Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2022-12-05 06:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2022-12-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.12.2022, 01:00 39,3 12,5 2,1
03.12.2022, 02:00 43,6 13,3 2
03.12.2022, 03:00 44,3 15,5 2,2
03.12.2022, 04:00 36,5 15,1 2
03.12.2022, 05:00 35,6 14,6 2
03.12.2022, 06:00 37,1 13,7 2,3
03.12.2022, 07:00 41,6 13,6 2,5
03.12.2022, 08:00 43,4 14,6 2,6
03.12.2022, 09:00 45,4 14 3
03.12.2022, 10:00 59,3 15 3,1
03.12.2022, 11:00 56,2 15,3 3,3
03.12.2022, 12:00 61,6 13,5 3,4
03.12.2022, 13:00 67,8 14,6 3,7
03.12.2022, 14:00 76 14,3 3,5
03.12.2022, 15:00 70,3 12,8 3,8
03.12.2022, 16:00 71,7 15,5 4,1
03.12.2022, 17:00 70,7 15,3 4,1
03.12.2022, 18:00 63,6 10,4 3,7
03.12.2022, 19:00 57,6 10,1 3,7
03.12.2022, 20:00 61,9 13 4,1
03.12.2022, 21:00 60,9 11,3 3,9
03.12.2022, 22:00 57,6 11,6 4
03.12.2022, 23:00 66,9 13,5 4,2
04.12.2022, 00:00 53 11,1 4,2
04.12.2022, 01:00 49,7 9,9 3,7
04.12.2022, 02:00 52,1 10 3,4
04.12.2022, 03:00 42,7 11,6 3,5
04.12.2022, 04:00 52,6 10,3 3,8
04.12.2022, 05:00 42,3 7,4 4,1
04.12.2022, 06:00 33,4 6,6 3,6
04.12.2022, 07:00 40,1 6,6 3,6
04.12.2022, 08:00 43,6 6,2 2,9
04.12.2022, 09:00 34,2 6 2,8
04.12.2022, 10:00 25,4 7,6 2,3
04.12.2022, 11:00 38 8,7 2,2
04.12.2022, 12:00 33,8 9,8 2,2
04.12.2022, 13:00 35,2 12,8 2,4
04.12.2022, 14:00 40,1 11,2 2,5
04.12.2022, 15:00 36,9 9,9 2,3
04.12.2022, 16:00 38,4 10,4 2,9
04.12.2022, 17:00 50 8,9 2,9
04.12.2022, 18:00 35,9 8,5 2,6
04.12.2022, 19:00 35,6 10,2 2,8
04.12.2022, 20:00 39,2 9,6 3
04.12.2022, 21:00 35,5 8,1 3,1
04.12.2022, 22:00 30,1 7,4 2,8
04.12.2022, 23:00 37,2 7,6 2,6
05.12.2022, 00:00 31,4 7,4 2,9
05.12.2022, 01:00 31,1 7,1 2,5
05.12.2022, 02:00 25,2 7,9 2,2
05.12.2022, 03:00 29,6 9 2
05.12.2022, 04:00 27,5 7,6 2
05.12.2022, 05:00 23,3 8,2 1,9
05.12.2022, 06:00 8,5 1,9
05.12.2022, 07:00
05.12.2022, 08:00
05.12.2022, 09:00
05.12.2022, 10:00
05.12.2022, 11:00
05.12.2022, 12:00
05.12.2022, 13:00
05.12.2022, 14:00
05.12.2022, 15:00
05.12.2022, 16:00
05.12.2022, 17:00
05.12.2022, 18:00
05.12.2022, 19:00
05.12.2022, 20:00
05.12.2022, 21:00
05.12.2022, 22:00
05.12.2022, 23:00
06.12.2022, 00:00
Minimum 23,3 6 1,9
Maksimum 76 15,5 4,2
Średnia 45,1 10,8 3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.