Dane pomiarowe tabele stacji Lębork, ul. Malczewskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Lębork , ul. Malczewskiego

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 13:00
PmLebMalczew (Lębork, ul. Malczewskiego) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lębork , ul. Malczewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lębork , ul. Malczewskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.05.2024, 01:00 28,5 13,7 82 11,3
18.05.2024, 02:00 25,9 13,4 79,9 10,8
18.05.2024, 03:00 25,5 12,9 75,8 10,7
18.05.2024, 04:00 52,5 17,7 64,7 10,5
18.05.2024, 05:00 23 13,1 67 9,3
18.05.2024, 06:00 28,8 13,4 64,1 10,8
18.05.2024, 07:00 28,4 12,9 63,8 12,3
18.05.2024, 08:00 25,3 12 67,3 12,2
18.05.2024, 09:00 28,7 10,4 74,9 10,2
18.05.2024, 10:00 27,5 9,2 83,9 9,9
18.05.2024, 11:00 26 5,6 99,3 7,6
18.05.2024, 12:00 24,2 5,1 101,5 6,9
18.05.2024, 13:00 20,8 5,1 102,3 7
18.05.2024, 14:00 21,3 5,9 103,5 6,8
18.05.2024, 15:00 20,3 5,2 105,8 6,4
18.05.2024, 16:00 22,4 5,2 108,3 6,5
18.05.2024, 17:00 17,8 4,5 109,6 6,8
18.05.2024, 18:00 16,5 4,6 109,8 7,6
18.05.2024, 19:00 24,8 7,2 107,3 7,2
18.05.2024, 20:00 22,2 7,2 105,6 7,4
18.05.2024, 21:00 25,8 9,5 98,5 8,6
18.05.2024, 22:00 28 13,9 92,6 11,5
18.05.2024, 23:00 33,1 17,4 83,8 13,9
19.05.2024, 00:00 29,5 66,4 14
19.05.2024, 01:00 26,1 63,8 11,8
19.05.2024, 02:00 42,7 25,6 57,6 12,1
19.05.2024, 03:00 44,8 26,2 39,4 11,5
19.05.2024, 04:00 59,2 28,2 37,8 9,8
19.05.2024, 05:00 46,9 25,3 37,5 9,2
19.05.2024, 06:00 27,6 20,5 40 9,1
19.05.2024, 07:00 32,3 19,8 39,8 8,8
19.05.2024, 08:00 31,6 18,7 44,1 15,1
19.05.2024, 09:00 15,1 9,8 65,5 10,1
19.05.2024, 10:00 6,3 3,6 88,2 5,4
19.05.2024, 11:00 5,2 2,3 93,5 7,2
19.05.2024, 12:00 8,1 3,5 99,3 5,6
19.05.2024, 13:00 11,7 5,2 101,2 7
19.05.2024, 14:00 17,4 8,4 93,8 9,3
19.05.2024, 15:00 13,6 4,6 94,2 4,8
19.05.2024, 16:00 14,1 6,2 94,5 6,1
19.05.2024, 17:00 16,7 7,9 96,5 6,8
19.05.2024, 18:00 15,8 7,9 86,5 8,9
19.05.2024, 19:00 9,8 6,4 79,2 12,9
19.05.2024, 20:00 11,5 8,4 62,2 15,6
19.05.2024, 21:00 9,6 6,9 64,6 10,3
19.05.2024, 22:00 12,1 8,5 56,8 14,3
19.05.2024, 23:00 23 14,2 40 20,9
20.05.2024, 00:00 13,6 10,7 44,8 11,1
20.05.2024, 01:00 14,5 11,8 39,2 11,7
20.05.2024, 02:00 16,8 12,7 28,6 14,2
20.05.2024, 03:00 19,9 14,4 23,7 13,4
20.05.2024, 04:00 20,6 14,5 13,5 13,7
20.05.2024, 05:00 21,2 15,6 13,1 15,4
20.05.2024, 06:00 26 17,8 10,1 15,2
20.05.2024, 07:00 26,8 18,3 10,8 19,8
20.05.2024, 08:00 32,2 20,4 7,7 22,8
20.05.2024, 09:00 39,7 19,1 29 28,4
20.05.2024, 10:00 19,5 8,7 66 21,7
20.05.2024, 11:00 14,2 8,1 69,4 10,7
20.05.2024, 12:00 15,6 6,3 90,5 6,7
20.05.2024, 13:00 17,7 5,4 100,5 6,5
20.05.2024, 14:00
20.05.2024, 15:00
20.05.2024, 16:00
20.05.2024, 17:00
20.05.2024, 18:00
20.05.2024, 19:00
20.05.2024, 20:00
20.05.2024, 21:00
20.05.2024, 22:00
20.05.2024, 23:00
21.05.2024, 00:00
Minimum 5,2 2,3 7,7 4,8
Maksimum 59,2 29,5 109,8 28,4
Średnia 23,2 12 69,5 11
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.