Główny inspektorat ochrony środowiska
zachodniopomorskie
Przekroczenie
ozon
199,4 µg/m3
3 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
ZpSzczAndrze-O3-1g
Szczecin
PL3201 Aglomeracja Szczecińska
Obszar przekroczenia poziomu informowania - miasto Szczecin
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
11.09.2023 16:00
Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania oraz ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego O3 przekazano do WCZK w Szczecinie