Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2023-04-01 07:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2023-04-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 11,3 5,3 0,7
30.03.2023, 02:00 9,7 4,8 0,5
30.03.2023, 03:00 6,7 4,1 0,5
30.03.2023, 04:00 5,8 4,7 0,4
30.03.2023, 05:00 10,8 5,3 0,5
30.03.2023, 06:00 7,2 7,7 0,7
30.03.2023, 07:00 14,7 7,7 1
30.03.2023, 08:00 16,6 8,4 1,4
30.03.2023, 09:00 17,8 7,4 1,4
30.03.2023, 10:00 20,4 6,8 1,1
30.03.2023, 11:00 13,4 5,2 0,8
30.03.2023, 12:00 17,2 4,5 0,7
30.03.2023, 13:00 16,6 5,3 0,8
30.03.2023, 14:00 13,7 4,7 0,7
30.03.2023, 15:00 21,5 4,6 0,6
30.03.2023, 16:00 19,8 4,3 0,5
30.03.2023, 17:00 17,5 3,5 0,6
30.03.2023, 18:00 15,9 2,2 0,8
30.03.2023, 19:00 19,6 4,9 1,2
30.03.2023, 20:00 22,8 6,2 1,3
30.03.2023, 21:00 21 5,2 1,4
30.03.2023, 22:00 21,2 5 1,2
30.03.2023, 23:00 15,9 4,8 1,1
31.03.2023, 00:00 22 4 1
31.03.2023, 01:00 18,1 4,3 0,9
31.03.2023, 02:00 25,5 4,4 0,8
31.03.2023, 03:00 20,6 4,9 0,9
31.03.2023, 04:00 19,2 5,2 0,8
31.03.2023, 05:00 11,8 5,4 0,7
31.03.2023, 06:00 16,1 5,9 0,6
31.03.2023, 07:00 20,8 7,8 0,9
31.03.2023, 08:00 19,3 8,6 2,1
31.03.2023, 09:00 18,9 7,9 1,4
31.03.2023, 10:00 8 6,3 0,6
31.03.2023, 11:00 15,8 6,4 0,5
31.03.2023, 12:00 11,2 7,5 0,6
31.03.2023, 13:00 13,2 7,2 0,6
31.03.2023, 14:00 13,4 5,4 0,6
31.03.2023, 15:00 15,3 5 0,4
31.03.2023, 16:00 9,2 5,9 0,4
31.03.2023, 17:00 16 6,4 0,7
31.03.2023, 18:00 12,1 8,1 0,8
31.03.2023, 19:00 11,2 6,6 0,7
31.03.2023, 20:00 10,8 5 0,8
31.03.2023, 21:00 11,1 5,2 0,6
31.03.2023, 22:00 17,6 5,9 1,4
31.03.2023, 23:00 17,3 6,1 1,3
01.04.2023, 00:00 7,9 5,6 0,4
01.04.2023, 01:00 7,4 5,8 0,4
01.04.2023, 02:00 13,1 5,5 0,4
01.04.2023, 03:00 9,9 5,4 0,4
01.04.2023, 04:00 12,1 5,5 0,4
01.04.2023, 05:00 8 6,3 0,4
01.04.2023, 06:00 9,8 6,4 0,5
01.04.2023, 07:00 6,6 0,7
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 5,8 2,2 0,4
Maksimum 25,5 8,6 2,1
Średnia 14,8 5,7 0,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.