Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...