Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-01-28 11:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-01-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.01.2023, 01:00 19,3
26.01.2023, 02:00 22,7
26.01.2023, 03:00 17,5
26.01.2023, 04:00 26,3
26.01.2023, 05:00 18,2
26.01.2023, 06:00 19,9
26.01.2023, 07:00 26,1
26.01.2023, 08:00 20,5
26.01.2023, 09:00 32,5
26.01.2023, 10:00 26,1
26.01.2023, 11:00 30,4
26.01.2023, 12:00 23,4
26.01.2023, 13:00 19
26.01.2023, 14:00 22,9
26.01.2023, 15:00 25,4
26.01.2023, 16:00 23,8
26.01.2023, 17:00 22,8
26.01.2023, 18:00 23
26.01.2023, 19:00 32,1
26.01.2023, 20:00 36,1
26.01.2023, 21:00 38,5
26.01.2023, 22:00 29
26.01.2023, 23:00 36,2
27.01.2023, 00:00 37,8
27.01.2023, 01:00 40,6
27.01.2023, 02:00 40,4
27.01.2023, 03:00 30,7
27.01.2023, 04:00 24,3
27.01.2023, 05:00 26,5
27.01.2023, 06:00 25,1
27.01.2023, 07:00 22,4
27.01.2023, 08:00 29,2
27.01.2023, 09:00 27,4
27.01.2023, 10:00 27,4
27.01.2023, 11:00 34,4
27.01.2023, 12:00 32,1
27.01.2023, 13:00 34,8
27.01.2023, 14:00 33,8
27.01.2023, 15:00 39,3
27.01.2023, 16:00 30,4
27.01.2023, 17:00 24,8
27.01.2023, 18:00 21,4
27.01.2023, 19:00 19,9
27.01.2023, 20:00 24,2
27.01.2023, 21:00 23,6
27.01.2023, 22:00 21,6
27.01.2023, 23:00 24,8
28.01.2023, 00:00 21,8
28.01.2023, 01:00 19,3
28.01.2023, 02:00 21,1
28.01.2023, 03:00 23,6
28.01.2023, 04:00 24,4
28.01.2023, 05:00 25,4
28.01.2023, 06:00 22,5
28.01.2023, 07:00 20,9
28.01.2023, 08:00 19,4
28.01.2023, 09:00 15,9
28.01.2023, 10:00
28.01.2023, 11:00
28.01.2023, 12:00
28.01.2023, 13:00
28.01.2023, 14:00
28.01.2023, 15:00
28.01.2023, 16:00
28.01.2023, 17:00
28.01.2023, 18:00
28.01.2023, 19:00
28.01.2023, 20:00
28.01.2023, 21:00
28.01.2023, 22:00
28.01.2023, 23:00
29.01.2023, 00:00
Minimum 15,9
Maksimum 40,6
Średnia 26,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.