Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2022-12-10 02:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2022-12-10

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.12.2022, 01:00 19,2 10,9 21,4 0,9 0,1
08.12.2022, 02:00 19,7 10,2 20,7 0,8 0,1
08.12.2022, 03:00 18,2 9,3 19,5 0,7 0
08.12.2022, 04:00 18,4 9 22,8 0,6 0,1
08.12.2022, 05:00 21,6 9,7 34,1 0,5 0,1
08.12.2022, 06:00 29,4 11,8 52,5 0,5 0,3
08.12.2022, 07:00 36,9 14,2 66,1 0,5 0,5
08.12.2022, 08:00 46 17,3 66 0,6 0,7
08.12.2022, 09:00 45,9 15,8 71,5 0,8 0,6
08.12.2022, 10:00 56,1 18,4 69,6 0,9 0,5
08.12.2022, 11:00 48,4 16,3 60,9 0,9 0,3
08.12.2022, 12:00 49 17,5 59,2 0,9 0,4
08.12.2022, 13:00 53,7 17,5 59,1 0,9 0,4
08.12.2022, 14:00 68,7 19,8 64,6 0,9 0,5
08.12.2022, 15:00 28,1 15,6 58,6 1 0,5
08.12.2022, 16:00 33,5 17,8 65,9 1 0,6
08.12.2022, 17:00 38,6 20,1 71,4 1,1 0,8
08.12.2022, 18:00 57,3 25,2 71,3 1,3 0,9
08.12.2022, 19:00 75,5 30 62,6 1,5 0,8
08.12.2022, 20:00 81,7 37,8 59,1 1,8 0,7
08.12.2022, 21:00 79,8 34,6 60,5 1,9 0,8
08.12.2022, 22:00 58,1 25,9 57,7 2 0,6
08.12.2022, 23:00 65,9 28,5 56,1 1,8 0,8
09.12.2022, 00:00 62,2 29,4 52 1,8 0,6
09.12.2022, 01:00 65,1 37,8 42,4 1,7 0,6
09.12.2022, 02:00 79,8 50,3 38,7 1,8 0,8
09.12.2022, 03:00 87,2 56,6 35,4 2,1 0,8
09.12.2022, 04:00 87,7 56,6 37,3 2,3 0,7
09.12.2022, 05:00 67,8 41,1 41,1 2,4 0,5
09.12.2022, 06:00 80,2 47,9 44,4 2,3 0,7
09.12.2022, 07:00 85,7 53,4 48,5 2,2 1,1
09.12.2022, 08:00 89 51,9 56,2 2,5 1,2
09.12.2022, 09:00 109,3 58,6 73,8 2,6 1,6
09.12.2022, 10:00 149,1 65,7 67,2 2,9 1,3
09.12.2022, 11:00 125,1 63,4 69 3 1,1
09.12.2022, 12:00 109,7 52,6 66,4 3,6 0,8
09.12.2022, 13:00 80,5 37,7 58,5 3,8 0,5
09.12.2022, 14:00 67,9 30 72,1 3,3 0,6
09.12.2022, 15:00 71,6 27,6 68,3 2,9 0,5
09.12.2022, 16:00 57,7 25,5 56,6 2,5 0,4
09.12.2022, 17:00 35,5 21,8 58,8 2,2 0,5
09.12.2022, 18:00 42 25,4 57 1,8 0,7
09.12.2022, 19:00 39,5 25,7 54,5 1,8 0,7
09.12.2022, 20:00 45,8 27,7 53,1 1,7 0,8
09.12.2022, 21:00 43,8 25,5 53 1,7 0,7
09.12.2022, 22:00 35,5 20,6 45,5 1,8 0,6
09.12.2022, 23:00 57,7 25,7 48 1,7 0,7
10.12.2022, 00:00 44,2 21,6 45,4 1,8 0,7
10.12.2022, 01:00 38,5 17 42,8 1,8 0,6
10.12.2022, 02:00
10.12.2022, 03:00
10.12.2022, 04:00
10.12.2022, 05:00
10.12.2022, 06:00
10.12.2022, 07:00
10.12.2022, 08:00
10.12.2022, 09:00
10.12.2022, 10:00
10.12.2022, 11:00
10.12.2022, 12:00
10.12.2022, 13:00
10.12.2022, 14:00
10.12.2022, 15:00
10.12.2022, 16:00
10.12.2022, 17:00
10.12.2022, 18:00
10.12.2022, 19:00
10.12.2022, 20:00
10.12.2022, 21:00
10.12.2022, 22:00
10.12.2022, 23:00
11.12.2022, 00:00
Minimum 18,2 9 19,5 0,5 0
Maksimum 149,1 65,7 73,8 3,8 1,6
Średnia 59,3 29,2 53,8 1,7 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.