Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2024-03-04 13:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2024-03-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.03.2024, 01:00 62 3,4
02.03.2024, 02:00 56,6 3,1
02.03.2024, 03:00 53,5 3
02.03.2024, 04:00 47,1 2,8
02.03.2024, 05:00 43,6 2,6
02.03.2024, 06:00 55,4 2,4
02.03.2024, 07:00 50,5 2,5
02.03.2024, 08:00 41,9 2,3
02.03.2024, 09:00 42,6 2,4
02.03.2024, 10:00 48,9 2,6
02.03.2024, 11:00 57,7 2,7
02.03.2024, 12:00 55,9 2,6
02.03.2024, 13:00 50,8 2,5
02.03.2024, 14:00 40,3 2,4
02.03.2024, 15:00 22,3 1,4
02.03.2024, 16:00 21,7 1,5
02.03.2024, 17:00 24,6 1,5
02.03.2024, 18:00 34,6 2,1
02.03.2024, 19:00 42,8 2,8
02.03.2024, 20:00 47,6 4,5
02.03.2024, 21:00 45,2 2,8
02.03.2024, 22:00 50,1 2,9
02.03.2024, 23:00 62,4 3,1
03.03.2024, 00:00 64,2 3,4
03.03.2024, 01:00 64,8 3,4
03.03.2024, 02:00 55,3 3,3
03.03.2024, 03:00 43,1 3,2
03.03.2024, 04:00 27,5 2,4
03.03.2024, 05:00 23,7 1,7
03.03.2024, 06:00 36,6 1,8
03.03.2024, 07:00 49,8 2,9
03.03.2024, 08:00 37,3 2,7
03.03.2024, 09:00 39,7 2,8
03.03.2024, 10:00 25,6 2,1
03.03.2024, 11:00 17,5 1,3
03.03.2024, 12:00 10,9 1
03.03.2024, 13:00 14,9 0,9
03.03.2024, 14:00 9,8 0,8
03.03.2024, 15:00 12,1 0,6
03.03.2024, 16:00 8,1 0,6
03.03.2024, 17:00 13,4 0,7
03.03.2024, 18:00 9,6 0,9
03.03.2024, 19:00 18,4 1,1
03.03.2024, 20:00 25,1 1,4
03.03.2024, 21:00 23,2 1,5
03.03.2024, 22:00 30,2 1,6
03.03.2024, 23:00 34,1 2,4
04.03.2024, 00:00 27,6 2
04.03.2024, 01:00 25,7 2
04.03.2024, 02:00 30,6 1,8
04.03.2024, 03:00 33,6 1,7
04.03.2024, 04:00 30,5 1,6
04.03.2024, 05:00 33,6 1,7
04.03.2024, 06:00 37,1 2
04.03.2024, 07:00 43,3 2,2
04.03.2024, 08:00 45,3 2,2
04.03.2024, 09:00 43,1 2,1
04.03.2024, 10:00 36,3 1,9
04.03.2024, 11:00 25,6 1,6
04.03.2024, 12:00 13 0,9
04.03.2024, 13:00 0,9
04.03.2024, 14:00
04.03.2024, 15:00
04.03.2024, 16:00
04.03.2024, 17:00
04.03.2024, 18:00
04.03.2024, 19:00
04.03.2024, 20:00
04.03.2024, 21:00
04.03.2024, 22:00
04.03.2024, 23:00
05.03.2024, 00:00
Minimum 8,1 0,6
Maksimum 64,8 4,5
Średnia 36,3 2,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.