Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 13:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
11.05.2024, 01:00 39,2 16,4 57,6 0,6 0,6
11.05.2024, 02:00 37,5 15,6 57,4 0,5 0,5
11.05.2024, 03:00 37,9 18,4 53,2 0,5 0,4
11.05.2024, 04:00 37,2 19,4 48,6 0,5 0,4
11.05.2024, 05:00 40,2 22,2 45 0,6 0,4
11.05.2024, 06:00 41,4 24,1 40,7 0,6 0,4
11.05.2024, 07:00 44,3 25,7 41 0,7 0,4
11.05.2024, 08:00 41,8 23,8 38,7 0,6 0,5
11.05.2024, 09:00 36,9 21,2 44,2 0,7 0,5
11.05.2024, 10:00 32,6 17,3 46,3 0,7 0,6
11.05.2024, 11:00 22,4 10,9 43,4 0,4 0,4
11.05.2024, 12:00 22 10,3 53,2 0,4 0,6
11.05.2024, 13:00 20,9 8,5 52,2 0,4 0,5
11.05.2024, 14:00 20,7 9,1 50,1 0,3 0,5
11.05.2024, 15:00 15,5 7,6 52,7 0,3 0,5
11.05.2024, 16:00 13,4 7,3 60,5 0,4 0,6
11.05.2024, 17:00 11,4 6,7 59 0,6 0,6
11.05.2024, 18:00 12,6 8 59,5 0,5 0,6
11.05.2024, 19:00 15,5 9,3 65,7 0,4 0,8
11.05.2024, 20:00 27,7 12,1 58,1 0,5 0,7
11.05.2024, 21:00 31,1 14,1 58,1 0,8 0,7
11.05.2024, 22:00 33,8 16,2 53 0,6 0,7
11.05.2024, 23:00 37,4 16,7 47,6 0,6 0,9
12.05.2024, 00:00 33,2 13,1 42,6 0,6 0,6
12.05.2024, 01:00 21 7,4 38,4 0,3 0,4
12.05.2024, 02:00 20,7 7,2 43,8 0,3 0,4
12.05.2024, 03:00 22,1 7,7 39,1 0,3 0,4
12.05.2024, 04:00 20,3 6,9 40,5 0,2 0,4
12.05.2024, 05:00 17,3 6,6 38,8 0,2 0,4
12.05.2024, 06:00 21 7,5 42,6 0,2 0,4
12.05.2024, 07:00 21,3 6,9 35,3 0,3 0,3
12.05.2024, 08:00 16,4 6 25,3 0,2 0,3
12.05.2024, 09:00 17,9 6,5 30,5 0,4 0,3
12.05.2024, 10:00 16,6 5,1 25,8 0,3 0,3
12.05.2024, 11:00 16,2 4,3 22,5 0,2 0,3
12.05.2024, 12:00 14,8 4,6 27,2 0,2 0,3
12.05.2024, 13:00 14 4 31,6 0,2 0,4
12.05.2024, 14:00 12,6 3,7 31 0,3 0,3
12.05.2024, 15:00 11 3,2 36,7 0,2 0,3
12.05.2024, 16:00 12,5 3,2 43,6 0,2 0,4
12.05.2024, 17:00 13,5 3,3 38,1 0,2 0,3
12.05.2024, 18:00 13,9 3,4 46,8 0,2 0,4
12.05.2024, 19:00 11,9 3,2 44,6 0,3 0,4
12.05.2024, 20:00 12,7 3,5 56,7 0,2 0,4
12.05.2024, 21:00 17,1 4,6 58,8 0,3 0,5
12.05.2024, 22:00 23,8 6,9 81,2 0,4 0,8
12.05.2024, 23:00 23,1 8,2 71,6 0,6 0,6
13.05.2024, 00:00 23,9 9,5 56,7 0,5 0,5
13.05.2024, 01:00 32,5 9,4 47,9 0,4 0,5
13.05.2024, 02:00 42,8 10,8 39,2 0,3 0,4
13.05.2024, 03:00 13,8 6,5 32,5 0,3 0,3
13.05.2024, 04:00 16,4 7,4 29,2 0,3 0,3
13.05.2024, 05:00 17,3 7,5 32,5 0,2 0,3
13.05.2024, 06:00 24,2 9,1 37,1 0,3 0,5
13.05.2024, 07:00 31,2 11,6 45,7 0,4 0,5
13.05.2024, 08:00 37,2 16,2 55,4 0,7 0,6
13.05.2024, 09:00 43,1 14,1 62,1 0,7 0,5
13.05.2024, 10:00 37,3 10,2 61,5 0,5 0,5
13.05.2024, 11:00 22,1 5,2 47,1 0,3 0,3
13.05.2024, 12:00 21,9 5,5 58,2 0,4 0,5
13.05.2024, 13:00 22,4 4,8 46,5 0,2 0,3
13.05.2024, 14:00 18,9 4,1 51,4 0,2 0,3
13.05.2024, 15:00 20 4,3 47,9 0,2 0,4
13.05.2024, 16:00 21,7 4,7 51,6 0,2 0,4
13.05.2024, 17:00 22,6 5,4 58,7 0,3 0,4
13.05.2024, 18:00 19 4,5 53,3 0,3 0,5
13.05.2024, 19:00 20,4 4,7 60,7 0,5 0,5
13.05.2024, 20:00 19,2 5,2 72,3 0,4 0,5
13.05.2024, 21:00 26 7,4 90 0,4 0,7
13.05.2024, 22:00 27,3 8,2 81,3 0,6 0,6
13.05.2024, 23:00 34,8 10,7 78,8 0,5 0,6
14.05.2024, 00:00 32,7 10,1 70,6 0,5 0,5
14.05.2024, 01:00 31,4 10,3 59,9 0,4 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.