Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu średniorocznego dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu średniorocznego dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu średniorocznego dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powiet...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powiet...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powiet...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powiet...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powiet...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powiet...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.