Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Brak pomiarów benzenu na stacji w Legnicy

Brak pomiarów benzenu na stacji w Legnicy

Więcej Brak pomiarów benzenu na stacji w Legnicy
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie
Więcej o: Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rodzie

Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rodzie

Więcej Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rodzie
Więcej o: Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim

Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim

Więcej Wznowienie pomiarów w Lwówku Śląskim
Więcej o: Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim

Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim

Więcej Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim
Więcej o: Wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego

Wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego

Więcej Wznowienie pomiarów w Jeleniej Górze , ul. Ogińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie

Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie

Więcej Wznowienie pomiarów na stacji w Czerniawie
Więcej o: Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Czerniawie

Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Czerniawie

Więcej Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Czerniawie
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze
Więcej o: Brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Jeleniej Górze

Brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Jeleniej Górze

Więcej Brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Jeleniej Górze
Więcej o: Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

Więcej Przerwa w pracy mierników pyłu zawieszonego w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Jeleniej Górze