Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 24.08.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

W dniu 23 sierpnia br. poziom informowania, oznaczający średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3, został przekroczony w województwie lubelskim na stacjach w Chełmie (121,2 µg/m3) i w Zamościu (115,7 µg/m3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ostrzeżeń prezentująca informacje o wystąpieniu przekroczeń poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23 sierpnia br. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

W dniu 24 sierpnia br. na stacjach monitoringu jakości powietrza we wschodniej część Polski ponownie odnotowywane są podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie z dnia 23 sierpnia i w późniejszej aktualizacji, przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego jest napływ mas powietrza znad Europy Wschodniej, które docierają nad wschodnią część Polski do województwa lubelskiego i podlaskiego oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Pył zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę pochodzi najprawdopodobniej z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy. Aktywność pożarów obserwowana jest na zobrazowaniach satelitarnych Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Mając na uwadze utrzymywanie się napływu mas powietrza zawierających pył zawieszony ze wschodu, w dniu 24 sierpnia br. dla obszaru województwa podlaskiego został wydany komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie powyżej 150 µg/m3). Prognozowane przekroczenie obejmuje powiat miasto Białystok i powiat białostocki.

W dniu 24 sierpnia br. zostały wydane także komunikaty o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie powyżej 100 µg/m3) dla obszarów województw:

  • lubelskiego: prognozowane przekroczenie obejmuje powiat radzyński i janowski oraz miasta na prawach powiatu: Lublin, Chełm, Zamość i Biała Podlaska;
  • warmińsko-mazurskiego: prognozowane przekroczenie obejmuje powiat ełcki i olecki;
  • podlaskiego: prognozowane przekroczenie obejmuje powiat augustowski.

Szczegółowe informacje o obszarach objętych ryzykiem zawarte są w  komunikatach o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomu informowania i alarmowego dla pyłu PM10, opublikowanych w sekcjach „Przekroczenia i ryzyko przekroczeń” poszczególnych wojewódzkich podstron portalu Jakość Powietrza.

Aktualnie wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 utrzymują się w pasie województw wschodniej Polski. Według danych pomiarowych z godz. 10:00 najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu zawieszonego PM10 wystąpiły na stacjach monitoringu jakości powietrza:

  • w województwie podlaskim: w Białymstoku na stacji przy ul. 42 Pułku Piechoty (214,3 µg/m3) oraz na stacji przy ul. Warszawskiej (159,5 µg/m3), w Augustowie (162,0 µg/m3), w Łomży (117,9 µg/m3) i w Grajewie (114,0 µg/m3);
  • w województwie lubelskim: w Chełmie (135,7 µg/m3), w Białej Podlaskiej (123,9 µg/m3) i w Zamościu (118,0 µg/m3);
  • w województwie warmińsko-mazurskim: w Ełku (140,0 µg/m3) i w Gołdapi (137,6 µg/m3);
  • w województwie mazowieckim: w Siedlcach (148,5 µg/m3) i w Gutach Dużych (128,7 µg/m3).

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10  wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 10:00 24 sierpnia br.  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                             Prędkość i kierunek wiatru nad Europą w dniu 24 sierpnia br. wg IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje utrzymanie się napływów powietrza znad Europy Wschodniej w najbliższych dniach. W przypadku braku opadów

atmosferycznych może to powodować utrzymywanie się podwyższonych stężeń we wschodniej części Polski.