Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2023-09-24 06:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2023-09-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.09.2023, 01:00 20,3 5,5 0,3
22.09.2023, 02:00 18,9 4,6 0,6
22.09.2023, 03:00 19,4 3,7 0,4
22.09.2023, 04:00 21 6,2 0,2
22.09.2023, 05:00 19,6 5,5 0,3
22.09.2023, 06:00 20,2 4,1 0,5
22.09.2023, 07:00 25,3 3,6 0,7
22.09.2023, 08:00 27 3,6 0,8
22.09.2023, 09:00 22,2 9,1 0,6
22.09.2023, 10:00 17,3 8,2 0,2
22.09.2023, 11:00 16,7 9,2 0,1
22.09.2023, 12:00 14,5 9,8 0,3
22.09.2023, 13:00 18,6 10,2 0,5
22.09.2023, 14:00 16,8 9,7 0,3
22.09.2023, 15:00 16,7 8,9 0,2
22.09.2023, 16:00 20,7 9,2 0,2
22.09.2023, 17:00 17,3 9,1 0,2
22.09.2023, 18:00 16,7 8,1 0,2
22.09.2023, 19:00 18,4 7,7 0,3
22.09.2023, 20:00 32 8,3 0,9
22.09.2023, 21:00 18,2 7,6 0,6
22.09.2023, 22:00 8,5 7,8 0,6
22.09.2023, 23:00 20,5 7,7 0,7
23.09.2023, 00:00 14,3 7,4 0,7
23.09.2023, 01:00 8,7 7,5 0,6
23.09.2023, 02:00 9,2 7,1 0,3
23.09.2023, 03:00 6 7,1 0,1
23.09.2023, 04:00 1,1 7,1 0,2
23.09.2023, 05:00 6,9 0,5
23.09.2023, 06:00 6,4 0,7
23.09.2023, 07:00 7 0,3
23.09.2023, 08:00 2,1 6,9 0,6
23.09.2023, 09:00 4,2 7,1 0,3
23.09.2023, 10:00 3,2 7,1 0
23.09.2023, 11:00 1,6 6,6 0,1
23.09.2023, 12:00 10,2 7 0,2
23.09.2023, 13:00 8,4 6,7 0,2
23.09.2023, 14:00 2,6 6,7 0,1
23.09.2023, 15:00 2,6 6,7 0,2
23.09.2023, 16:00 7,2 6,6 0,2
23.09.2023, 17:00 6,4 6,4 0,2
23.09.2023, 18:00 2,7 6,6 0,1
23.09.2023, 19:00 5 6,2 0,2
23.09.2023, 20:00 8,4 5,2 0,4
23.09.2023, 21:00 8,6 6,4 0,5
23.09.2023, 22:00 10,2 6,4 0,6
23.09.2023, 23:00 9,4 6,4 0,4
24.09.2023, 00:00 14,5 6,3 0,2
24.09.2023, 01:00 8 6,1 0,3
24.09.2023, 02:00 5,5 6,3 0,2
24.09.2023, 03:00 7,5 6,4 0,3
24.09.2023, 04:00 16,3 6 0,3
24.09.2023, 05:00 9,4 6,2 0,3
24.09.2023, 06:00 6,4 0,3
24.09.2023, 07:00
24.09.2023, 08:00
24.09.2023, 09:00
24.09.2023, 10:00
24.09.2023, 11:00
24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 13:00
24.09.2023, 14:00
24.09.2023, 15:00
24.09.2023, 16:00
24.09.2023, 17:00
24.09.2023, 18:00
24.09.2023, 19:00
24.09.2023, 20:00
24.09.2023, 21:00
24.09.2023, 22:00
24.09.2023, 23:00
25.09.2023, 00:00
Minimum 1,1 3,6 0
Maksimum 32 10,2 0,9
Średnia 12,8 6,9 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.