Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwach. Raporty wojewódzkie za rok 2020

Cinque Terre

Rok wydania: 2021

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki oceny w postaci raportów wojewódzkich za rok 2020 zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw.