Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 12.01.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

 

W dniu 11 stycznia br. poziom alarmowy, oznaczający średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m­3, został przekroczony:

 • w województwie wielkopolskim: w Szamotułach (182,4 µg/m3);
 • w województwie kujawsko-pomorskim: w Grudziądzu (171,8 µg/m3).

Również w dniu 11 stycznia br. poziom informowania, oznaczający średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m­3, został przekroczony:

 • w województwie wielkopolskim: w Pleszewie (127,0 µg/m3), w Kaliszu (121,6 µg/m3), w Mosinie (116,6 µg/m3) i w Pile (106,5 µg/m3);
 • w województwie kujawsko-pomorskim: w Solcu Kujawskim (128,0 µg/m3), w Bydgoszczy na stacji przy pl. Poznańskim (145,2 µg/m3) i przy ul. Warszawskiej (118,9 µg/m3);
 • w województwie pomorskim: w Lęborku (144,0 µg/m3) i w Chojnicach (125,2 µg/m3);
 • w województwie łódzkim: w Łasku (101,6 µg/m3).

 

Mapa ostrzeżeń prezentująca informacje o wystąpieniu przekroczeń poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11 stycznia

Mapa ostrzeżeń prezentująca informacje o wystąpieniu przekroczeń poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11 stycznia, https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Występowaniu wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w centralnej i częściowo północnej Polsce sprzyjała sytuacja meteorologiczna: niskie temperatury powodujące zwiększoną emisję z ogrzewania, oraz warunki sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Przebieg warunków pogodowych w minionej dobie uwarunkowany był silnym wałem wysokiego ciśnienia, rozciągającym się od Atlantyku aż po wschodnią część Europy. Taka sytuacja baryczna przełożyła się na napływ chłodnej masy powietrza arktycznego z północnego-wschodu kontynentu. Mroźna noc z pełnym zachmurzeniem, zalegającym pod inwersją wyżową, doprowadziła do znacznych spadków temperatury. Kumulacji zanieczyszczeń dodatkowo sprzyjał słaby wiatr oraz lokalne mgły i zamglenia.

W związku z utrzymującymi się warunkami sprzyjającymi kumulacji zanieczyszczeń, w dniu 12 stycznia  na obszarze części województwa wielkopolskiego zostało wydane ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10. Prognozowane przekroczenie obejmuje następujące powiaty: poznański (miejscowość Mosina), miasto Poznań, miasto Kalisz, miasto Szamotuły, powiat pleszewski (miasto Pleszew).

W dniu 12 stycznia wydano także ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla:

 • województwa wielkopolskiego: prognozowane przekroczenie obejmuje  miasto Konin, powiat poznański (miejscowość Borówiec, Koziegłowy), powiat pilski (miejscowość Piła);

 

Szczegółowe informacje o obszarach objętych ryzykiem zawarte są w  komunikatach o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomu informowania i alarmowego dla pyłu PM10, opublikowanych w sekcjach „Przekroczenia i ryzyko przekroczeń” poszczególnych  wojewódzkich podstron portalu Jakość Powietrza.

 

Aktualnie wysokie stężenia pyłów utrzymują się głównie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Według danych pomiarowych z godz. 9:00 najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu zawieszonego PM10 wystąpiły na stacjach monitoringu jakości powietrza:

 • w województwie wielkopolskim: w Koziegłowach (142,6 µg/m³), w Kaliszu (141,5 µg/m³), w Szamotułach  (132,9 µg/m³), w Poznaniu na stacji przy ul. Polanka  (115,2 µg/m³)  i przy ul. Dąbrowskiego (113,8 µg/m³), w Pleszewie (118,6 µg/m³), w Pile (117,4 µg/m³), w Mosinie (115,8 µg/m³) i  w Borówcu  (113,7 µg/m³);
 • w województwie dolnośląskim: w Nowej Rudzie (179,1 µg/m³), w Wałbrzychu (129 µg/m³), w Oławie (126,7 µg/m³), we Wrocławiu na stacji przy ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego (126,8 µg/m³) i w Dzierżoniowie (114,6 µg/m³);
 • w województwie podlaskim: w Łomży (162 µg/m³), w Augustowie (144,3 µg/m³), w Grajewie (142,1 µg/m³) i w Białymstoku na stacji przy ul. Warszawskiej (142,2 µg/m³).

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza”  oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10  wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 9:00 12 stycznia https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 9:00  12 stycznia  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Prognozy zanieczyszczenia powietrza opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska – PIB wskazują na dalsze utrzymywanie się w dniu dzisiejszym (12 stycznia) podwyższonych, lokalnie wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w centralnej i południowo-zachodniej części Polski. Jednocześnie, w drugiej części dnia prognozowane jest obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 w zachodniej Polsce, w związku z prognozowanym wzrostem prędkości wiatru.

Zachęcamy Państwa do śledzenia jednogodzinnych i średniodobowych prognoz zanieczyszczenia powietrza, prezentowanych  dla obszaru całej Polski w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), dostępnych  w module Prognozy zanieczyszczeń powietrza portalu oraz w aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce”.

Mapa prezentująca prognozę stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 12 stycznia

Mapa prezentująca prognozę stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego  PM10 na dzień 12 stycznia, opracowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

 

Według prognoz meteorologicznych  w dniu 12 stycznia obszar całego kraju pozostawać będzie pod wpływem  zimnego powietrza pochodzenia arktycznego. W rejonach występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń temperatura powietrza wynosi od -6 ° C do -10 ° C, przy jednocześnie słabych prędkościach wiatru i wysokim zachmurzeniu 70-100 %, co przyczyniało się do lokalnego występowania porannych  mgieł. W czwartek i piątek prognozowane jest ocieplenie, temperatury powietrza wzrosną od ok. 6 ° C na zachodzie do ok. 3 ° C na krańcach południowo-wschodnich. Przewidywany jest wzrost prędkości wiatru głównie w centralnej i północnej Polsce do ok. 30  km/h w czwartek i ok. 40 km/h w piątek, a także przelotne opady deszczu w tych dniach przemieszczające się z północnego-zachodu na południowy-wschód kraju.  Prognozowane warunki meteorologiczne będą sprzyjać poprawie jakości powietrza atmosferycznego.