Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 06:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 45,5 24,6 28,4 1 0,8
24.09.2022, 02:00 56,3 31,7 24,5 1,1 0,8
24.09.2022, 03:00 53 30,5 19,7 1,2 0,9
24.09.2022, 04:00 52,3 31,7 17 1,3 0,9
24.09.2022, 05:00 49,3 30,5 15,6 1,4 0,7
24.09.2022, 06:00 40,2 25 19,5 1,4 0,7
24.09.2022, 07:00 50,3 29,4 15,5 1,4 0,8
24.09.2022, 08:00 50 29,5 18,8 1,4 0,8
24.09.2022, 09:00 51,6 29,8 24,3 1,5 0,8
24.09.2022, 10:00 47,8 25,8 35 1,5 0,8
24.09.2022, 11:00 41,1 22,6 41,5 1,4 0,7
24.09.2022, 12:00 41,4 21,5 43,8 1,3 0,7
24.09.2022, 13:00 39,2 20,1 44,9 1,3 0,7
24.09.2022, 14:00 25,4 13 45,2 1,3 0,5
24.09.2022, 15:00 16,6 7,6 49,3 1,2 0,5
24.09.2022, 16:00 15,9 7,1 48,7 0,9 0,5
24.09.2022, 17:00 16,3 7,1 56,4 0,8 0,6
24.09.2022, 18:00 19,1 8,4 60,2 0,7 0,6
24.09.2022, 19:00 26,2 11 76,7 0,6 0,9
24.09.2022, 20:00 42,1 16 85,4 0,7 1,4
24.09.2022, 21:00 50,9 20,3 69,1 0,9 1,4
24.09.2022, 22:00 44,1 20,1 50,5 1 0,9
24.09.2022, 23:00 39,2 19,4 38,8 1 0,8
25.09.2022, 00:00 38,4 20,8 32,3 1 0,8
25.09.2022, 01:00 44,7 24,7 28 1 0,9
25.09.2022, 02:00 42,5 24,5 20,8 1,1 0,8
25.09.2022, 03:00 41,8 24,8 17,7 1,1 0,8
25.09.2022, 04:00 44,8 27,1 17,5 1,1 0,7
25.09.2022, 05:00 47,8 29,6 16,4 1,2 0,7
25.09.2022, 06:00 50,1 30,7 18,7 1,2 0,7
25.09.2022, 07:00 49 29,9 15,1 1,3 0,7
25.09.2022, 08:00 49,7 29,9 15,7 1,3 0,7
25.09.2022, 09:00 48,1 29,1 19,3 1,3 0,7
25.09.2022, 10:00 50,4 29,6 33,8 1,3 0,8
25.09.2022, 11:00 38,6 21,9 36,1 1,3 0,6
25.09.2022, 12:00 36,9 21,8 57,4 1,2 0,9
25.09.2022, 13:00 43,5 23,1 57,6 1,2 1
25.09.2022, 14:00 42,2 20,3 54,2 1,3 0,9
25.09.2022, 15:00 41 18,9 58,1 1,2 0,8
25.09.2022, 16:00 38,4 19,5 54,3 1,1 0,8
25.09.2022, 17:00 40,5 21 58,3 1 0,8
25.09.2022, 18:00 47,2 24,1 68,4 1 0,9
25.09.2022, 19:00 46,1 25 64,5 1,1 1
25.09.2022, 20:00 48,7 27 60,1 1,2 0,9
25.09.2022, 21:00 52,6 29 61,6 1,3 1
25.09.2022, 22:00 49,3 26,8 54,2 1,3 1
25.09.2022, 23:00 47,5 25,9 32,8 1,3 0,9
26.09.2022, 00:00 52,1 29,7 26,4 1,3 0,8
26.09.2022, 01:00 47 28,3 22,3 1,3 0,8
26.09.2022, 02:00 49,2 30,6 18,7 1,3 0,7
26.09.2022, 03:00 48,1 29,6 14,9 1,3 0,7
26.09.2022, 04:00 51,6 32,7 13,3 1,3 0,7
26.09.2022, 05:00 51,4 32,5 13 1,3 0,7
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 15,9 7,1 13 0,6 0,5
Maksimum 56,3 32,7 85,4 1,5 1,4
Średnia 43,3 24 37,5 1,2 0,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.