Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2022-06-25 03:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2022-06-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.06.2022, 01:00 27,7
23.06.2022, 02:00 29,5
23.06.2022, 03:00 21,2
23.06.2022, 04:00 13,1
23.06.2022, 05:00 23,1
23.06.2022, 06:00 18,4
23.06.2022, 07:00 22,2
23.06.2022, 08:00 25
23.06.2022, 09:00 20,3
23.06.2022, 10:00 17,6
23.06.2022, 11:00 17
23.06.2022, 12:00 22,6
23.06.2022, 13:00 19,9
23.06.2022, 14:00 13,9
23.06.2022, 15:00 16,1
23.06.2022, 16:00 16,9
23.06.2022, 17:00 12,2
23.06.2022, 18:00 20,2
23.06.2022, 19:00 16,1
23.06.2022, 20:00 17,4
23.06.2022, 21:00 21,7
23.06.2022, 22:00 28,2
23.06.2022, 23:00 26,2
24.06.2022, 00:00 23,3
24.06.2022, 01:00 13,8
24.06.2022, 02:00 17,8
24.06.2022, 03:00 14,1
24.06.2022, 04:00 16,5
24.06.2022, 05:00 14,9
24.06.2022, 06:00 18,7
24.06.2022, 07:00 20,3
24.06.2022, 08:00 20,9
24.06.2022, 09:00 30
24.06.2022, 10:00 25,2
24.06.2022, 11:00 27,2
24.06.2022, 12:00 12,3
24.06.2022, 13:00 14,9
24.06.2022, 14:00 15,8
24.06.2022, 15:00 12,9
24.06.2022, 16:00 12,4
24.06.2022, 17:00 17,6
24.06.2022, 18:00 17,7
24.06.2022, 19:00 11,9
24.06.2022, 20:00 16,1
24.06.2022, 21:00 20,9
24.06.2022, 22:00 17,2
24.06.2022, 23:00 22,9
25.06.2022, 00:00 14,8
25.06.2022, 01:00 18,1
25.06.2022, 02:00 12,4
25.06.2022, 03:00
25.06.2022, 04:00
25.06.2022, 05:00
25.06.2022, 06:00
25.06.2022, 07:00
25.06.2022, 08:00
25.06.2022, 09:00
25.06.2022, 10:00
25.06.2022, 11:00
25.06.2022, 12:00
25.06.2022, 13:00
25.06.2022, 14:00
25.06.2022, 15:00
25.06.2022, 16:00
25.06.2022, 17:00
25.06.2022, 18:00
25.06.2022, 19:00
25.06.2022, 20:00
25.06.2022, 21:00
25.06.2022, 22:00
25.06.2022, 23:00
26.06.2022, 00:00
Minimum 11,9
Maksimum 30
Średnia 18,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.