Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2023-03-27 18:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2023-03-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2023, 01:00 39,3 19,7 54,4 0,5 0,7
25.03.2023, 02:00 35,3 20,2 60,6 0,4 0,7
25.03.2023, 03:00 31,5 20,3 50,9 0,5 0,8
25.03.2023, 04:00 26,9 18,6 25 0,4 0,5
25.03.2023, 05:00 13,8 9 14,8 0,2 0,4
25.03.2023, 06:00 15,1 9,6 13,5 0,2 0,4
25.03.2023, 07:00 11,6 7,2 17,5 0,2 0,4
25.03.2023, 08:00 12,8 7 39,3 0,2 0,5
25.03.2023, 09:00 23,4 11,2 33,6 0,2 0,5
25.03.2023, 10:00 22,3 11,6 33,5 0,4 0,5
25.03.2023, 11:00 24,2 13,1 35,2 0,3 0,6
25.03.2023, 12:00 19,1 9,3 28,7 0,4 0,5
25.03.2023, 13:00 15,3 7,1 22,6 0,2 0,4
25.03.2023, 14:00 17,9 6,9 28,1 0,2 0,5
25.03.2023, 15:00 15,6 6,1 25,4 0,2 0,5
25.03.2023, 16:00 19 5,2 28,8 0,2 0,5
25.03.2023, 17:00 19,8 5,9 30,9 0,2 0,5
25.03.2023, 18:00 17,8 5,6 31,6 0,2 0,5
25.03.2023, 19:00 14,2 4,6 28,7 0,3 0,5
25.03.2023, 20:00 16,5 7,3 47,3 0,3 0,6
25.03.2023, 21:00 20,4 9 53,7 0,5 0,7
25.03.2023, 22:00 26,8 13,7 52,2 0,5 0,7
25.03.2023, 23:00 39,4 23,1 67,3 0,9 0,9
26.03.2023, 00:00 33,8 22,4 41,5 1,1 0,7
26.03.2023, 01:00 17,2 9,6 16,5 0,5 0,4
26.03.2023, 03:00 8,2 3,8 19,7 0,2 0,4
26.03.2023, 04:00 7,7 3,6 0,2
26.03.2023, 05:00 5,6 3 16,1 0,2 0,4
26.03.2023, 06:00 11,1 4,6 19,7 0,2 0,4
26.03.2023, 07:00 10 4,8 27 0,2 0,4
26.03.2023, 08:00 13,5 5,4 27,6 0,3 0,5
26.03.2023, 09:00 12,9 4,9 24,9 0,2 0,4
26.03.2023, 10:00 13,9 4,7 16,4 0,2 0,4
26.03.2023, 11:00 10 3,9 15,2 0,2 0,4
26.03.2023, 12:00 10 3,8 16 0,2 0,4
26.03.2023, 13:00 8,9 3,8 26,3 0,2 0,5
26.03.2023, 14:00 11,9 3,9 21,4 0,2 0,4
26.03.2023, 15:00 10 3,8 21,7 0,2 0,5
26.03.2023, 16:00 11,5 4,3 29,6 0,3 0,5
26.03.2023, 17:00 10,6 4 40,6 0,3 0,5
26.03.2023, 18:00 13,2 5 52,3 0,4 0,7
26.03.2023, 19:00 15,9 5,8 71,2 0,6 0,8
26.03.2023, 20:00 21,5 7,5 87 0,8 1
26.03.2023, 21:00 24,7 9,1 83,6 0,8 1,1
26.03.2023, 22:00 24,2 10,7 68,8 0,7 0,8
26.03.2023, 23:00 22,1 13,9 44,4 0,6 0,6
27.03.2023, 00:00 19,6 13 38,8 0,5 0,6
27.03.2023, 01:00 11,6 8,8 25,3 0,3 0,4
27.03.2023, 02:00 7,4 5,9 19,1 0,2 0,4
27.03.2023, 03:00 7,8 5,5 22,9 0,2 0,4
27.03.2023, 04:00 8,7 7,4 17,8 0,2 0,4
27.03.2023, 05:00 15,5 13,6 24,5 0,3 0,4
27.03.2023, 06:00 12,9 11,2 41,9 0,3 0,4
27.03.2023, 07:00 13,1 10,8 66,1 0,4 0,6
27.03.2023, 08:00 27,5 17,1 71 0,6 0,8
27.03.2023, 09:00 33,2 16,3 64,7 0,6 0,7
27.03.2023, 10:00 37,1 16,8 66,8 0,5 0,8
27.03.2023, 11:00 27,5 17,4 56,1 0,5 0,7
27.03.2023, 12:00 15,4 10,8 39,6 0,4 0,5
27.03.2023, 13:00 17,3 12,9 39 0,4 0,5
27.03.2023, 14:00 21,3 17,7 37,2 0,4 0,5
27.03.2023, 15:00 17,2 14 37,5 0,4 0,5
27.03.2023, 16:00 10,6 8,6 40,1 0,4 0,5
27.03.2023, 17:00 11,8 8 41 0,4 0,5
27.03.2023, 18:00 24,5 10,4 39,1 0,4 0,5
27.03.2023, 19:00
27.03.2023, 20:00
27.03.2023, 21:00
27.03.2023, 22:00
27.03.2023, 23:00
28.03.2023, 00:00
Minimum 5,6 3 13,5 0,2 0,4
Maksimum 39,4 23,1 87 1,1 1,1
Średnia 17,9 9,6 37,1 0,4 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.