Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2022-01-19 02:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2022-01-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.01.2022, 01:00 9,4 5,3 1,4
17.01.2022, 02:00 7,6 5,8 1,1
17.01.2022, 03:00 8,3 5,8 1,1
17.01.2022, 04:00 24,6 5,7 1
17.01.2022, 05:00 6,1 5,7 0,8
17.01.2022, 06:00 16,1 5,6 0,8
17.01.2022, 07:00 8,8 5,7 0,8
17.01.2022, 08:00 5,8 5,2 0,8
17.01.2022, 09:00 4,6 5,1 0,8
17.01.2022, 10:00 5 0,7
17.01.2022, 11:00 0,6
17.01.2022, 12:00 15 3,5 0,6
17.01.2022, 13:00 3 3,5 0,6
17.01.2022, 14:00 2,5 3 0,6
17.01.2022, 15:00 4,6 2,8 0,6
17.01.2022, 16:00 6,6 3,5 0,7
17.01.2022, 17:00 14 3,3 1
17.01.2022, 18:00 6,4 2,9 1
17.01.2022, 19:00 4,4 3,6 0,8
17.01.2022, 20:00 6,3 3,5 0,8
17.01.2022, 21:00 14,5 3,8 1
17.01.2022, 22:00 14,6 3,6 1
17.01.2022, 23:00 8,6 4,1 0,9
18.01.2022, 00:00 10,7 3,4 0,9
18.01.2022, 01:00 14,7 2,9 0,8
18.01.2022, 02:00 8,5 2,4 0,6
18.01.2022, 03:00 10,9 2,5 0,5
18.01.2022, 04:00 13,5 2,5 0,5
18.01.2022, 05:00 13 2,2 0,4
18.01.2022, 06:00 10,6 2,2 0,4
18.01.2022, 07:00 9,8 1,8 0,5
18.01.2022, 08:00 11,8 1,9 0,5
18.01.2022, 09:00 10,8 1,7 0,5
18.01.2022, 10:00 17,9 2,4 0,6
18.01.2022, 11:00 12,6 2,5 0,6
18.01.2022, 12:00 24,1 2,2 0,7
18.01.2022, 13:00 22,7 1,6 0,7
18.01.2022, 14:00 12,7 1,1 0,7
18.01.2022, 15:00 13,2 1,8 0,9
18.01.2022, 16:00 13,1 1,5 0,8
18.01.2022, 17:00 20,9 2,4 0,8
18.01.2022, 18:00 21,7 3,5 1,2
18.01.2022, 19:00 25,1 3,9 1,4
18.01.2022, 20:00 19,5 3,9 1,4
18.01.2022, 21:00 30,9 3,9 1,1
18.01.2022, 22:00 26,8 3,7 1
18.01.2022, 23:00 28 2,9 1,2
19.01.2022, 00:00 43,8 3,8 1,4
19.01.2022, 01:00 3,8 2
19.01.2022, 02:00
19.01.2022, 03:00
19.01.2022, 04:00
19.01.2022, 05:00
19.01.2022, 06:00
19.01.2022, 07:00
19.01.2022, 08:00
19.01.2022, 09:00
19.01.2022, 10:00
19.01.2022, 11:00
19.01.2022, 12:00
19.01.2022, 13:00
19.01.2022, 14:00
19.01.2022, 15:00
19.01.2022, 16:00
19.01.2022, 17:00
19.01.2022, 18:00
19.01.2022, 19:00
19.01.2022, 20:00
19.01.2022, 21:00
19.01.2022, 22:00
19.01.2022, 23:00
20.01.2022, 00:00
Minimum 2,5 1,1 0,4
Maksimum 43,8 5,8 2
Średnia 13,9 3,4 0,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.