Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2023-01-28 11:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2023-01-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.01.2023, 01:00 44,5 20,2 4,7 1,5 0,4
26.01.2023, 02:00 46,8 20,1 4,4 1,6 0,4
26.01.2023, 03:00 50,4 20 4,4 1,7 0,4
26.01.2023, 04:00 44 24 4,5 1,8 0,4
26.01.2023, 05:00 39,8 23,4 4,7 1,8 0,5
26.01.2023, 06:00 42,4 25,9 4,7 1,9 0,5
26.01.2023, 07:00 40,6 23,3 4,6 2,1 0,5
26.01.2023, 08:00 35,7 23,4 4,6 2,2 0,6
26.01.2023, 09:00 39,3 23,3 4,6 2,4 0,6
26.01.2023, 10:00 38 23,6 4,7 2,5 0,5
26.01.2023, 11:00 34,5 20,4 4,8 2,5 0,5
26.01.2023, 12:00 31,7 20,5 4,8 2,3 0,4
26.01.2023, 13:00 26 20,9 4,8 2,1 0,4
26.01.2023, 14:00 23,3 23,1 4,6 1,9 0,4
26.01.2023, 15:00 25 24,4 4,8 1,9 0,4
26.01.2023, 16:00 29,2 22,9 4,6 1,8 0,4
26.01.2023, 17:00 34,4 26,2 4,9 1,9 0,4
26.01.2023, 18:00 35,6 25,8 5,1 1,9 0,4
26.01.2023, 19:00 32,5 24,4 5 1,9 0,5
26.01.2023, 20:00 32,2 21,2 4,9 2,2 0,5
26.01.2023, 21:00 33,9 22,9 5,1 2,4 0,6
26.01.2023, 22:00 40,8 18,7 4,7 2,6 0,5
26.01.2023, 23:00 40,3 14,8 4,7 2,4 0,4
27.01.2023, 00:00 35,2 14,4 4,5 2,1 0,4
27.01.2023, 01:00 33,2 13,5 4,3 2 0,4
27.01.2023, 02:00 31,1 12 4,5 1,8 0,4
27.01.2023, 03:00 29,6 9,9 4,4 1,6 0,3
27.01.2023, 04:00 26,5 9,8 4,2 1,3 0,3
27.01.2023, 05:00 24,7 9,1 4,1 1,2 0,3
27.01.2023, 06:00 24,5 9,3 4,1 1 0,3
27.01.2023, 07:00 27,2 10,2 4,2 0,8 0,3
27.01.2023, 08:00 27,9 10,7 4,4 0,8 0,4
27.01.2023, 09:00 20,6 10 4,3 0,8 0,3
27.01.2023, 10:00 18,7 9,4 4,2 0,8 0,3
27.01.2023, 11:00 20,4 9,9 4,6 0,7 0,3
27.01.2023, 12:00 24,4 9,1 4,9 0,7 0,3
27.01.2023, 13:00 23,1 10,1 5,1 0,7 0,3
27.01.2023, 14:00 22,9 11 4,8 0,7 0,3
27.01.2023, 15:00 23,6 11,1 4,8 0,8 0,4
27.01.2023, 16:00 22,3 12,9 4,6 1,1 0,4
27.01.2023, 17:00 23,9 13 4,6 1,2 0,4
27.01.2023, 18:00 25 11,8 4,5 1,1 0,3
27.01.2023, 19:00 19,2 8,4 4,5 0,8 0,3
27.01.2023, 20:00 15,5 7,3 4,4 0,5 0,2
27.01.2023, 21:00 12,7 6,9 4,4 0,4 0,2
27.01.2023, 22:00 11,4 5,8 4,4 0,3 0,2
27.01.2023, 23:00 12,4 5,8 4,5 0,2 0,2
28.01.2023, 00:00 13,7 5,2 4,5 0,2 0,2
28.01.2023, 01:00 11,8 4,1 4,5 0,2 0,2
28.01.2023, 02:00 9,6 0,2
28.01.2023, 03:00 8,2 4,4 4,5 0,1 0,2
28.01.2023, 04:00 8,5 4,2 4,4 0,1 0,2
28.01.2023, 05:00 11,8 3,8 4,6 0,1 0,2
28.01.2023, 06:00 10,6 3,9 4,9 0,1 0,2
28.01.2023, 07:00 10,2 3,9 4,8 0,1 0,2
28.01.2023, 08:00 9,4 3,2 4,7 0,1 0,2
28.01.2023, 09:00 8 3,6 4,5 0,1 0,2
28.01.2023, 10:00 9,8 4,1 4,7 0,2 0,2
28.01.2023, 11:00 10,5 4,7 4,6 0,1 0,2
28.01.2023, 12:00
28.01.2023, 13:00
28.01.2023, 14:00
28.01.2023, 15:00
28.01.2023, 16:00
28.01.2023, 17:00
28.01.2023, 18:00
28.01.2023, 19:00
28.01.2023, 20:00
28.01.2023, 21:00
28.01.2023, 22:00
28.01.2023, 23:00
29.01.2023, 00:00
Minimum 8 3,2 4,1 0,1 0,2
Maksimum 50,4 26,2 5,1 2,6 0,6
Średnia 25,7 13,8 4,6 1,2 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.