Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2024-06-18 21:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2024-06-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.06.2024, 01:00 12,4 0,5
16.06.2024, 02:00 13 0,4
16.06.2024, 03:00 14,2 0,3
16.06.2024, 04:00 9,6 0,2
16.06.2024, 05:00 11,3 0,2
16.06.2024, 06:00 8,6 0,2
16.06.2024, 07:00 6,9 0,2
16.06.2024, 08:00 9,2 0,2
16.06.2024, 09:00 5,7 0,6
16.06.2024, 10:00 4,1 0,3
16.06.2024, 11:00 4,5 0,1
16.06.2024, 12:00 4 0,1
16.06.2024, 13:00 3,1 0,1
16.06.2024, 14:00 2,2 0,1
16.06.2024, 15:00 7,3 0,1
16.06.2024, 16:00 8,8 0,1
16.06.2024, 17:00 4,7 0,1
16.06.2024, 18:00 3 0,1
16.06.2024, 19:00 4,6 0,1
16.06.2024, 20:00 7,6 0,1
16.06.2024, 21:00 6,1 0,1
16.06.2024, 22:00 4,6 0,4
16.06.2024, 23:00 7 0,8
17.06.2024, 00:00 15,1 0,6
17.06.2024, 01:00 14,3 1,3
17.06.2024, 02:00 11,5 1,1
17.06.2024, 03:00 13 0,8
17.06.2024, 04:00 15,3 0,8
17.06.2024, 05:00 16,5 0,8
17.06.2024, 06:00 22 1,2
17.06.2024, 07:00 16,9 1,4
17.06.2024, 08:00 20,3 1,2
17.06.2024, 09:00 14,5 1,2
17.06.2024, 10:00 17,5 1
17.06.2024, 11:00 14 1,3
17.06.2024, 12:00 11,7 0,6
17.06.2024, 13:00 9,7 0,4
17.06.2024, 14:00 12,7 0,5
17.06.2024, 15:00 7,4 0,4
17.06.2024, 16:00 5,7 0,2
17.06.2024, 17:00 9,3 0,1
17.06.2024, 18:00 7,4 0,2
17.06.2024, 19:00 6,9 0,1
17.06.2024, 20:00 14,6 0,2
17.06.2024, 21:00 10,1 0,2
17.06.2024, 22:00 19,1 0,4
17.06.2024, 23:00 14,4 0,5
18.06.2024, 00:00 20,8 0,5
18.06.2024, 01:00 18,9 0,9
18.06.2024, 02:00 17,4 0,8
18.06.2024, 03:00 14,4 0,8
18.06.2024, 04:00 19 1,2
18.06.2024, 05:00 17,1 1,4
18.06.2024, 06:00 12,1 1,3
18.06.2024, 07:00 11,1 1,2
18.06.2024, 08:00 8,2 0,6
18.06.2024, 09:00 22,3 0,6
18.06.2024, 10:00 11,5 0,7
18.06.2024, 11:00 12,9 0,6
18.06.2024, 12:00 8,6 0,4
18.06.2024, 13:00 10,7 0,4
18.06.2024, 14:00 7,4 0,4
18.06.2024, 15:00 8 0,2
18.06.2024, 16:00 7,2 0,2
18.06.2024, 17:00 5,2 0,2
18.06.2024, 18:00 9,5 0,1
18.06.2024, 19:00 10,4 0,2
18.06.2024, 20:00 7,5 0,2
18.06.2024, 21:00 0,3
18.06.2024, 22:00
18.06.2024, 23:00
19.06.2024, 00:00
Minimum 2,2 0,1
Maksimum 22,3 1,4
Średnia 10,9 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.