Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2022-01-25 17:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2022-01-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.01.2022, 01:00 30,1
23.01.2022, 02:00 15,1
23.01.2022, 03:00 21,6
23.01.2022, 04:00 17,6
23.01.2022, 05:00 10,9
23.01.2022, 06:00 23,9
23.01.2022, 07:00 24,2
23.01.2022, 08:00 29,4
23.01.2022, 09:00 32,4
23.01.2022, 10:00 32,8
23.01.2022, 11:00 39,3
23.01.2022, 12:00 18,8
23.01.2022, 13:00 20,3
23.01.2022, 14:00 18,6
23.01.2022, 15:00 17,8
23.01.2022, 16:00 21,5
23.01.2022, 17:00 24,5
23.01.2022, 18:00 25,1
23.01.2022, 19:00 25,2
23.01.2022, 20:00 13,9
23.01.2022, 21:00 10,4
23.01.2022, 22:00 15,4
23.01.2022, 23:00 25,4
24.01.2022, 00:00 27,6
24.01.2022, 01:00 29,9
24.01.2022, 02:00 29,7
24.01.2022, 03:00 35,7
24.01.2022, 04:00 36,1
24.01.2022, 05:00 34,4
24.01.2022, 06:00 39,7
24.01.2022, 07:00 39,8
24.01.2022, 08:00 50,9
24.01.2022, 09:00 53,6
24.01.2022, 10:00 72,4
24.01.2022, 11:00 70,7
24.01.2022, 12:00 78
24.01.2022, 13:00 33,7
24.01.2022, 14:00 24,9
24.01.2022, 15:00 41,1
24.01.2022, 16:00 62,1
24.01.2022, 17:00 42,3
24.01.2022, 18:00 57,9
24.01.2022, 19:00 67,5
24.01.2022, 20:00 63,8
24.01.2022, 21:00 60,1
24.01.2022, 22:00 70,3
24.01.2022, 23:00 74,9
25.01.2022, 00:00 99,4
25.01.2022, 01:00 110,5
25.01.2022, 02:00 97,9
25.01.2022, 03:00 55
25.01.2022, 04:00 49,5
25.01.2022, 05:00 47,9
25.01.2022, 06:00 51,3
25.01.2022, 07:00 43,2
25.01.2022, 08:00 37,8
25.01.2022, 09:00 36,9
25.01.2022, 10:00 35,7
25.01.2022, 11:00 39,2
25.01.2022, 12:00 37,5
25.01.2022, 13:00 36,9
25.01.2022, 14:00 37,5
25.01.2022, 15:00 43,1
25.01.2022, 16:00 45,7
25.01.2022, 17:00
25.01.2022, 18:00
25.01.2022, 19:00
25.01.2022, 20:00
25.01.2022, 21:00
25.01.2022, 22:00
25.01.2022, 23:00
26.01.2022, 00:00
Minimum 10,4
Maksimum 110,5
Średnia 40,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.