Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-10-02 06:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-10-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.09.2023, 01:00 42,9
30.09.2023, 02:00 35,4
30.09.2023, 03:00 39
30.09.2023, 04:00 36,3
30.09.2023, 05:00 31,8
30.09.2023, 06:00 28,8
30.09.2023, 07:00 28,9
30.09.2023, 08:00 31,2
30.09.2023, 09:00 30,6
30.09.2023, 10:00 25,2
30.09.2023, 11:00 28,1
30.09.2023, 12:00 36,7
30.09.2023, 13:00 29,9
30.09.2023, 14:00 20,2
30.09.2023, 15:00 11,8
30.09.2023, 16:00 13,8
30.09.2023, 17:00 9
30.09.2023, 18:00 12,1
30.09.2023, 19:00 18,4
30.09.2023, 20:00 13,8
30.09.2023, 21:00 19,1
30.09.2023, 22:00 19,4
30.09.2023, 23:00 18,1
01.10.2023, 00:00 18,9
01.10.2023, 01:00 18,5
01.10.2023, 02:00 20,5
01.10.2023, 03:00 24,8
01.10.2023, 04:00 27
01.10.2023, 05:00 23,2
01.10.2023, 06:00 28,4
01.10.2023, 07:00 19,8
01.10.2023, 08:00 22,8
01.10.2023, 09:00 24,3
01.10.2023, 10:00 24,9
01.10.2023, 11:00 21,8
01.10.2023, 12:00 23,3
01.10.2023, 13:00 20,4
01.10.2023, 14:00 20,4
01.10.2023, 15:00 16,9
01.10.2023, 16:00 17,8
01.10.2023, 17:00 18,2
01.10.2023, 18:00 18,4
01.10.2023, 19:00 21,5
01.10.2023, 20:00 20,2
01.10.2023, 21:00 27,4
01.10.2023, 22:00 23,6
01.10.2023, 23:00 20,3
02.10.2023, 00:00 15,6
02.10.2023, 01:00 15,1
02.10.2023, 02:00 17,3
02.10.2023, 03:00 15,5
02.10.2023, 04:00 20,3
02.10.2023, 05:00 18,8
02.10.2023, 06:00
02.10.2023, 07:00
02.10.2023, 08:00
02.10.2023, 09:00
02.10.2023, 10:00
02.10.2023, 11:00
02.10.2023, 12:00
02.10.2023, 13:00
02.10.2023, 14:00
02.10.2023, 15:00
02.10.2023, 16:00
02.10.2023, 17:00
02.10.2023, 18:00
02.10.2023, 19:00
02.10.2023, 20:00
02.10.2023, 21:00
02.10.2023, 22:00
02.10.2023, 23:00
03.10.2023, 00:00
Minimum 9
Maksimum 42,9
Średnia 22,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.