Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2022-07-04 05:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2022-07-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.07.2022, 01:00 10,9 0,8 0,1
02.07.2022, 02:00 9,6 0,9 0,1
02.07.2022, 03:00 14 1 0,1
02.07.2022, 04:00 15 1,1 0,7
02.07.2022, 05:00 8,8 0,9 0,1
02.07.2022, 06:00 14,2 0,8 0,1
02.07.2022, 07:00 8,6 0,7 0,1
02.07.2022, 08:00 10,9 0,8 0,1
02.07.2022, 09:00 18,1 0,6 0,1
02.07.2022, 10:00 18,4 0,3 0,1
02.07.2022, 11:00 19,7 0,3 0,1
02.07.2022, 12:00 19 0,5 0
02.07.2022, 13:00 9,3 0,7 0,1
02.07.2022, 14:00 14 0,4 0,1
02.07.2022, 15:00 8 0,5 0,1
02.07.2022, 16:00 7 1,4 0,1
02.07.2022, 17:00 9 1,2 0,1
02.07.2022, 18:00 7,8 1,2 0,1
02.07.2022, 19:00 7,3 0,8 0
02.07.2022, 20:00 7,2 0,6 0,1
02.07.2022, 21:00 11,5 0,9 0,1
02.07.2022, 22:00 13 1,6 0,2
02.07.2022, 23:00 21,6 2,7 1,2
03.07.2022, 00:00 23,5 2,2 2,7
03.07.2022, 01:00 17,7 1,9 1,7
03.07.2022, 02:00 23,7 1,7 1,7
03.07.2022, 03:00 25,8 1,3 2,6
03.07.2022, 04:00 22,2 1,5 2,1
03.07.2022, 05:00 21,8 1,8 2,3
03.07.2022, 06:00 26 2,1 2
03.07.2022, 07:00 18,2 10,5 1,4
03.07.2022, 08:00 21,2 11,4 0,9
03.07.2022, 09:00 12,5 5,4 0,7
03.07.2022, 10:00 13,1 3,3 0,3
03.07.2022, 11:00 10,7 3,6 0,1
03.07.2022, 12:00 16,3 4,2 0,2
03.07.2022, 13:00 16,4 3,8 0,2
03.07.2022, 14:00 14,6 2,7 0,3
03.07.2022, 15:00 12,3 2,1 0,2
03.07.2022, 16:00 10,4 2 0,1
03.07.2022, 17:00 14,6 2,2 0,1
03.07.2022, 18:00 15,9 2,2 0,1
03.07.2022, 19:00 12,7 2,6 0,1
03.07.2022, 20:00 18,5 2,6 0,2
03.07.2022, 21:00 15,7 2,5 0,2
03.07.2022, 22:00 14 2,3 0,3
03.07.2022, 23:00 23,7 1,8 0,5
04.07.2022, 00:00 16,8 2,1 0,9
04.07.2022, 01:00 19 2,1 0,7
04.07.2022, 02:00 20,8 2,4 0,6
04.07.2022, 03:00 17,1 2,4 0,5
04.07.2022, 04:00 19,1 2 0,4
04.07.2022, 05:00 2 0,3
04.07.2022, 06:00
04.07.2022, 07:00
04.07.2022, 08:00
04.07.2022, 09:00
04.07.2022, 10:00
04.07.2022, 11:00
04.07.2022, 12:00
04.07.2022, 13:00
04.07.2022, 14:00
04.07.2022, 15:00
04.07.2022, 16:00
04.07.2022, 17:00
04.07.2022, 18:00
04.07.2022, 19:00
04.07.2022, 20:00
04.07.2022, 21:00
04.07.2022, 22:00
04.07.2022, 23:00
05.07.2022, 00:00
Minimum 7 0,3 0
Maksimum 26 11,4 2,7
Średnia 15,3 2,1 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.