Główny inspektorat ochrony środowiska

Jakość powietrza w Europie - raport 2015

Cinque Terre

Rok wydania: 2015

Autor: EEA (Europejska Agencja Środowiska)

Niniejszy raport przedstawia zaktualizowany przegląd i analizę jakości powietrza w Europie. Skupia się na stanie środowiska w 2013 r. i na rozwoju od 2004 r. do 2013 r. Dokonuje oceny postępów w kierunku spełnienia wymogów dyrektyw dotyczących jakości powietrza. Dodatkowo zawiera przegląd najnowszych ustaleń i szacunków wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i jego wpływu na ekosystemy.