Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2021-07-28 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
26.07.2021, 01:00 37,6 10,3 5,6 0,1 0,2
26.07.2021, 02:00 32,3 9,6 5,6 0,1 0,2
26.07.2021, 03:00 27,4 10,4 5,1 0,1 0,2
26.07.2021, 04:00 31 10,3 5 0,2 0,2
26.07.2021, 05:00 32,6 10,3 5,1 0,2 0,2
26.07.2021, 06:00 30 12,6 5,2 0,2 0,2
26.07.2021, 07:00 30,4 9,5 5,3 0,2 0,2
26.07.2021, 08:00 33,9 0,1
26.07.2021, 09:00 32,2 9,6 5,5 0,1 0,2
26.07.2021, 10:00 26 9,7 5,5 0,1 0,2
26.07.2021, 11:00 23,1 8,2 5,4 0,1 0,2
26.07.2021, 12:00 27 9,6 6,1 0,1 0,2
26.07.2021, 13:00 30 9,1 7,7 0,1 0,2
26.07.2021, 14:00 24,5 10,7 7,5 0,1 0,2
26.07.2021, 15:00 28,3 11,8 7 0,1 0,2
26.07.2021, 16:00 28,1 13,3 8,8 0,1 0,2
26.07.2021, 17:00 35,4 10,6 6 0,1 0,2
26.07.2021, 18:00 30,5 10,1 5,4 0,1 0,2
26.07.2021, 19:00 32,8 9,5 5,4 0,1 0,2
26.07.2021, 20:00 34 13,8 4,9 0,1 0,2
26.07.2021, 21:00 44,7 22,7 4,7 0,3 0,3
26.07.2021, 22:00 75,7 24,6 4,7 0,4 0,3
26.07.2021, 23:00 49,5 24,1 4,9 0,4 0,3
27.07.2021, 00:00 44,7 10,3 4,5 0,1 0,2
27.07.2021, 01:00 23,8 8 4,5 0 0,2
27.07.2021, 02:00 8,5 6,8 5 0 0,2
27.07.2021, 03:00 11,8 9,4 4,8 0 0,2
27.07.2021, 04:00 15 21 4,9 0,1 0,2
27.07.2021, 05:00 16,8 26,9 4,9 0,2 0,2
27.07.2021, 06:00 22,4 31,1 4,8 0,3 0,2
27.07.2021, 07:00 23,4 28,7 5,1 0,3 0,2
27.07.2021, 08:00 24,7 25,7 5,3 0,1 0,2
27.07.2021, 09:00 20 25,5 6,1 0,1 0,2
27.07.2021, 10:00 16,7 19 6,9 0,1 0,2
27.07.2021, 11:00 19,3 16,6 6,1 0,1 0,2
27.07.2021, 12:00 16,5 12,3 5,9 0,1 0,2
27.07.2021, 13:00 12,5 9,2 5 0 0,1
27.07.2021, 14:00 16,9 8,7 5,4 0 0,1
27.07.2021, 15:00 15,5 7,8 4,8 0 0,1
27.07.2021, 16:00 14,6 7,8 4,8 0 0,1
27.07.2021, 17:00 16,4 7,6 4,6 0 0,1
27.07.2021, 18:00 10,1 7,5 4,8 0 0,1
27.07.2021, 19:00 16,5 7,7 4,8 0 0,1
27.07.2021, 20:00 15 8,7 4,7 0 0,1
27.07.2021, 21:00 12,7 11,4 4,9 0 0,1
27.07.2021, 22:00 19,6 23,1 5,1 0,1 0,2
27.07.2021, 23:00 20,1 31,8 5 0,2 0,2
28.07.2021, 00:00 22,6 25,2 5 0,3 0,2
Minimum 8,5 6,8 4,5 0 0,1
Maksimum 75,7 31,8 8,8 0,4 0,3
Średnia 24,1 14,9 5,3 0,1 0,2
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Mapa prezentuje tylko automatyczne stacje pomiarowe. Dane na mapie danych pomiarowych oraz dane na wykresach i w tabelach po kliknięciu na stację na mapie prezentowane są w czasie lokalnym.
Pomiary ze stanowisk manualnych oraz archiwalne dane dostępne są w "Banku danych pomiarowych" i udostępniane są w czasie CET.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.