Pomiary i ocena jakości powietrza - raporty do Komisji Europejskiej - Główny inspektorat ochrony środowiska
Pomiary i ocena jakości powietrza - raporty do Komisji Europejskiej

Rysunek przedstawia logo Europejskiej Agencji Środowiska
Na mocy przepisów unijnych odzwierciedlonych w prawie krajowym Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje wyniki pomiarów z sieci stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska, wyniki zbiorczej oceny jakości powietrza oraz dane o przekroczeniach progów alarmowych ozonu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Europejskiej Agencji Środowiska. Pliki te umieszczane są bezpośrednio w Centralnym Repozytorium Danych Europejskiej Agencji Środowiska.