Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-05-24 09:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-05-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.05.2024, 01:00 20,1 11,7 1,5 0,1 0,2
22.05.2024, 02:00 15,9 11,5 2,2 0,1 0,2
22.05.2024, 03:00 25,7 11,2 2,1 0,1 0,2
22.05.2024, 04:00 15,4 11 2,1 0,1 0,2
22.05.2024, 05:00 16,7 10,9 2 0,1 0,2
22.05.2024, 06:00 14 11,3 2,2 0,1 0,2
22.05.2024, 07:00 20,2 9,9 2,3 0,1 0,2
22.05.2024, 08:00 20,7 9,1 2,2 0 0,2
22.05.2024, 09:00 16,6 7,8 1,9 0 0,2
22.05.2024, 10:00 17,2 6,7 1,9 0,1 0,2
22.05.2024, 11:00 13,1 6,9 2,2 0,2 0,2
22.05.2024, 12:00 24,9 6,2 2,2 0,3 0,2
22.05.2024, 13:00 15,6 5,8 2,4 0,1 0,2
22.05.2024, 14:00 19,2 5,8 2,7 0,2 0,2
22.05.2024, 15:00 22 7,2 2,3 0,2 0,2
22.05.2024, 16:00 18,5 9 2 0,2 0,2
22.05.2024, 17:00 18,1 11,5 1,9 0,3 0,2
22.05.2024, 18:00 18,3 10,8 1,5 0,3 0,2
22.05.2024, 19:00 11,3 10,9 1,6 0,4 0,2
22.05.2024, 20:00 45 13,1 1,8 0,4 0,2
22.05.2024, 21:00 9,7 1,6 0,6 0,2
22.05.2024, 22:00 8,4 1,5 0,6 0,2
22.05.2024, 23:00 8,3 1,6 0,6 0,2
23.05.2024, 00:00 7,2 1,4 0,5 0,2
23.05.2024, 01:00 7,4 1,6 0,5 0,2
23.05.2024, 02:00 0,5
23.05.2024, 03:00 9,2 2,5 0,6 0,2
23.05.2024, 04:00 10,1 2,6 0,6 0,2
23.05.2024, 05:00 12,4 2,5 0,6 0,2
23.05.2024, 06:00 14,2 2,7 0,6 0,2
23.05.2024, 07:00 14,5 2,9 0,6 0,2
23.05.2024, 08:00 25,5 0,7 0,2
23.05.2024, 09:00 20,5 2,6 0,7 0,2
23.05.2024, 10:00 13,1 2,3 0,7 0,2
23.05.2024, 11:00 16,5 2,6 0,6 0,2
23.05.2024, 12:00 16,1 2,9 0,2 0,2
23.05.2024, 13:00 13,1 3,5 0,2 0,2
23.05.2024, 14:00 8 3,3 0,1 0,2
23.05.2024, 15:00 5,9 2,8 0,2 0,2
23.05.2024, 16:00 7,6 2,5 0,3 0,2
23.05.2024, 17:00 8,5 2,4 0,3 0,2
23.05.2024, 18:00 13,7 2,4 0,3 0,2
23.05.2024, 19:00 13,2 2,5 0,4 0,2
23.05.2024, 20:00 21,4 2,4 0,5 0,2
23.05.2024, 21:00 28,5 2,4 0,6 0,3
23.05.2024, 22:00 22,2 2,4 0,8 0,3
23.05.2024, 23:00 22 2,2 0,9 0,3
24.05.2024, 00:00 21,1 2 1,1 0,3
24.05.2024, 01:00 18,5 2,1 1,2 0,3
24.05.2024, 02:00 14,4 1,3 1,2 0,2
24.05.2024, 03:00 10,9 1,3 1,2 0,3
24.05.2024, 04:00 8,6 1,2 1 0,2
24.05.2024, 05:00 5,9 1,4 0,9 0,2
24.05.2024, 06:00 7,2 1,2 0,8 0,2
24.05.2024, 07:00 7,5 1,2 0,7 0,2
24.05.2024, 08:00 5 1,4 0,6 0,2
24.05.2024, 09:00 4,2 1,2 0,4 0,2
24.05.2024, 10:00
24.05.2024, 11:00
24.05.2024, 12:00
24.05.2024, 13:00
24.05.2024, 14:00
24.05.2024, 15:00
24.05.2024, 16:00
24.05.2024, 17:00
24.05.2024, 18:00
24.05.2024, 19:00
24.05.2024, 20:00
24.05.2024, 21:00
24.05.2024, 22:00
24.05.2024, 23:00
25.05.2024, 00:00
Minimum 11,3 4,2 1,2 0 0,2
Maksimum 45 28,5 3,5 1,2 0,3
Średnia 19,4 11,6 2,1 0,5 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.