Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , os. Piastów

Actual date and hour: 2023-04-01 07:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - Apr 1, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , os. Piastów (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 37.8
30.03.2023, 02:00 41.6
30.03.2023, 03:00 41.6
30.03.2023, 04:00 36.3
30.03.2023, 05:00 24.4
30.03.2023, 06:00 21.8
30.03.2023, 07:00 33.1
30.03.2023, 08:00 38.8
30.03.2023, 09:00 41.8
30.03.2023, 10:00 37.2
30.03.2023, 11:00 22.9
30.03.2023, 12:00 16.3
30.03.2023, 13:00 12.7
30.03.2023, 14:00 8.9
30.03.2023, 15:00 15.9
30.03.2023, 16:00 14.6
30.03.2023, 17:00 21.2
30.03.2023, 18:00 28.6
30.03.2023, 19:00 19.2
30.03.2023, 20:00 14.9
30.03.2023, 21:00 13.4
30.03.2023, 22:00 17.3
30.03.2023, 23:00 18.5
31.03.2023, 00:00 14.8
31.03.2023, 01:00 16.1
31.03.2023, 02:00 17.9
31.03.2023, 03:00 15.2
31.03.2023, 04:00 20.4
31.03.2023, 05:00 15.5
31.03.2023, 06:00 17.9
31.03.2023, 07:00 14.5
31.03.2023, 08:00 18.4
31.03.2023, 09:00 15.9
31.03.2023, 10:00 14.5
31.03.2023, 11:00 11.3
31.03.2023, 12:00 12.7
31.03.2023, 13:00 13.5
31.03.2023, 14:00 10.4
31.03.2023, 15:00 9
31.03.2023, 16:00 14.7
31.03.2023, 17:00 14.1
31.03.2023, 18:00 11.6
31.03.2023, 19:00 10.8
31.03.2023, 20:00 22.9
31.03.2023, 21:00 30.8
31.03.2023, 22:00 24.9
31.03.2023, 23:00 23.7
01.04.2023, 00:00 23.9
01.04.2023, 01:00 9.7
01.04.2023, 02:00 5.9
01.04.2023, 03:00 9.9
01.04.2023, 04:00 8
01.04.2023, 05:00 6
01.04.2023, 06:00 5.1
01.04.2023, 07:00
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 5.1
Maximum 41.8
Average 19.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.