Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-10-03 16:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-10-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.10.2023, 01:00 18,5
01.10.2023, 02:00 20,5
01.10.2023, 03:00 24,8
01.10.2023, 04:00 27
01.10.2023, 05:00 23,2
01.10.2023, 06:00 28,4
01.10.2023, 07:00 19,8
01.10.2023, 08:00 22,8
01.10.2023, 09:00 24,3
01.10.2023, 10:00 24,9
01.10.2023, 11:00 21,8
01.10.2023, 12:00 23,3
01.10.2023, 13:00 20,4
01.10.2023, 14:00 20,4
01.10.2023, 15:00 16,9
01.10.2023, 16:00 17,8
01.10.2023, 17:00 18,2
01.10.2023, 18:00 18,4
01.10.2023, 19:00 21,5
01.10.2023, 20:00 20,2
01.10.2023, 21:00 27,4
01.10.2023, 22:00 23,6
01.10.2023, 23:00 20,3
02.10.2023, 00:00 15,6
02.10.2023, 01:00 15,1
02.10.2023, 02:00 17,3
02.10.2023, 03:00 15,5
02.10.2023, 04:00 20,3
02.10.2023, 05:00 18,8
02.10.2023, 06:00 16,4
02.10.2023, 07:00 24,6
02.10.2023, 08:00 20,9
02.10.2023, 09:00 30,1
02.10.2023, 10:00 25,2
02.10.2023, 11:00 22,3
02.10.2023, 12:00 17,7
02.10.2023, 13:00 15,5
02.10.2023, 14:00 13,8
02.10.2023, 15:00 12,5
02.10.2023, 16:00 16,4
02.10.2023, 17:00 9,1
02.10.2023, 18:00 12
02.10.2023, 19:00 30,5
02.10.2023, 20:00 31,4
02.10.2023, 21:00 31
02.10.2023, 22:00 24,6
02.10.2023, 23:00 18,9
03.10.2023, 00:00 18,4
03.10.2023, 01:00 19,5
03.10.2023, 02:00 18,7
03.10.2023, 03:00 20,4
03.10.2023, 04:00 15,4
03.10.2023, 05:00 20
03.10.2023, 06:00 15,9
03.10.2023, 07:00 15
03.10.2023, 08:00 29
03.10.2023, 09:00 34,3
03.10.2023, 10:00 39,9
03.10.2023, 11:00 19,2
03.10.2023, 12:00 14,8
03.10.2023, 13:00 10,6
03.10.2023, 14:00 11,8
03.10.2023, 15:00 7,5
03.10.2023, 16:00
03.10.2023, 17:00
03.10.2023, 18:00
03.10.2023, 19:00
03.10.2023, 20:00
03.10.2023, 21:00
03.10.2023, 22:00
03.10.2023, 23:00
04.10.2023, 00:00
Minimum 7,5
Maksimum 39,9
Średnia 20,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.