Dane pomiarowe tabele stacji Ustroń, ul. Sanatoryjna 7 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7

Aktualna data i godzina: 2024-07-17 12:00
SlUstronSana (Ustroń, ul. Sanatoryjna) 2014-08-18 - 2024-07-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Ustroń , ul. Sanatoryjna 7

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Ustroń , ul. Sanatoryjna 7 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.07.2024, 01:00 10,7 3,1 1,6
15.07.2024, 02:00 7,1 3 1,6
15.07.2024, 03:00 15,1 2,8 1,9
15.07.2024, 04:00 7,7 3,1 1,6
15.07.2024, 05:00 14,5 4,6 2
15.07.2024, 06:00 11 6,4 1,9
15.07.2024, 07:00 14,2 8,7 1,9
15.07.2024, 08:00 9,5 8 2,1
15.07.2024, 09:00 14,7 9,1 2,6
15.07.2024, 10:00 13,2 12,6 3,2
15.07.2024, 11:00 17,9 42,6 12 3,6
15.07.2024, 12:00 11,5 55,4 11,3 3,6
15.07.2024, 13:00 16,7 72,8 9,5 3,2
15.07.2024, 14:00 14,2 89,7 9,9 2,3
15.07.2024, 15:00 8,6 97,1 6,7 2,3
15.07.2024, 16:00 14,5 103 10,1 2,2
15.07.2024, 17:00 13,8 110 5,4 2
15.07.2024, 18:00 12,2 107,7 5,2 1,9
15.07.2024, 19:00 14,4 104,9 5,7 2,1
15.07.2024, 20:00 15,5 85,7 5,9 2
15.07.2024, 21:00 10,3 87,9 5,9 1,6
15.07.2024, 22:00 12,6 84,7 4,6 1,6
15.07.2024, 23:00 7,6 61,1 7,9 1,9
16.07.2024, 00:00 8,5 65,1 4,1 1,7
16.07.2024, 01:00 10,8 84,3 2,7 2,1
16.07.2024, 02:00 16,3 90,4 2,6 2
16.07.2024, 03:00 12,8 91,5 2,5 1,8
16.07.2024, 04:00 14,6 92,3 2,7 2,2
16.07.2024, 05:00 13,1 92,7 2,9 2,2
16.07.2024, 06:00 13,4 92,8 2,9 1,7
16.07.2024, 07:00 12,5 88,1 3,3 1,7
16.07.2024, 08:00 21,2 51,4 13 1,9
16.07.2024, 09:00 20,7 33,3 18 2,3
16.07.2024, 10:00 15,9 58,5 14,5 1,9
16.07.2024, 11:00 14,7 80 9,4 2,1
16.07.2024, 12:00 13,6 86 7,1 1,9
16.07.2024, 13:00 16,7 92,8 5,1 1,9
16.07.2024, 14:00 16,4 102,9 7,4 2,6
16.07.2024, 15:00 18,1 111,3 5,9 1,7
16.07.2024, 16:00 20,6 116,1 6,4 2,2
16.07.2024, 17:00 21,7 97,4 9,3 2,2
16.07.2024, 18:00 12,1 75,4 7,3 1,9
16.07.2024, 19:00 12,8 80,6 8,4 2
16.07.2024, 20:00 12 81 12,7 2,3
16.07.2024, 21:00 13,6 76,8 7,6 2
16.07.2024, 22:00 17,4 70,5 12,4 4,3
16.07.2024, 23:00 11,8 65,7 12,8 3,8
17.07.2024, 00:00 11 67,6 6,4 2,9
17.07.2024, 01:00 7,9 60,2 6,3 2,9
17.07.2024, 02:00 9,1 50,6 5,8 2,5
17.07.2024, 03:00 15,6 47,2 5,1 2,6
17.07.2024, 04:00 14,2 47,7 6,7 2,1
17.07.2024, 05:00 12,6 43,8 5,2 2,3
17.07.2024, 06:00 13 35,6 6,7 1,9
17.07.2024, 07:00 15,2 29,2 12,3 2
17.07.2024, 08:00 15,8 26,5 14,2 2,2
17.07.2024, 09:00 20,1 54,9 23,4 8,9
17.07.2024, 10:00 15,7 62,7 17,2 10,4
17.07.2024, 11:00 21,9 58,8 20,1 9,6
17.07.2024, 12:00 73 14,5 9,1
17.07.2024, 13:00
17.07.2024, 14:00
17.07.2024, 15:00
17.07.2024, 16:00
17.07.2024, 17:00
17.07.2024, 18:00
17.07.2024, 19:00
17.07.2024, 20:00
17.07.2024, 21:00
17.07.2024, 22:00
17.07.2024, 23:00
18.07.2024, 00:00
Minimum 7,1 26,5 2,5 1,6
Maksimum 21,9 116,1 23,4 10,4
Średnia 13,9 74,7 8,1 2,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.