Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2022-06-29 06:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2022-06-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.06.2022, 01:00 17,9 6 1,5 0,2 0,1
27.06.2022, 02:00 21,3 6,6 1,9 0,2 0,1
27.06.2022, 03:00 17,6 7,4 2,1 0,2 0,2
27.06.2022, 04:00 16,9 8,2 2,2 0,2 0,2
27.06.2022, 05:00 15 9 2,2 0,2 0,2
27.06.2022, 06:00 20,1 10,1 2,1 0,2 0,2
27.06.2022, 07:00 25 12,1 2,2 0,2 0,2
27.06.2022, 08:00 13 2,4 0,2 0,2
27.06.2022, 09:00 11,6 2,1 0,2 0,2
27.06.2022, 10:00 9,1 1,8 0,3 0,1
27.06.2022, 11:00 31 7,3 1,7 0,3 0,1
27.06.2022, 12:00 21,6 6,2 2,5 0,3 0,1
27.06.2022, 13:00 19,6 5,1 2,1 0,4 0,1
27.06.2022, 14:00 19,6 5,3 1,6 0,4 0,1
27.06.2022, 15:00 23,8 5,5 1,2 0,4 0,1
27.06.2022, 16:00 19,9 5,7 2,5 0,4 0,1
27.06.2022, 17:00 20,6 6,7 2,3 0,4 0,1
27.06.2022, 18:00 24 7,9 1,8 0,4 0,1
27.06.2022, 19:00 19,1 6,7 0,8 0,4 0,1
27.06.2022, 20:00 22,7 8,3 0,8 0,3 0,1
27.06.2022, 21:00 23,6 7,3 0,8 0,3 0,1
27.06.2022, 22:00 23,1 0,3
27.06.2022, 23:00 29,8 8,2 0,8 0,3 0,1
28.06.2022, 00:00 30,1 9,1 1,2 0,3 0,2
28.06.2022, 01:00 26,6 9,3 1,4 0,3 0,2
28.06.2022, 02:00 21,9 8,9 1,5 0,3 0,2
28.06.2022, 03:00 20,8 9,4 1,3 0,3 0,2
28.06.2022, 04:00 25,6 13,8 1,8 0,3 0,2
28.06.2022, 05:00 26,8 15,5 1,5 0,4 0,2
28.06.2022, 06:00 26,4 10,8 1 0,4 0,2
28.06.2022, 07:00 30,9 6,7 0,8 0,2 0,2
28.06.2022, 08:00 33,5 7,2 0,7 0,1 0,1
28.06.2022, 09:00 23,4 6,7 0,7 0,1 0,2
28.06.2022, 10:00 27,5 8,5 0,9 0,1 0,2
28.06.2022, 11:00 22 5,8 0,6 0,1 0,2
28.06.2022, 12:00 13,6 5,1 0,6 0,1 0,1
28.06.2022, 13:00 10,8 4,9 0,4 0,1 0,1
28.06.2022, 14:00 8,8 4,7 0,3 0,1 0,1
28.06.2022, 15:00 6,8 4,6 0,2 0,1 0,1
28.06.2022, 16:00 11,3 4,7 0,1 0,1 0,1
28.06.2022, 17:00 12,5 5,3 0,2 0,1 0,1
28.06.2022, 18:00 9,8 4,8 0,1 0,1 0,1
28.06.2022, 19:00 9,8 4,4 0,1 0,1 0,1
28.06.2022, 20:00 8,1 3,6 0,1 0,1 0,1
28.06.2022, 21:00 5,2 4,4 0,4 0,1 0,1
28.06.2022, 22:00 9,7 6,6 0,6 0,1 0,1
28.06.2022, 23:00 13,3 6,4 0,8 0,1 0,1
29.06.2022, 00:00 11,9 7,4 0,7 0,1 0,1
29.06.2022, 01:00 8,6 6,4 0,8 0,1 0,1
29.06.2022, 02:00 8,6 6 0,8 0,2 0,1
29.06.2022, 03:00 7,6 6,9 0,9 0,2 0
29.06.2022, 04:00 8 6,4 0,9 0,2
29.06.2022, 05:00 11 5,2 0,9 0,2
29.06.2022, 06:00 12,6 5,8 0,8 0,2
29.06.2022, 07:00
29.06.2022, 08:00
29.06.2022, 09:00
29.06.2022, 10:00
29.06.2022, 11:00
29.06.2022, 12:00
29.06.2022, 13:00
29.06.2022, 14:00
29.06.2022, 15:00
29.06.2022, 16:00
29.06.2022, 17:00
29.06.2022, 18:00
29.06.2022, 19:00
29.06.2022, 20:00
29.06.2022, 21:00
29.06.2022, 22:00
29.06.2022, 23:00
30.06.2022, 00:00
Minimum 5,2 3,6 0,1 0,1 0
Maksimum 33,5 15,5 2,5 0,4 0,2
Średnia 18,3 7,3 1,2 0,2 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.