Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2022-12-10 04:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2022-12-10

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.12.2022, 01:00 8,2
08.12.2022, 02:00 5,8
08.12.2022, 03:00 7,1
08.12.2022, 04:00 12,2
08.12.2022, 05:00 14
08.12.2022, 06:00 12,3
08.12.2022, 07:00 16
08.12.2022, 08:00 42,4
08.12.2022, 09:00 43,9
08.12.2022, 10:00 47,1
08.12.2022, 11:00 33,7
08.12.2022, 12:00 33,9
08.12.2022, 13:00 19,3
08.12.2022, 14:00 23,7
08.12.2022, 15:00 23,8
08.12.2022, 16:00 29,4
08.12.2022, 17:00 100,6
08.12.2022, 18:00 33,3
08.12.2022, 19:00 36,3
08.12.2022, 20:00 29,8
08.12.2022, 21:00 40
08.12.2022, 22:00 43,7
08.12.2022, 23:00 53,1
09.12.2022, 00:00 50,1
09.12.2022, 01:00 52,1
09.12.2022, 02:00 41,6
09.12.2022, 03:00 49,9
09.12.2022, 04:00 50,6
09.12.2022, 05:00 59,4
09.12.2022, 06:00 58,9
09.12.2022, 07:00 61,8
09.12.2022, 08:00 118,5
09.12.2022, 09:00 178,9
09.12.2022, 10:00 66,4
09.12.2022, 11:00 68,5
09.12.2022, 12:00 42,7
09.12.2022, 13:00 49
09.12.2022, 14:00 41,9
09.12.2022, 15:00 23,6
09.12.2022, 16:00 26,8
09.12.2022, 17:00 22,8
09.12.2022, 18:00 31,9
09.12.2022, 19:00 28,2
09.12.2022, 20:00 27,9
09.12.2022, 21:00 17,2
09.12.2022, 22:00 18,5
09.12.2022, 23:00 22,2
10.12.2022, 00:00 16
10.12.2022, 01:00 13,2
10.12.2022, 02:00 10,4
10.12.2022, 03:00
10.12.2022, 04:00
10.12.2022, 05:00
10.12.2022, 06:00
10.12.2022, 07:00
10.12.2022, 08:00
10.12.2022, 09:00
10.12.2022, 10:00
10.12.2022, 11:00
10.12.2022, 12:00
10.12.2022, 13:00
10.12.2022, 14:00
10.12.2022, 15:00
10.12.2022, 16:00
10.12.2022, 17:00
10.12.2022, 18:00
10.12.2022, 19:00
10.12.2022, 20:00
10.12.2022, 21:00
10.12.2022, 22:00
10.12.2022, 23:00
11.12.2022, 00:00
Minimum 5,8
Maksimum 178,9
Średnia 39,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.