Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , os. Piastów

Actual date and hour: 2022-08-17 13:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - Aug 17, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , os. Piastów (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.08.2022, 01:00
15.08.2022, 02:00
15.08.2022, 03:00
15.08.2022, 04:00
15.08.2022, 05:00
15.08.2022, 06:00
15.08.2022, 07:00
15.08.2022, 08:00
15.08.2022, 09:00
15.08.2022, 10:00
15.08.2022, 11:00
15.08.2022, 12:00
15.08.2022, 13:00
15.08.2022, 14:00
15.08.2022, 15:00
15.08.2022, 16:00
15.08.2022, 17:00
15.08.2022, 18:00
15.08.2022, 19:00
15.08.2022, 20:00
15.08.2022, 21:00
15.08.2022, 22:00
15.08.2022, 23:00
16.08.2022, 00:00
16.08.2022, 01:00
16.08.2022, 02:00
16.08.2022, 03:00
16.08.2022, 04:00
16.08.2022, 05:00
16.08.2022, 06:00
16.08.2022, 07:00
16.08.2022, 08:00
16.08.2022, 09:00
16.08.2022, 10:00
16.08.2022, 11:00
16.08.2022, 12:00
16.08.2022, 13:00
16.08.2022, 14:00
16.08.2022, 15:00
16.08.2022, 16:00 29.6
16.08.2022, 17:00 20
16.08.2022, 18:00 32.4
16.08.2022, 19:00 23.2
16.08.2022, 20:00 27.9
16.08.2022, 21:00 25.6
16.08.2022, 22:00 41.2
16.08.2022, 23:00 36.8
17.08.2022, 00:00 39.9
17.08.2022, 01:00 38.1
17.08.2022, 02:00 27.2
17.08.2022, 03:00 30.5
17.08.2022, 04:00 32.2
17.08.2022, 05:00 32.9
17.08.2022, 06:00 36.9
17.08.2022, 07:00 34.9
17.08.2022, 08:00 46.5
17.08.2022, 09:00
17.08.2022, 10:00 51
17.08.2022, 11:00 49.8
17.08.2022, 12:00 38.3
17.08.2022, 13:00
17.08.2022, 14:00
17.08.2022, 15:00
17.08.2022, 16:00
17.08.2022, 17:00
17.08.2022, 18:00
17.08.2022, 19:00
17.08.2022, 20:00
17.08.2022, 21:00
17.08.2022, 22:00
17.08.2022, 23:00
18.08.2022, 00:00
Minimum 20
Maximum 51
Average 34.8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.