Główny inspektorat ochrony środowiska
zachodniopomorskie
Przekroczenie
ozon
180,9 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
ZpSzczAndrze-O3-1g
Szczecin
PL3201 Aglomeracja Szczecińska
09.09.2023 15:00
Przekazano komunikat do WCZK w Szczecinie oraz zamiesczono informcję na Portalu Jakosc Powietrza GIOS