Dane pomiarowe tabele stacji Częstochowa, ul. Armii Krajowej 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 04:00
SlCzestoArmK (Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 15,3 7,8 0,2
22.04.2024, 02:00 13,5 8,7 0,2
22.04.2024, 03:00 8,8 8,5 0,2
22.04.2024, 04:00 10,5 11,9 0,2
22.04.2024, 05:00 16,1 14 0,2
22.04.2024, 06:00 15,7 25,4 0,3
22.04.2024, 07:00 18,4 33,7 0,4
22.04.2024, 08:00 26,5 44,5 0,5
22.04.2024, 09:00 28,3 44,3 0,4
22.04.2024, 10:00 19,9 42 0,4
22.04.2024, 11:00 15,2 33,3 0,3
22.04.2024, 12:00 21,2 45,6 0,4
22.04.2024, 13:00 22,9 41,5 0,4
22.04.2024, 14:00 23,1 30,8 0,4
22.04.2024, 15:00 18,7 40,8 0,5
22.04.2024, 16:00 18,4 42,3 0,5
22.04.2024, 17:00 18,7 44,5 0,5
22.04.2024, 18:00 21,4 39,3 0,5
22.04.2024, 19:00 18 40,7 0,4
22.04.2024, 20:00 24 45,1 0,4
22.04.2024, 21:00 24,8 48,1 0,5
22.04.2024, 22:00 44,6 57,3 0,8
22.04.2024, 23:00 67,5 56,7 1,1
23.04.2024, 00:00 99,5 43,4 1,2
23.04.2024, 01:00 124,6 35,5 1,4
23.04.2024, 02:00 96,7 30 1,1
23.04.2024, 03:00 83,9 26,1 0,9
23.04.2024, 04:00 80,2 25,2 0,9
23.04.2024, 05:00 83,4 25,5 0,9
23.04.2024, 06:00 82,4 29,6 1
23.04.2024, 07:00 95,9 40,1 1,3
23.04.2024, 08:00 65,6 43 0,9
23.04.2024, 09:00 24,5 22,7 0,5
23.04.2024, 10:00 17,8 29 0,6
23.04.2024, 11:00 14,9 25,3 0,5
23.04.2024, 12:00 10,9 16,1 0,5
23.04.2024, 13:00 11,2 23 0,6
23.04.2024, 14:00 20,3 27,5 0,6
23.04.2024, 15:00 18,4 25,6 0,6
23.04.2024, 16:00 8 22,7 0,6
23.04.2024, 17:00 20,8 31,8 0,6
23.04.2024, 18:00 22,8 23,5 0,6
23.04.2024, 19:00 22,9 27,5 0,6
23.04.2024, 20:00 32,9 28,1 0,6
23.04.2024, 21:00 33 38 0,6
23.04.2024, 22:00 37,6 31,5 0,7
23.04.2024, 23:00 40,9 33,2 0,7
24.04.2024, 00:00 48,8 26,8 0,6
24.04.2024, 01:00 38,9 19,8 0,7
24.04.2024, 02:00 32,1 24,2 0,6
24.04.2024, 03:00 32,6 33 0,6
24.04.2024, 04:00 20,9 0,6
24.04.2024, 05:00
24.04.2024, 06:00
24.04.2024, 07:00
24.04.2024, 08:00
24.04.2024, 09:00
24.04.2024, 10:00
24.04.2024, 11:00
24.04.2024, 12:00
24.04.2024, 13:00
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 8 7,8 0,2
Maksimum 124,6 57,3 1,4
Średnia 35,5 31,5 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.