Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-06-02 00:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-06-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
31.05.2023, 01:00 18,7
31.05.2023, 02:00 16,3
31.05.2023, 03:00
31.05.2023, 04:00
31.05.2023, 05:00
31.05.2023, 06:00
31.05.2023, 07:00
31.05.2023, 08:00
31.05.2023, 09:00
31.05.2023, 10:00
31.05.2023, 11:00
31.05.2023, 12:00
31.05.2023, 13:00 16,3
31.05.2023, 14:00 19,2
31.05.2023, 15:00 14,7
31.05.2023, 16:00 22,6
31.05.2023, 17:00 22,2
31.05.2023, 18:00 9,2
31.05.2023, 19:00 10,5
31.05.2023, 20:00 21,7
31.05.2023, 21:00 28,3
31.05.2023, 22:00 43,4
31.05.2023, 23:00 34,8
01.06.2023, 00:00 29,7
01.06.2023, 01:00 29,1
01.06.2023, 02:00 23,8
01.06.2023, 03:00 19,9
01.06.2023, 04:00 19,2
01.06.2023, 05:00 22
01.06.2023, 06:00 16,9
01.06.2023, 07:00 28,6
01.06.2023, 08:00 33,9
01.06.2023, 09:00 38,4
01.06.2023, 10:00 34,8
01.06.2023, 11:00 24,9
01.06.2023, 12:00 22,7
01.06.2023, 13:00 23,6
01.06.2023, 14:00 19,4
01.06.2023, 15:00 20,8
01.06.2023, 16:00 16,7
01.06.2023, 17:00 14,7
01.06.2023, 18:00 31,4
01.06.2023, 19:00 28,8
01.06.2023, 20:00 26,8
01.06.2023, 21:00 38,6
01.06.2023, 22:00 31,6
01.06.2023, 23:00 31,4
02.06.2023, 00:00
02.06.2023, 01:00
02.06.2023, 02:00
02.06.2023, 03:00
02.06.2023, 04:00
02.06.2023, 05:00
02.06.2023, 06:00
02.06.2023, 07:00
02.06.2023, 08:00
02.06.2023, 09:00
02.06.2023, 10:00
02.06.2023, 11:00
02.06.2023, 12:00
02.06.2023, 13:00
02.06.2023, 14:00
02.06.2023, 15:00
02.06.2023, 16:00
02.06.2023, 17:00
02.06.2023, 18:00
02.06.2023, 19:00
02.06.2023, 20:00
02.06.2023, 21:00
02.06.2023, 22:00
02.06.2023, 23:00
03.06.2023, 00:00
Minimum 9,2
Maksimum 43,4
Średnia 24,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.