Główny inspektorat ochrony środowiska

Jakość powietrza w Europie - raport 2017

Cinque Terre

Rok wydania: 2017

Autor: EEA (Europejska Agencja Środowiska)

W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska przedstawiono ocenę emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Europie, ich koncentracji oraz związanych z nimi skutków dla zdrowia i środowiska.