Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , os. Piastów

Actual date and hour: 2023-09-27 01:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - Sep 27, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , os. Piastów (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 5.2
25.09.2023, 02:00 6.6
25.09.2023, 03:00 6.9
25.09.2023, 04:00 13.2
25.09.2023, 05:00 14.8
25.09.2023, 06:00 12
25.09.2023, 07:00 17.2
25.09.2023, 08:00 12.4
25.09.2023, 09:00 12.2
25.09.2023, 10:00 16.3
25.09.2023, 11:00 11.5
25.09.2023, 12:00 16.3
25.09.2023, 13:00 18.7
25.09.2023, 14:00 18.2
25.09.2023, 15:00 11.4
25.09.2023, 16:00 21.1
25.09.2023, 17:00 23.3
25.09.2023, 18:00 19.5
25.09.2023, 19:00 19
25.09.2023, 20:00 19.1
25.09.2023, 21:00 22.5
25.09.2023, 22:00 24.1
25.09.2023, 23:00 21.7
26.09.2023, 00:00 11.2
26.09.2023, 01:00 21.8
26.09.2023, 02:00 30.8
26.09.2023, 03:00 22.9
26.09.2023, 04:00 26.6
26.09.2023, 05:00 20.7
26.09.2023, 06:00 14.8
26.09.2023, 07:00 21.4
26.09.2023, 08:00 23.3
26.09.2023, 09:00 31.5
26.09.2023, 10:00 31.3
26.09.2023, 11:00 46.4
26.09.2023, 12:00 24.5
26.09.2023, 13:00 22.4
26.09.2023, 14:00 25.1
26.09.2023, 15:00 27.1
26.09.2023, 16:00 28.9
26.09.2023, 17:00 34.5
26.09.2023, 18:00 37
26.09.2023, 19:00 35.1
26.09.2023, 20:00 42.3
26.09.2023, 21:00 40.7
26.09.2023, 22:00 38.1
26.09.2023, 23:00 36.9
27.09.2023, 00:00 35.5
27.09.2023, 01:00
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 5.2
Maximum 46.4
Average 22.8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.