Główny inspektorat ochrony środowiska
wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
112,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpBoroDrapal-PM10-1g
Borówiec
PL3003 strefa wielkopolska
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
31.03.2024