Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2022-12-01 05:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2022-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00 49,3
29.11.2022, 02:00 49,7
29.11.2022, 03:00 45,8
29.11.2022, 04:00 43,4
29.11.2022, 05:00 36,1
29.11.2022, 06:00 29,7
29.11.2022, 07:00 26,4
29.11.2022, 08:00 27,7
29.11.2022, 09:00 24,5
29.11.2022, 10:00 29,6
29.11.2022, 11:00 36
29.11.2022, 12:00 29,9
29.11.2022, 13:00 32,1
29.11.2022, 14:00 37,9
29.11.2022, 15:00 30,4
29.11.2022, 16:00 36
29.11.2022, 17:00 24,2
29.11.2022, 18:00 38,7
29.11.2022, 19:00 37
29.11.2022, 20:00 28,2
29.11.2022, 21:00 38,1
29.11.2022, 22:00 39,7
29.11.2022, 23:00 28,9
30.11.2022, 00:00 27,3
30.11.2022, 01:00 33,7
30.11.2022, 02:00 37
30.11.2022, 03:00 37,1
30.11.2022, 04:00 39,1
30.11.2022, 05:00 35,4
30.11.2022, 06:00 33,2
30.11.2022, 07:00 38,1
30.11.2022, 08:00 33,9
30.11.2022, 09:00 40,2
30.11.2022, 10:00 35,7
30.11.2022, 11:00 30,9
30.11.2022, 12:00 28,4
30.11.2022, 13:00 21,6
30.11.2022, 14:00 23,2
30.11.2022, 15:00 33,2
30.11.2022, 16:00 45,5
30.11.2022, 17:00 39,6
30.11.2022, 18:00 27
30.11.2022, 19:00 28,1
30.11.2022, 20:00 33,6
30.11.2022, 21:00 35,5
30.11.2022, 22:00 30,5
30.11.2022, 23:00 37
01.12.2022, 00:00 44,5
01.12.2022, 01:00 36,6
01.12.2022, 02:00 41,9
01.12.2022, 03:00 26,7
01.12.2022, 04:00 22
01.12.2022, 05:00
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 21,6
Maksimum 49,7
Średnia 34,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.