Chief Inspectorate for Environmental Protection
Technicals


More about: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie

More Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie
More about: Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rodzie

Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rodzie

More Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rodzie
More about: Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim

Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim

More Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim
More about: Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim

Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim

More Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim
More about: wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego

wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego

More wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego
More about: Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie

Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie

More Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie
More about: Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Czerniawie

Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Czerniawie

More Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Czerniawie
More about: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

More Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze
More about: Brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Jeleniej Górze

Brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Jeleniej Górze

More Brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Jeleniej Górze
More about: Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

More Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim
More about: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

More Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze
More about: Brak pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Brak pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

More Brak pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze