Roczne i pięcioletnie oceny jakości powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczne i pięcioletnie oceny jakości powietrza


Roczne i pięcioletnie oceny jakości powietrza wykonywane do 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a od 2019 r. przez GIOŚ, zebrane zostały w module "Publikacje" na poszczególnych  wojewódzkich  podstronach portalu "Jakość Powietrza"
 

Lp.

województwo

Link do publikacji na podstronach wojewódzkich

1

dolnośląskie

2

kujawsko-pomorskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2/publications
3

lubelskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/4/publications
4

lubuskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/5/publications
5

małopolskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6/publications
6

mazowieckie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/publications
7

łódzkie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/publications
8

opolskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/publications

9

podkarpackie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/publications
10

podlaskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/10/publications
11

pomorskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/11/publications

12

śląskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/publications
13

świętokrzyskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13/publications
14

warmińsko-mazurskie

15

wielkopolskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15/publications
16

zachodniopomorskie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/16/publications