Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego PM2,5 w pow...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego PM2,5 w pow...

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego PM2,5 w pow...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu