Główny inspektorat ochrony środowiska

Jakość powietrza w Europie - raport 2016

Cinque Terre

Rok wydania: 2016

Autor: EEA (Europejska Agencja Środowiska)

W raporcie Air quality in Europe – 2016 report Europejska Agencja Środowiska dokonała analizy jakości powietrza w Europe w okresie od 2000 do 2014 r. Zasięg analizy obejmuje ponad 40 krajów, w tym ponad 400 miast. W analizie wykorzystano dane przesyłane ze stacji monitoringu powietrza w Europie, w tym z polskich stacji działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.