Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 05:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 31,6
24.09.2022, 02:00 40,2
24.09.2022, 03:00 32,7
24.09.2022, 04:00 19,9
24.09.2022, 05:00 28
24.09.2022, 06:00 33,5
24.09.2022, 07:00 28,1
24.09.2022, 08:00 22,5
24.09.2022, 09:00 30
24.09.2022, 10:00 32,8
24.09.2022, 11:00 25,3
24.09.2022, 12:00 13,3
24.09.2022, 13:00
24.09.2022, 14:00 9,2
24.09.2022, 15:00 8,8
24.09.2022, 16:00 6,7
24.09.2022, 17:00 12,4
24.09.2022, 18:00 19,8
24.09.2022, 19:00 13,5
24.09.2022, 20:00 19,4
24.09.2022, 21:00 27,2
24.09.2022, 22:00 30,1
24.09.2022, 23:00 30,2
25.09.2022, 00:00 42,2
25.09.2022, 01:00 32,6
25.09.2022, 02:00 37,5
25.09.2022, 03:00 36,7
25.09.2022, 04:00 38,3
25.09.2022, 05:00 31,5
25.09.2022, 06:00 38,7
25.09.2022, 07:00 37,6
25.09.2022, 08:00 40,2
25.09.2022, 09:00 36,6
25.09.2022, 10:00 35
25.09.2022, 11:00 36,5
25.09.2022, 12:00 21,8
25.09.2022, 13:00 13,5
25.09.2022, 14:00 15,8
25.09.2022, 15:00 19,9
25.09.2022, 16:00 21,3
25.09.2022, 17:00 21,1
25.09.2022, 18:00 22,8
25.09.2022, 19:00 29,8
25.09.2022, 20:00 34,3
25.09.2022, 21:00 41,7
25.09.2022, 22:00 43,3
25.09.2022, 23:00 43,6
26.09.2022, 00:00 33,6
26.09.2022, 01:00 41
26.09.2022, 02:00 40,9
26.09.2022, 03:00 27,2
26.09.2022, 04:00
26.09.2022, 05:00
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 6,7
Maksimum 43,6
Średnia 28,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.