Główny inspektorat ochrony środowiska

Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016 - raport GIOŚ

Cinque Terre

Rok wydania: 2017

Autor: Praca zespołowa pod kierunkiem Anny Katarzyny Wiech i Małgorzaty Marciniewicz-Mykiety oraz pod redakcją Barbary Albiniak

Raport pt. „Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016”, który prezentuje informacje dotyczące m.in. zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym oraz zanieczyszczeniami gazowymi, badanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Raport został przygotowany na podstawie opracowanych przez GIOŚ w 2016 r. ocen i przedstawia analizy i statystyki z ostatnich lat.