Główny inspektorat ochrony środowiska
świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
133,5 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SkMaloSlonec-PM10-1g
Małogoszcz
PL2602 strefa świętokrzyska
miasto i gmina Małogoszcz
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S22 Oddziaływanie przemysłu
10.01.2024
Informację o przekroczeniu poziomu informowania (PI) dla pyłu zawieszonego PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz Departamentu Przyrody i Klimatu UMWŚ w Kielcach.
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13