Główny inspektorat ochrony środowiska

Jakość powietrza w Europie - raport 2018

Cinque Terre

Rok wydania: 2019

Autor: Europejska Agencja Środowiska

W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska przedstawiono ocenę emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Europie, ich koncentracji oraz związanych z nimi skutków dla zdrowia i środowiska. Raport występuje jedynie w języku angielskim.