Dane pomiarowe tabele stacji Częstochowa, ul. Armii Krajowej 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Aktualna data i godzina: 2023-09-27 00:00
SlCzestoArmK (Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II) 2014-08-18 - 2023-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 12,1 18,9 0,3
25.09.2023, 02:00 11,9 14,8 0,2
25.09.2023, 03:00 16,9 16,6 0,3
25.09.2023, 04:00 13 29,4 0,2
25.09.2023, 05:00 12,6 25,4 0,3
25.09.2023, 06:00 25,1 43,8 0,4
25.09.2023, 07:00 17,9 43,7 0,3
25.09.2023, 08:00 23,1 37,8 0,4
25.09.2023, 09:00 24,7 31,4 0,3
25.09.2023, 10:00 23,5 32 0,3
25.09.2023, 11:00 15,8 21,6 0,3
25.09.2023, 12:00 18,2 23,2 0,3
25.09.2023, 13:00 20,4 34,5 0,3
25.09.2023, 14:00 20,9 34,4 0,4
25.09.2023, 15:00 14,8 33,8 0,3
25.09.2023, 16:00 17,4 32 0,3
25.09.2023, 17:00 15,5 42 0,4
25.09.2023, 18:00 18,1 24 0,3
25.09.2023, 19:00 16,3 26,9 0,3
25.09.2023, 20:00 14,5 29,8 0,3
25.09.2023, 21:00 26,5 40,9 0,4
25.09.2023, 22:00 26,2 26 0,3
25.09.2023, 23:00 19,3 23,6 0,3
26.09.2023, 00:00 17,3 11,1 0,2
26.09.2023, 01:00 11,3 9,9 0,2
26.09.2023, 02:00 21 11,2 0,3
26.09.2023, 03:00 17 17,7 0,3
26.09.2023, 04:00 17,2 13,9 0,2
26.09.2023, 05:00 21,7 17,8 0,3
26.09.2023, 06:00 22,5 26,4 0,3
26.09.2023, 07:00 29,4 35,9 0,5
26.09.2023, 08:00 32,5 35,2 0,6
26.09.2023, 09:00 23,7 26,6 0,5
26.09.2023, 10:00 13,5 14,3 0,6
26.09.2023, 11:00 26,7 21,7 1,1
26.09.2023, 12:00 19,8 21,4 0,3
26.09.2023, 13:00 25,8 26 0,4
26.09.2023, 14:00 30,5 21,6 0,3
26.09.2023, 15:00 24,1 32,4 0,4
26.09.2023, 16:00 26,2 39,8 0,4
26.09.2023, 17:00 32,7 51 0,5
26.09.2023, 18:00 21,9 30 0,3
26.09.2023, 19:00 24,8 24,4 0,4
26.09.2023, 20:00 29,4 33,7 0,4
26.09.2023, 21:00 39,3 53,7 0,5
26.09.2023, 22:00 40,8 53,5 0,5
26.09.2023, 23:00 40,4 49,5 0,5
27.09.2023, 00:00 42,8 0,4
27.09.2023, 01:00
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 11,3 9,9 0,2
Maksimum 40,8 53,7 1,1
Średnia 22 29,3 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.