Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2023-09-27 00:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2023-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 11,6 7,6 28,2 0,3 0,4
25.09.2023, 02:00 13,5 7,8 25,5 0,3 0,4
25.09.2023, 03:00 14,2 8,2 16 0,2 0,3
25.09.2023, 04:00 15 9 15,2 0,2 0,3
25.09.2023, 05:00 15,6 10 17 0,1 0,4
25.09.2023, 06:00 21,8 12,1 31,9 0,2 0,4
25.09.2023, 07:00 23,7 13,7 36,1 0,3 0,5
25.09.2023, 08:00 29,2 17,9 39,7 0,5 0,6
25.09.2023, 09:00 31,7 20 39,5 0,9 0,6
25.09.2023, 10:00 24,9 14,8 37,5 0,5 0,6
25.09.2023, 11:00 26,8 17,9 36,6 0,6 0,5
25.09.2023, 12:00 30,8 19,8 37,9 0,9 0,5
25.09.2023, 13:00 31,2 16,3 39 0,6 0,5
25.09.2023, 14:00 25,7 15,3 45,1 0,8 0,7
25.09.2023, 15:00 24,4 14,5 42,6 0,8 0,6
25.09.2023, 16:00 26,3 13,9 41,7 0,7 0,6
25.09.2023, 17:00 27,6 14,8 46,2 0,6 0,6
25.09.2023, 18:00 25,8 15,4 50,2 0,8 0,6
25.09.2023, 19:00 27,6 16,6 45,9 1 0,7
25.09.2023, 20:00 26,1 16 41,1 0,6 0,6
25.09.2023, 21:00 28,1 17,1 40,9 0,6 0,6
25.09.2023, 22:00 32,9 20,5 31,5 0,7 0,6
25.09.2023, 23:00 29,9 19,2 25,9 0,6 0,5
26.09.2023, 00:00 27,8 18,4 21,6 0,4 0,4
26.09.2023, 01:00 28,5 19,3 19 0,5 0,4
26.09.2023, 02:00 25,3 18 12,5 0,7 0,4
26.09.2023, 03:00 28,5 19,8 10,4 0,2 0,3
26.09.2023, 04:00 30,7 20,8 12 0,2 0,3
26.09.2023, 05:00 25,9 18,1 15,9 0,2 0,4
26.09.2023, 06:00 26,3 16 34,2 0,3 0,6
26.09.2023, 07:00 30 15,9 41,6 0,7 1
26.09.2023, 08:00 41,2 21,9 36,6 1,7 1
26.09.2023, 09:00 30,8 20,6 25,8 0,8 0,5
26.09.2023, 10:00 34,6 18,2 31,1 0,5 0,6
26.09.2023, 11:00 30,2 15,5 31,5 0,4 0,5
26.09.2023, 12:00 27,9 15,1 34,5 0,5 0,5
26.09.2023, 13:00 32,5 16,4 39 0,6 0,6
26.09.2023, 14:00 30,3 15,4 43,9 0,7 0,6
26.09.2023, 15:00 30,2 15,3 43,1 0,5 0,6
26.09.2023, 16:00 37,7 19,9 66 0,9 0,8
26.09.2023, 17:00 36,5 19,6 69 1,1 0,9
26.09.2023, 18:00 40,5 21,9 76,5 0,8 0,8
26.09.2023, 19:00 42 22,1 83,8 0,8 0,9
26.09.2023, 20:00 48,1 25 83,4 1 1,2
26.09.2023, 21:00 48,7 26 62,8 1,3 0,8
26.09.2023, 22:00 51,9 29,6 57 1,1 0,8
26.09.2023, 23:00 53,8 32,8 55,5 1,5 1,2
27.09.2023, 00:00
27.09.2023, 01:00
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 11,6 7,6 10,4 0,1 0,3
Maksimum 53,8 32,8 83,8 1,7 1,2
Średnia 29,9 17,4 38,7 0,6 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.