Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu
Więcej o: komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu

komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu

Więcej komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: informacja dot. komunikatu o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu z dnia 24.06.2021 r.

informacja dot. komunikatu o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu z dnia 24.06.2021 r.

Więcej informacja dot. komunikatu o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu z dnia 24.06.2021 r.