Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , os. Piastów

Actual date and hour: 2022-12-01 05:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - Dec 1, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , os. Piastów (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00 49.3
29.11.2022, 02:00 49.7
29.11.2022, 03:00 45.8
29.11.2022, 04:00 43.4
29.11.2022, 05:00 36.1
29.11.2022, 06:00 29.7
29.11.2022, 07:00 26.4
29.11.2022, 08:00 27.7
29.11.2022, 09:00 24.5
29.11.2022, 10:00 29.6
29.11.2022, 11:00 36
29.11.2022, 12:00 29.9
29.11.2022, 13:00 32.1
29.11.2022, 14:00 37.9
29.11.2022, 15:00 30.4
29.11.2022, 16:00 36
29.11.2022, 17:00 24.2
29.11.2022, 18:00 38.7
29.11.2022, 19:00 37
29.11.2022, 20:00 28.2
29.11.2022, 21:00 38.1
29.11.2022, 22:00 39.7
29.11.2022, 23:00 28.9
30.11.2022, 00:00 27.3
30.11.2022, 01:00 33.7
30.11.2022, 02:00 37
30.11.2022, 03:00 37.1
30.11.2022, 04:00 39.1
30.11.2022, 05:00 35.4
30.11.2022, 06:00 33.2
30.11.2022, 07:00 38.1
30.11.2022, 08:00 33.9
30.11.2022, 09:00 40.2
30.11.2022, 10:00 35.7
30.11.2022, 11:00 30.9
30.11.2022, 12:00 28.4
30.11.2022, 13:00 21.6
30.11.2022, 14:00 23.2
30.11.2022, 15:00 33.2
30.11.2022, 16:00 45.5
30.11.2022, 17:00 39.6
30.11.2022, 18:00 27
30.11.2022, 19:00 28.1
30.11.2022, 20:00 33.6
30.11.2022, 21:00 35.5
30.11.2022, 22:00 30.5
30.11.2022, 23:00 37
01.12.2022, 00:00 44.5
01.12.2022, 01:00 36.6
01.12.2022, 02:00 41.9
01.12.2022, 03:00 26.7
01.12.2022, 04:00 22
01.12.2022, 05:00
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 21.6
Maximum 49.7
Average 34.1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.