Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2023-04-01 07:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2023-04-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 33,3 23,7 55,8 1,3 0,6
30.03.2023, 02:00 36,3 23,9 54,2 1,1 0,5
30.03.2023, 03:00 36,3 20,3 39 1 0,4
30.03.2023, 04:00 36 24,6 38,3 0,9 0,4
30.03.2023, 05:00 53,2 35,8 53,3 1,4 0,6
30.03.2023, 06:00 55,8 36,7 62,8 1,6 0,6
30.03.2023, 07:00 70,5 44 63,3 1,7 0,9
30.03.2023, 08:00 80,2 47,2 60,1 2,2 1,1
30.03.2023, 09:00 94,1 44,1 74,1 2,3 1
30.03.2023, 10:00 65,4 22,6 81,5 1,3 0,8
30.03.2023, 11:00 33,1 11 53,2 0,8 0,5
30.03.2023, 12:00 30,2 9,2 54 0,6 0,4
30.03.2023, 13:00 29,3 8,5 51,2 0,5 0,4
30.03.2023, 14:00 26,5 7,6 41,6 0,5 0,4
30.03.2023, 15:00 29,4 8,3 45,9 0,5 0,4
30.03.2023, 16:00 31 9,5 52,2 0,5 0,5
30.03.2023, 17:00 30,1 10,1 57,6 0,8 0,6
30.03.2023, 18:00 35,1 13 53,4 0,8 0,5
30.03.2023, 19:00 37,4 14,8 45,8 0,7 0,5
30.03.2023, 20:00 21,7 12,1 57,5 0,8 0,6
30.03.2023, 21:00 31,7 13,7 60,6 0,9 0,6
30.03.2023, 22:00 41 17 54,9 0,8 0,6
30.03.2023, 23:00 44,1 22,3 49,1 1 0,7
31.03.2023, 00:00 35,7 22,8 40,5 0,9 0,5
31.03.2023, 01:00 29,6 19,1 35,3 0,9 0,5
31.03.2023, 02:00 24,7 17,9 21,4 0,7 0,4
31.03.2023, 03:00 22,7 17,3 0,6
31.03.2023, 04:00 21 16,4 9 0,5 0,4
31.03.2023, 05:00 19,6 14,3 11,9 0,5 0,4
31.03.2023, 06:00 24,1 12,6 36,5 0,4 0,4
31.03.2023, 07:00 28,5 13 68,2 0,6
31.03.2023, 08:00 31,6 12,7 65 0,6
31.03.2023, 09:00 44,9 16,3 59,2 0,6
31.03.2023, 10:00 32,9 12,6 50,4 0,6
31.03.2023, 11:00 25,8 10,3 43,1 0,5
31.03.2023, 12:00 25,5 8,9 48,6 0,5
31.03.2023, 13:00 31,1 9,3 39,8 0,4
31.03.2023, 14:00 26,8 8,4 44,4 0,5
31.03.2023, 15:00 22,5 7,9 44,6 0,6
31.03.2023, 16:00 22,1 7,5 45 0,6
31.03.2023, 17:00 29,3 6,7 40,2 0,5
31.03.2023, 18:00 19,9 5,6 63,1 0,6
31.03.2023, 19:00 22 7,4 70,2 0,7
31.03.2023, 20:00 27,4 9,5 81 0,8
31.03.2023, 21:00 32,4 12,8 83,4 1
31.03.2023, 22:00 46,6 17,6 83,2 1,1
31.03.2023, 23:00 36,1 18,2 72,4 0,9
01.04.2023, 00:00 33,5 18,8 41,8 0,6
01.04.2023, 01:00 12,8 7 19,2 0,4
01.04.2023, 02:00 9,7 3,7 11,1 0,4
01.04.2023, 03:00 7,2 3,6 12,6 0,3
01.04.2023, 04:00 7,3 3,9 14,6 0,4
01.04.2023, 05:00 8,8 4,5 15,1 0,4
01.04.2023, 06:00 9,9 5,1 26,3 0,4
01.04.2023, 07:00 13,8 6,4 41,2 0,5
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 7,2 3,6 9 0,4 0,3
Maksimum 94,1 47,2 83,4 2,3 1,1
Średnia 32,1 15,2 48,1 0,9 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.