Główny inspektorat ochrony środowiska
wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
104 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpKaliSawick-PM10-1g
Kalisz
PL3002 miasto Kalisz
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
31.03.2024