Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-03-27 19:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-03-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2023, 01:00 20,5
25.03.2023, 02:00 20,1
25.03.2023, 03:00 19,7
25.03.2023, 04:00 15,8
25.03.2023, 05:00 13,3
25.03.2023, 06:00 10,2
25.03.2023, 07:00 15,3
25.03.2023, 08:00 12,8
25.03.2023, 09:00 12,7
25.03.2023, 10:00 9,5
25.03.2023, 11:00 14,5
25.03.2023, 12:00 18,7
25.03.2023, 13:00 8
25.03.2023, 14:00 10,3
25.03.2023, 15:00 10,3
25.03.2023, 16:00 7,2
25.03.2023, 17:00 5,3
25.03.2023, 18:00 14,9
25.03.2023, 19:00 11,8
25.03.2023, 20:00 10,3
25.03.2023, 21:00 10,6
25.03.2023, 22:00 9,8
25.03.2023, 23:00 11,9
26.03.2023, 00:00 23
26.03.2023, 01:00 12,9
26.03.2023, 03:00 10
26.03.2023, 04:00 5,2
26.03.2023, 05:00 3,5
26.03.2023, 06:00 2,5
26.03.2023, 07:00 1
26.03.2023, 08:00 8,1
26.03.2023, 09:00 9
26.03.2023, 10:00 11,5
26.03.2023, 11:00 7,9
26.03.2023, 12:00 9
26.03.2023, 13:00 5,4
26.03.2023, 14:00 4,9
26.03.2023, 15:00 8,3
26.03.2023, 16:00 7,6
26.03.2023, 17:00 3,9
26.03.2023, 18:00 13,4
26.03.2023, 19:00 12
26.03.2023, 20:00 20,7
26.03.2023, 21:00 36,3
26.03.2023, 22:00 20,3
26.03.2023, 23:00 12,4
27.03.2023, 00:00 9,2
27.03.2023, 01:00 9,4
27.03.2023, 02:00 7,2
27.03.2023, 03:00 9,8
27.03.2023, 04:00 9,9
27.03.2023, 05:00 10
27.03.2023, 06:00 6
27.03.2023, 07:00 18,4
27.03.2023, 08:00 16,5
27.03.2023, 09:00 11,3
27.03.2023, 10:00 13,3
27.03.2023, 11:00 15,9
27.03.2023, 12:00 6,7
27.03.2023, 13:00 12,2
27.03.2023, 14:00 26,8
27.03.2023, 15:00 18,2
27.03.2023, 16:00 12,5
27.03.2023, 17:00 12,2
27.03.2023, 18:00 9,7
27.03.2023, 19:00
27.03.2023, 20:00
27.03.2023, 21:00
27.03.2023, 22:00
27.03.2023, 23:00
28.03.2023, 00:00
Minimum 1
Maksimum 36,3
Średnia 12
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.