Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2022

Cinque Terre

Rok wydania: 2023

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie dolnośląskim. Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. „Aneks nr 1 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2022” został opracowany z uwagi na potrzebę korekty w raporcie informacji dotyczących niklu i benzo(a)pirenu oznaczanych w pyle zawieszonym PM10.