Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2022-07-03 05:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2022-07-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2022, 01:00
01.07.2022, 02:00
01.07.2022, 03:00
01.07.2022, 04:00
01.07.2022, 05:00
01.07.2022, 06:00
01.07.2022, 07:00
01.07.2022, 08:00
01.07.2022, 09:00
01.07.2022, 10:00
01.07.2022, 11:00
01.07.2022, 12:00
01.07.2022, 13:00
01.07.2022, 14:00
01.07.2022, 15:00
01.07.2022, 16:00
01.07.2022, 17:00
01.07.2022, 18:00
01.07.2022, 19:00
01.07.2022, 20:00
01.07.2022, 21:00
01.07.2022, 22:00
01.07.2022, 23:00
02.07.2022, 00:00
02.07.2022, 01:00
02.07.2022, 02:00
02.07.2022, 03:00
02.07.2022, 04:00
02.07.2022, 05:00
02.07.2022, 06:00
02.07.2022, 07:00
02.07.2022, 08:00
02.07.2022, 09:00
02.07.2022, 10:00
02.07.2022, 11:00
02.07.2022, 12:00
02.07.2022, 13:00
02.07.2022, 14:00
02.07.2022, 15:00
02.07.2022, 16:00
02.07.2022, 17:00
02.07.2022, 18:00
02.07.2022, 19:00
02.07.2022, 20:00
02.07.2022, 21:00
02.07.2022, 22:00
02.07.2022, 23:00
03.07.2022, 00:00
03.07.2022, 01:00
03.07.2022, 02:00
03.07.2022, 03:00
03.07.2022, 04:00
03.07.2022, 05:00
03.07.2022, 06:00
03.07.2022, 07:00
03.07.2022, 08:00
03.07.2022, 09:00
03.07.2022, 10:00
03.07.2022, 11:00
03.07.2022, 12:00
03.07.2022, 13:00
03.07.2022, 14:00
03.07.2022, 15:00
03.07.2022, 16:00
03.07.2022, 17:00
03.07.2022, 18:00
03.07.2022, 19:00
03.07.2022, 20:00
03.07.2022, 21:00
03.07.2022, 22:00
03.07.2022, 23:00
04.07.2022, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.