2022, 09:00
15.08.2022, 10:00
15.08.2022, 11:00
15.08.2022, 12:00
15.08.2022, 13:00
15.08.2022, 14:00
15.08.2022, 15:00
15.08.2022, 16:00
15.08.2022, 17:00
15.08.2022, 18:00
15.08.2022, 19:00
15.08.2022, 20:00
15.08.2022, 21:00
15.08.2022, 22:00
15.08.2022, 23:00
16.08.2022, 00:00
16.08.2022, 01:00
16.08.2022, 02:00
16.08.2022, 03:00
16.08.2022, 04:00
16.08.2022, 05:00
16.08.2022, 06:00
16.08.2022, 07:00
16.08.2022, 08:00
16.08.2022, 09:00
16.08.2022, 10:00
16.08.2022, 11:00
16.08.2022, 12:00
16.08.2022, 13:00
16.08.2022, 14:00
16.08.2022, 15:00
16.08.2022, 16:00 29,6
16.08.2022, 17:00 20
16.08.2022, 18:00 32,4
16.08.2022, 19:00 23,2
16.08.2022, 20:00 27,9
16.08.2022, 21:00 25,6
16.08.2022, 22:00 41,2
16.08.2022, 23:00 36,8
17.08.2022, 00:00 39,9
17.08.2022, 01:00 38,1
17.08.2022, 02:00 27,2
17.08.2022, 03:00 30,5
17.08.2022, 04:00 32,2
17.08.2022, 05:00 32,9
17.08.2022, 06:00 36,9
17.08.2022, 07:00 34,9
17.08.2022, 08:00 46,5
17.08.2022, 09:00
17.08.2022, 10:00 51
17.08.2022, 11:00 49,8
17.08.2022, 12:00 38,3
17.08.2022, 13:00
17.08.2022, 14:00
17.08.2022, 15:00
17.08.2022, 16:00
17.08.2022, 17:00
17.08.2022, 18:00
17.08.2022, 19:00
17.08.2022, 20:00
17.08.2022, 21:00
17.08.2022, 22:00
17.08.2022, 23:00
18.08.2022, 00:00
Minimum 20
Maksimum 51
Średnia 34,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.