Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-06-07 11:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-06-07

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
05.06.2023, 01:00 12,3
05.06.2023, 02:00 14,8
05.06.2023, 03:00 10,5
05.06.2023, 04:00 17,5
05.06.2023, 05:00 8,7
05.06.2023, 06:00 15,3
05.06.2023, 07:00 18,4
05.06.2023, 08:00 56
05.06.2023, 09:00 25,2
05.06.2023, 10:00 19,2
05.06.2023, 11:00 20,9
05.06.2023, 12:00 17,6
05.06.2023, 13:00 19,9
05.06.2023, 14:00 17,2
05.06.2023, 15:00 13,4
05.06.2023, 16:00 19,2
05.06.2023, 17:00 17,2
05.06.2023, 18:00 24,1
05.06.2023, 19:00 37,3
05.06.2023, 20:00 25,7
05.06.2023, 21:00 26,3
05.06.2023, 22:00 22
05.06.2023, 23:00 18,3
06.06.2023, 00:00 32,4
06.06.2023, 01:00 15,6
06.06.2023, 02:00 12,7
06.06.2023, 03:00 14,2
06.06.2023, 04:00 11,3
06.06.2023, 05:00 8,8
06.06.2023, 06:00 20,3
06.06.2023, 07:00 43,2
06.06.2023, 08:00 22,5
06.06.2023, 09:00 18,7
06.06.2023, 10:00 25,9
06.06.2023, 11:00 27,3
06.06.2023, 12:00 25,5
06.06.2023, 13:00 36,2
06.06.2023, 14:00 39,5
06.06.2023, 15:00 26,1
06.06.2023, 16:00 23,1
06.06.2023, 17:00 28,6
06.06.2023, 18:00 26,5
06.06.2023, 19:00 28,2
06.06.2023, 20:00 36,4
06.06.2023, 21:00 20,3
06.06.2023, 22:00 25,3
06.06.2023, 23:00 23,1
07.06.2023, 00:00 19,2
07.06.2023, 01:00 11,1
07.06.2023, 02:00 18,5
07.06.2023, 03:00 12,5
07.06.2023, 04:00 23,7
07.06.2023, 05:00 28,7
07.06.2023, 06:00 21,4
07.06.2023, 07:00 22,8
07.06.2023, 08:00 17,6
07.06.2023, 09:00 13
07.06.2023, 10:00 1
07.06.2023, 11:00
07.06.2023, 12:00
07.06.2023, 13:00
07.06.2023, 14:00
07.06.2023, 15:00
07.06.2023, 16:00
07.06.2023, 17:00
07.06.2023, 18:00
07.06.2023, 19:00
07.06.2023, 20:00
07.06.2023, 21:00
07.06.2023, 22:00
07.06.2023, 23:00
08.06.2023, 00:00
Minimum 1
Maksimum 56
Średnia 21,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.