Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2021-09-21 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.09.2021, 01:00 29,8 12,4
19.09.2021, 02:00 35,4 9
19.09.2021, 03:00 37,7 8,3
19.09.2021, 04:00 41,2 6,9
19.09.2021, 05:00 39,8 5,8
19.09.2021, 06:00 34 8
19.09.2021, 07:00 30,9 8,3
19.09.2021, 08:00 29,9 7,9
19.09.2021, 09:00 30,6 7,3
19.09.2021, 10:00 32,3 6,5
19.09.2021, 11:00 34,5 6,9
19.09.2021, 12:00 40,2 6,2
19.09.2021, 13:00 42,1 6,7
19.09.2021, 14:00 42,4 8,5
19.09.2021, 15:00 41,1 10,2
19.09.2021, 16:00 35,7 12
19.09.2021, 17:00 37,3 10,7
19.09.2021, 18:00 36,3 10,2
19.09.2021, 19:00 27,5 12,7
19.09.2021, 20:00 25,7 12,1
19.09.2021, 21:00 26,2 12,6
19.09.2021, 22:00 27 11,4
19.09.2021, 23:00 27,9 8,6
20.09.2021, 00:00 29,3 7,3
20.09.2021, 01:00 33,9 6
20.09.2021, 02:00 33,9 6,9
20.09.2021, 03:00 38,3 5,3
20.09.2021, 04:00 37,3 5,4
20.09.2021, 05:00 37,8 5,6
20.09.2021, 06:00 33,8 8,1
20.09.2021, 07:00 28,4 14,8
20.09.2021, 08:00 27 20,1
20.09.2021, 09:00 21,7 23,5
20.09.2021, 10:00 27,7 14,4
20.09.2021, 11:00 33,3 11,1
20.09.2021, 12:00 32 9,5
20.09.2021, 13:00 27,7 11,8
20.09.2021, 14:00 27,2 12,4
20.09.2021, 15:00 24,9 13,8
20.09.2021, 16:00 23,2 16,6
20.09.2021, 17:00 25,6 16,5
20.09.2021, 18:00 35 14,7
20.09.2021, 19:00 34,5 19,3
20.09.2021, 20:00 12,5 36,4
20.09.2021, 21:00 6,5 42,5
20.09.2021, 22:00 12 38,6
20.09.2021, 23:00 23,4 25,9
21.09.2021, 00:00 14,2 35,4
Minimum 6,5 5,3
Maksimum 42,4 42,5
Średnia 30 13,5
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.