Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r .

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r .

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r .
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu

Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego PM2,5 w pow...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego PM2,5 w pow...

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego PM2,5 w pow...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu