Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2023-09-24 06:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2023-09-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.09.2023, 01:00 23 11,2 51 0,9 0,7
22.09.2023, 02:00 20,7 10,7 40,1 0,7 0,6
22.09.2023, 03:00 19 9,9 0,7
22.09.2023, 04:00 21,2 10,2 36,6 0,6 0,4
22.09.2023, 05:00 25,1 12,3 32,5 0,8 0,4
22.09.2023, 06:00 27,2 13,1 46 0,8 0,6
22.09.2023, 07:00 34,2 15,5 46,9 1,2 0,7
22.09.2023, 08:00 34 14,7 53,3 0,9 0,8
22.09.2023, 09:00 43,1 19,5 58,3 1,1 0,7
22.09.2023, 10:00 53,5 21,1 63,8 1,2 0,8
22.09.2023, 11:00 27,2 12,2 48,4 0,9 0,5
22.09.2023, 12:00 58,7 14 38,2 0,3 0,4
22.09.2023, 13:00 26,8 8,7 39,8 0,2 0,4
22.09.2023, 14:00 20,1 7,6 51 0,2 0,4
22.09.2023, 15:00 23,4 7,5 36,7 0,2 0,4
22.09.2023, 16:00 19,2 7,6 33,9 0,2 0,4
22.09.2023, 17:00 19,7 7,9 44,5 0,2 0,4
22.09.2023, 18:00 25,6 10 66,8 0,4 0,6
22.09.2023, 19:00 25,2 11,2 59,4 0,4 0,6
22.09.2023, 20:00 34,7 14,5 82,3 0,5 0,7
22.09.2023, 21:00 34,4 16,9 83 0,9 1
22.09.2023, 22:00 36,6 22 72,9 1,3 0,9
22.09.2023, 23:00 39,4 23,6 61,1 0,9 0,9
23.09.2023, 00:00 38,2 23,5 57,9 1 0,9
23.09.2023, 01:00 37,9 22,2 51,1 1 0,9
23.09.2023, 02:00 31,3 18,6 40,1 0,8 0,7
23.09.2023, 03:00 18,6 9,3 37,3 0,2 0,4
23.09.2023, 04:00 15,1 8,7 30,3 0,1 0,4
23.09.2023, 05:00 14,1 8,5 27,4 0,1 0,4
23.09.2023, 06:00 22,7 15 24 0,2 0,4
23.09.2023, 07:00 23,4 15,5 20,7 0,3 0,4
23.09.2023, 08:00 25,8 17,8 25 0,3 0,4
23.09.2023, 09:00 26,8 18 25,9 0,2 0,4
23.09.2023, 10:00 23,2 16,5 29,4 0,3 0,5
23.09.2023, 11:00 20,3 15,4 29,8 0,4 0,6
23.09.2023, 12:00 7,7 5,5 26,8 0,4 0,5
23.09.2023, 13:00 5,1 3,5 26,4 0,3 0,5
23.09.2023, 14:00 4,5 2,5 33,5 0,3 0,5
23.09.2023, 15:00 3,9 2,4 39 0,4 0,5
23.09.2023, 16:00 5,2 3,7 33 0,4 0,5
23.09.2023, 17:00 5,5 4 31,6 0,4 0,5
23.09.2023, 18:00 19,9 17,3 48 0,4 0,5
23.09.2023, 19:00 39,2 34,7 47,8 0,5 0,6
23.09.2023, 20:00 10,3 6,2 48,5 0,6 0,7
23.09.2023, 21:00 11,7 7,3 42,7 0,6 0,6
23.09.2023, 22:00 19,8 9,6 38,1 0,6 0,7
23.09.2023, 23:00 22,8 11,5 33,7 0,6 0,6
24.09.2023, 00:00 23,8 13 29,5 0,6 0,6
24.09.2023, 01:00 23,8 14,9 26,7 0,5 0,6
24.09.2023, 02:00 19,7 13,4 24 0,4 0,5
24.09.2023, 03:00 13,2 9,4 24,3 0,3 0,5
24.09.2023, 04:00 9,4 6,3 26,3 0,3 0,4
24.09.2023, 05:00 8,3 5,3 23,6 0,2 0,4
24.09.2023, 06:00 9 5,8 28,4 0,2 0,4
24.09.2023, 07:00
24.09.2023, 08:00
24.09.2023, 09:00
24.09.2023, 10:00
24.09.2023, 11:00
24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 13:00
24.09.2023, 14:00
24.09.2023, 15:00
24.09.2023, 16:00
24.09.2023, 17:00
24.09.2023, 18:00
24.09.2023, 19:00
24.09.2023, 20:00
24.09.2023, 21:00
24.09.2023, 22:00
24.09.2023, 23:00
25.09.2023, 00:00
Minimum 3,9 2,4 20,7 0,1 0,4
Maksimum 58,7 34,7 83 1,3 1
Średnia 23,2 12,4 41,1 0,5 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.