Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2022-06-29 06:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2022-06-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.06.2022, 01:00 26,6 10,3 35,4 0,3 0,9
20.06.2022, 02:00 21,5 9,6 40,3 0,5 0,6
20.06.2022, 03:00 21,1 10 35,9 0,3 0,6
20.06.2022, 04:00 21,6 10,6 28,3 0,3 0,6
20.06.2022, 05:00 23 11,2 20,6 0,2 0,5
20.06.2022, 06:00 36,4 13,4 31,2 0,2 0,6
20.06.2022, 07:00 45,8 14,4 36,9 0,3 0,8
20.06.2022, 08:00 46 14,6 49,8 0,6 0,9
20.06.2022, 09:00 36,7 12,2 41,5 0,6 0,8
20.06.2022, 10:00 40,8 12,8 52,3 0,5 0,8
20.06.2022, 11:00 31,8 11,6 33 0,5 0,7
20.06.2022, 12:00 33,5 11,9 56,9 0,4 0,8
20.06.2022, 13:00 43,4 14,2 75 0,6 0,9
20.06.2022, 14:00 38,1 14,3 47,8 0,6 0,9
20.06.2022, 15:00 32,6 12,5 49,9 0,7 0,9
20.06.2022, 16:00 21,6 10,8 49,2 0,5 0,8
20.06.2022, 17:00 22,4 10,8 54,7 0,6 0,9
20.06.2022, 18:00 19,8 10,6 34,1 0,4 0,7
20.06.2022, 19:00 20 11,1 52 0,5 0,8
20.06.2022, 20:00 21,7 11,2 47,9 0,5 0,8
20.06.2022, 21:00 18,6 10,8 39,1 0,4 0,8
20.06.2022, 22:00 16,3 10,6 31,9 0,4 0,7
20.06.2022, 23:00 12,1 6,8 23,8 0,3 0,7
21.06.2022, 00:00 9,1 4,2 12,5 0,3 0,6
21.06.2022, 01:00 10 3,9 9,3 0,2 0,5
21.06.2022, 02:00 9,7 4,7 7,5 0,5
21.06.2022, 03:00 7,5 3 5,4 0,5
21.06.2022, 04:00 8,9 4,3 4,5 0,5
21.06.2022, 05:00 11,4 5,7 6,8 0,5
21.06.2022, 06:00 14,5 7 11,3 0,5
21.06.2022, 07:00 17,5 7,6 22,8 0,5
21.06.2022, 08:00 17,3 7,8 30,7 0,6
21.06.2022, 09:00 15,1 7,2 27,9 0,6
21.06.2022, 10:00 12,7 5,1 31,6 0,6
21.06.2022, 11:00 12,7 5,5 42,6 0,7
21.06.2022, 12:00 11,2 4,4 22,4 0,6
21.06.2022, 13:00 11,9 4,8 33,8 0,6
21.06.2022, 14:00 13,6 5,2 34,9 0,6
21.06.2022, 15:00 15,3 4,6 50 0,8
21.06.2022, 16:00 11,9 3,3 38,8 0,7
21.06.2022, 17:00 15,1 4 49,9 0,8
21.06.2022, 18:00 20,6 5,3 42,2 0,7
21.06.2022, 19:00 18,4 4,9 48,8 0,9
21.06.2022, 20:00 17,8 5,4 47,9 0,9
21.06.2022, 21:00 15,5 4,9 46,1 0,8
21.06.2022, 22:00 15,4 5 43,7 0,8
21.06.2022, 23:00 13,9 5,4 37,8 0,7
22.06.2022, 00:00 16,5 5,6 30,2 0,6
22.06.2022, 01:00 12 5 18 0,6
22.06.2022, 02:00 10,6 4,7 18,2 0,6
22.06.2022, 03:00 9,4 4,4 12 0,5
22.06.2022, 04:00 8,7 4,4 8,8 0,5
22.06.2022, 05:00 10,5 5,1 6,8 0,5
22.06.2022, 06:00 14,1 6,3 28,5 0,6
22.06.2022, 07:00 18,6 7,4 31,8 0,2 0,7
22.06.2022, 08:00 24 8,5 52,2 0,3 0,8
22.06.2022, 09:00 22,9 8,4 48,9 0,7 0,9
22.06.2022, 10:00 24,9 7,9 51,7 0,7 0,8
22.06.2022, 11:00 22,3 6,8 48 0,6 0,8
22.06.2022, 12:00 20,6 6,7 51 0,6 0,8
22.06.2022, 13:00 23,4 7 49,1 0,7 0,8
22.06.2022, 14:00 18,5 5,9 48,9 0,5 0,7
22.06.2022, 15:00 20,9 6,1 51,6 0,5 0,7
22.06.2022, 16:00 27,5 7 63,2 0,7 0,8
22.06.2022, 17:00 23 6,5 58 0,7 0,8
22.06.2022, 18:00 19,8 6,1 58,4 0,7 0,8
22.06.2022, 19:00 17,5 5,5 55,9 0,7 0,8
22.06.2022, 20:00 19 5,9 60 0,6 0,8
22.06.2022, 21:00 26,3 7,2 69,2 0,6 0,9
22.06.2022, 22:00 20,6 6,8 65,5 0,8 0,9
22.06.2022, 23:00 20,6 7,4 70,5 0,9 0,9
23.06.2022, 00:00 18,7 7,7 63 0,8 0,8
23.06.2022, 01:00 16,2 6,9 42,9 0,5 0,8
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.